Kệ Chứa Đồ

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
TCAG0701 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu đỏ) TOPTUL TCAG0701 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ng" 18,955,213 0936306706
TCAG0702 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu xanh lá cây) TOPTUL TCAG0702 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tố" 18,955,213 01688113320
TCAG0703 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động ( màu xám) TOPTUL TCAG0703 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn, tránh hộp bị lệch tâm, " 19,902,630 0936306706
TCAG0704 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu đỏ) TOPTUL TCAG0704 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ng" 18,955,213 01688113320
TCAG0803 "Ngưng sản xuất TOPTUL TCAG0803 Tủ 8 ngăn có bánh xe di động ( màu xám) Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 7 Ngăn :578x378x75mm 1 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn, tránh hộ" 20,774,600 0936306706
TBAJ0403 "Tủ ngăn kéo 4 ngăn TOPTUL TBAJ0403 kích thước tủ 746x462x425 4 ngăn : 578x378x75" 10,731,380 01688113320
TCBH0703 Tủ 7 ngăn có bánh xe di động màu xám TOPTUL TCBH0703 24,022,460 0936306706
TBAF0301 "Tủ 3 ngăn - màu xanh TOPTUL TBAF0301 Kích thước tủ: 733x459x385 3 Ngăn : 578x378x75" 10,005,380 01688113320
TBAF0302 "Tủ 3 ngăn - màu đỏ TOPTUL TBAF0302 Kích thước tủ: 733x459x385 3 Ngăn : 578x378x75" 10,005,380 0936306706
TCAD0701 #N/A #N/A 01688113320
TCAD0702 #N/A #N/A 0936306706
TBAD0301 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAD0301 (Cao cấp chống lật) - màu xanh Kích thước tủ: 687x459x360 3 Ngăn : 578x378x75" 9,034,190 01688113320
TBAD0302 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAD0302 (Cao cấp chống lật) - màu đỏ Kích thước tủ: 687x459x360 3 Ngăn : 578x378x75" 9,034,190 0936306706
TCAC0701 "Tủ 7 ngăn TOPTUL TCAC0701 (Cao cấp chống lật) có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687x459x857mm Kích thước tổng thể các ngăn :687x459x995mm 5 Ngăn :578x378x73mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn" 17,574,700 01688113320
TCAC0702 "Tủ 7 ngăn TOPTUL TCAC0702 (Cao cấp chống lật)có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687x459x857mm Kích thước tổng thể các ngăn :687x459x995mm 5 Ngăn :578x378x73mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn" 17,574,700 0936306706
TBAA0304 "Tủ 3 ngăn Màu xanh TOPTUL TBAA0304 Kích thước tủ: (w)687x(D)459x(H)360" 8,514,110 01688113320
TBAA0305 "Tủ 3 ngăn Màu đỏ TOPTUL TBAA0305 Kích thước tủ: (w)687x(D)459x(H)360" 8,514,110 0936306706
TCAA0701 " Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu xanh TOPTUL TCAA0701 Kích thước tủ: 687x459x875 Kích thước tổng thể :687x459x1015 5 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trê" 15,079,460 01688113320
TCAA0702 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu đỏ TOPTUL TCAA0702 Kích thước tủ: 687x459x875 Kích thước tổng thể :687x459x1015 5 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trên c" 15,079,460 0936306706
TBAI0701 " Tủ 7 ngăn( Màu xanh lá cây) TOPTUL TBAI0701 Kích thước tủ: 395x460x860mm 5 Ngăn : 290x400x75mm 2 Ngăn : 290x400x155mm" 11,535,480 01688113320
TBAI0702 "Tủ 7 ngăn-( Màu đỏ) TOPTUL TBAI0702 Kích thước tủ: 395x460x860mm 5 Ngăn : 290x400x75mm 2 Ngăn : 290X400x155mm" 11,535,480 0936306706
TBAG0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAG0101 ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng :390x460x860mm" 5,142,170 01688113320
TBAG0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAG0102 ( Màu đỏ) Kích thước tổng :390x460x860mm" 5,142,170 0936306706
TBAH0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAH0101 ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng :325x460x860mm " 7,261,760 01688113320
TBAH0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAH0102 ( Màu đỏ) Kích thước tổng :325x460x860mm " 7,261,760 0936306706
