Muốn đổi biển số của 2 xe máy với nhau có được k?

Nguyen Thi Trang
Nguyen Thi Trang
Trả lời 12 năm trước

Không được bạn ơi vì theo quy định của nhà nước thì xe nào thì biển số đó,bạn có xem kỉ cà vẹt xe của mình chưa nó có ghi cả bảng số xe trong đó.Bạn mà thay đổi,công an mà biết được họ sẽ giam xe của bạn,vì họ nghi là xe gian