TCAA0501 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCAA0501-( Màu xanh lá cây) Kích thước tủ: 687x459x722 Kích thước tổng thể :687x459x840 3 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , p" 12,458,270 01688113320
TCAA0502 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động- TOPTUL TCAA0502( Màu đõ) Kích thước tủ: 687x459x722 Kích thước tổng thể :687x459x840 3 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trên " 12,458,270 0936306706
TCAF0501 "Tủ xe đẩy 5 ngăn di động màu xanh TOPTUL TCAF0501 Kích thước tủ: 687x459x857 Kích thước tổng thể :687x459x995 4 Ngăn : 578x378x75 1 Ngăn : 578x378x155 " 13,887,060 01688113320
TCAD0101 "Xe đầy có ngăn kéo TOPTUL TCAD0101 Kích thước tủ: 690x470x815 1 Ngăn : 578x378x75" 6,571,180 0936306706
TBAA0801 "Tủ 8 ngăn màu xanh có bánh xe di động TOPTUL TBAA0801 Kích thước tủ: 1052x471x523 4 Ngăn : 569x398x75 4 Ngăn : 308x398x75" 20,781,640 01688113320
TCBA1301 "Tủ có bánh xe di động 13 ngăn màu xanh TOPTUL TCBA1301 Kích thước tủ: 1067x480x852 Kích thước tổng thể: 1067x480x1011 1 Ngăn : 935x398x120 5 Ngăn : 569x398x75 1 Ngăn : 569x398x155 5 Ngăn : 308x398x75" 34,508,100 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn Model TCAB0501 TOPTUL (BALL BEARING SLIDE) 559x340x769mm" 8,324,580 01688113320
TCBA0801 "Tủ 8 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCBA0801 Kích thước tủ: 862x498x857 Kích thước tổng thể các ngăn :862x498x995mm 7 Ngăn : 751x438x74 1 Ngăn : 751x438x153" 26,628,910 0936306706
TBAA0601 "Tủ 6 ngăn TOPTUL TBAA0601 Kích thước tủ:600x307x378mm 3 Ngăn :167x272x50mm 2 Ngăn :569x272x50mm 1 Ngăn :569x272x75mm" 7,081,470 01688113320
TBAA0901 "Tủ 9 ngăn màu xanh TOPTUL TBAA0901 Kích thước tủ: 660x307x434 6 ngăn 169x272x50 2 Ngăn : 569x272x50 1 Ngăn : 569x272x75" 8,895,590 0936306706
TBAC0501 "Tủ xách tay3- TOPTUL TBAC0501 Sections Portable Tool Chest 470x220x350mm " 1,976,150 01688113320
TBAC0502 "Tủ xách tay 3phần TOPTUL TBAC0502 Màu xanh size 470x220x350mm" 1,868,900 0936306706
TBAA0303 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAA0303 Kích thước tủ:508x232x302mm 3 Ngăn s:436x197x55mm" 3,368,750 01688113320
TBAE0201 "Hộp nhựa 2 ngăn TOPTUL TBAE0201 Kích thước :380x178x143" 340,670 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn TOPTUL TBAE0301 Kích thước :445x240x202" 710,820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn TOPTUL TBAE0401 Kích thước :556x278x270" 1,198,120 0936306706
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1,836,780 01688113320
KABA2422 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2422 3/4" Dr. x 22mm 145,310 0936306706
KABA2423 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2423 3/4" Dr. x 23mm 145,310 01688113320
KABA2424 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2424 3/4" Dr. x 24mm 145,310 0936306706
KABA2426 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2426 3/4" Dr. x 26mm 145,310 01688113320
KABA2427 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2427 3/4" Dr. x 27mm 145,310 0936306706
KABA2428 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2428 3/4" Dr. x 28mm 145,310 01688113320
KABA2429 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2429 3/4" Dr. x 29mm 171,820 0936306706
KABA2430 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2430 3/4" Dr. x 30mm 174,790 01688113320
KABA2432 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2432 3/4" Dr. x 32mm 196,350 0936306706
KABA2433 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2433 3/4" Dr. x 33mm 198,770 01688113320
KABA2434 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2434 3/4" Dr. x 34mm 206,030 0936306706
KABA2435 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2435 3/4" Dr. x 35mm 211,420 01688113320
KABA2436 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2436 3/4" Dr. x 36mm 212,630 0936306706
KABA2438 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2438 3/4" Dr. x 38mm 231,000 01688113320
KABA2441 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2441 3/4" Dr. x 41mm 256,300 0936306706
KABA2446 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA2446 3/4" Dr. x 46mm 325,820 01688113320
KABA3222 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3222 1" Dr. x 22mm 311,080 0936306706
KABA3223 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3223 1" Dr. x 23mm 311,080 01688113320
KABA3224 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3224 1" Dr. x 24mm 311,080 0936306706
KABA3226 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3226 1" Dr. x 26mm 311,080 01688113320
KABA3227 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3227 1" Dr. x 27mm 311,080 0936306706
KABA3229 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3229 1" Dr. x 29mm 311,080 01688113320
KABA3230 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3230 1" Dr. x 30mm 311,080 0936306706
KABA3232 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3232 1" Dr. x 32mm 311,080 01688113320
KABA3233 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3233 1" Dr. x 33mm 311,080 0936306706
KABA3234 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3234 1" Dr. x 34mm 311,080 01688113320
KABA3235 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3235 1" Dr. x 35mm 330,220 0936306706
KABA3236 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3236 1" Dr. x 36mm 343,750 01688113320
KABA3238 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3238 1" Dr. x 38mm 362,780 0936306706
KABA3241 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3241 1" Dr. x 41mm 403,480 01688113320
KABA3246 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3246 1" Dr. x 46mm 510,620 0936306706
KABA3250 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3250 1" Dr. x 50mm 584,540 01688113320
KABA3255 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3255 d 678,700 0936306706
KABA3260 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3260 1" Dr. x 60mm 784,960 01688113320
KABA3265 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3265 1" Dr. x 65mm 965,140 0936306706
KABA3270 Tuýp lục giác đen TOPTUL KABA3270 1" Dr. x 70mm 1,136,300 01688113320
KBBA1610 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1610 Size 1/2"(F) x 5/6"(M) 34,234 0936306706
KBBA1612 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1612 Size 1/2"(F) x 3/8"(M) 34,234 01688113320
KBBA1614 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1614 Size 1/2"(F) x 7/16"(M) 34,234 0936306706
KBBA1616 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1616 Size 1/2"(F) x 1/2"(M) 34,234 01688113320
KBBA1618 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1618 Size 1/2"(F) x 9/16"(M) 34,234 0936306706
KBBA1620 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1620 Size 1/2"(F) x 5/8"(M) 43,844 01688113320
KBBA1622 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1622 Size 1/2"(F) x 11/6"(M) 45,646 0936306706
KBBA1624 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1624 Size 1/2"(F) x 3/4"(M) 54,054 01688113320
KBBA1626 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1626 Size 1/2"(F) x 13/16"(M) 54,054 0936306706
KBBA1628 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1628 Size 1/2"(F) x 7/8"(M) 61,862 01688113320
KBBA1630 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1630 Size 1/2"(F) x 15/16"(M) 64,865 0936306706
KBBA1632 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1632 Size 1/2"(F) x 1"(M) 75,676 01688113320
KBBA1634 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1634 Size 1/2"(F) x 1-1/16"(M) 77,477 0936306706
KBBA1636 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1636 Size 1/2"(F) x 1-1/8"(M) 90,691 01688113320
KBBA1638 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1638 Size 1/2"(F) x 1-3/16"(M) 102,703 0936306706
KBBA1640 Tuýp đen lục giác TOPTUL KBBA1640 Size 1/2"(F) x 1-1/4"(M) 115,916 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Loại dụng cụ kệ dụng cụ

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11750228
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn