Kho Dvd Đồ Họa Đa Dạng Nhất Việt Nam

50.000

Quận 5

xin giới thiệu kho thư viện đồ họa, Thư viện Vector,phông nền ghép ảnh... không thể thiếu dành cho dân thiết kế.
các bộ dvd này đều chứa những file gốc (file photoshop với layer rời nhau hoặc là file vector - có thể chỉnh sửa lại thoải mái) với độ phân giải rất cao dành cho in ấn và thiết kế
số lượng file rất nhiều và thể loại chủ đề cũng rất phong phú và đa dạng, đồ họa tuyệt vời của những bộ dvd này sẽ giúp các bạn đỡ mệt mỏi hơn trong công việc thiết kế của mình

phone: 0906 196 550- hoàng
www.tainguyendohoa.com
yahoo chat:
 tainguyendohoa - skype: tainguyendohoa
email: tainguyendohoa@gmail.com

sau đây là danh sách dvd thư viện đồ họadvd vector, phông nền ghép ảnh...

1. 365 design
[IMG] 

định dạng: psd,cdr,ai
số lượng file: 869
số lượng đĩa: 10 dvd
dung lượng: 33,5 gb
mã sản phẩm: dh003q
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/365-design-detail.html

2. banner vol 1
[IMG] 

định dạng: ai
số lượng file: 604
số lượng đĩa: 2 dvd
dung lượng: 5 gb
mã sản phẩm: dh004
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/banner-vol-1-detail.html

3. bao bì nhãn mác vol 1
[IMG] 

định dạng: ai
số lượng file: 467
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 3,9 gb
mã sản phẩm: dh008c
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/bao-bi-nhan-mac-vol-1-detail.html

4. floral element
[IMG]
định dạng: ai,eps,cdr
số lượng file: 8612
số lượng đĩa: 4 dvd
dung lượng: 10 gb
mã sản phẩm: dh004a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/floral-element-detail.html

5. handmaker
[IMG] 

định dạng: ai,eps,psd
số lượng file: 6130
số lượng đĩa: 16 dvd
dung lượng: 65 gb
mã sản phẩm: dh004b
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/handmaker-detail.html

6. japan & korea
[IMG]
định dạng: psd,ai
số lượng file: 1410
số lượng đĩa: 12 dvd
dung lượng: 48,5 gb
mã sản phẩm: dh004c
http://tainguyendohoa.com/sản-phẩm-do-hoa/banner/japan-korea-detail.html

7. japan and korea the 2008
[IMG] 

định dạng: psd,eps,ai,cdr
số lượng file: 4760
số lượng: 33 dvd
dung lượng: 124 gb
mã sản phẩm: dh003s
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/japan-and-korea-the-2008-detail.html

8. korea art
[IMG]
định dạng: psd,ai
số lượng file: 1025
số lượng đĩa: 11 dvd
dung lượng: 40,3 gb
mã sản phẩm: dh004d
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/korea-art-detail.html

9. nhãn mác
[IMG] 

định dạng: ai,cdr,eps
số lượng file: 1170
số lượng: 1 dvd
dung lượng: 4,2 gb
mã sản phẩm: dh008d
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/nhan-mac-detail.html

10. romantic flower
[IMG] 

định dạng: psd,ai
số lượng file: 2130
số lượng đĩa: 10 dvd
dung lượng: 40,6 gb
mã sản phẩm: dh017c
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/banner/romantic-flower-detail.html

11. packaging design source material
[IMG] 

định dạng: ai,eps,cdr,psd
số lượng file: 677
số lượng đĩa: 4 dvd
dung lượng: 12,2 gb
mã sản phẩm: dh008b
http://tainguyendohoa.com/san-pham-.../packaging-design-source-material-detail.html

12. top international package design
[IMG] 

định dạng: ai
số lượng file: 204
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 5,63 mb
mã sản phẩm: dh008a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-.../top-international-package-design-detail.html

13. trung thu
[IMG] 

định dạng: psd,eps
số lượng file: 140
số lượng đĩa: 2 dvd
dung lượng: 8 gb
mã sản phẩm: dh028
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/bao-bi-nhan-mac/trung-thu-detail.html

14. 2009 design exhibition
[IMG] 

định dạng: psd
số lượng file: 727
số lượng đĩa: 10 dvd
dung lượng: 26,8 gb
mã sản phẩm: dh006b
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/brochure-to-roi/2009-design-exhibition-detail.html

15. 2009 top vector
[IMG] 

định dạng: ai,cdr,eps
số lượng file: 1186
số lượng đĩa: 6 dvd
dung lượng: 6,75 gb
mã sản phẩm: dh006a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/brochure-to-roi/2009-top-vector-detail.html

16. brochure - tờ rơi vol 1
[IMG] 

định dạng: cdr,eps,ai
số lượng file: 80
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 1,5 gb
mã sản phẩm: dh006
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/brochure-to-roi/brochure-to-roi-vol-1-detail.html

17. catalogue 2010
[IMG] 

định dạng: ai,psd,cdr
số lượng file: 938
số lượng đĩa: 20 dvd
dung lượng: 64,8 gb
mã sản phẩm: dh005
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/brochure-to-roi/catalogue-2010-detail.html

18. estate director design material

định dạng: cdr
số lượng file: 402
số lượng đĩa: 6 dvd
dung lượng: 9,77 gb
mã sản phẩm: dh003u
http://tainguyendohoa.com/san-pham-...i/estate-director-design-material-detail.html

19. racks hierarchical design
[IMG] 

định dạng: psd,ai
số lượng file: 375
số lượng đĩa: 4 dvd
dung lượng: 15 gb
mã sản phẩm: dh003l
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/brochure-to-roi/racks-hierarchical-design-detail.html

20. data psd collection 2011
[IMG] 

định dạng: plugin psd,brush psd,style psd,pattern psd
số lượng file:
số lượng đĩa: 3 dvd
dung lượng: 10,8 gb
mã sản phẩm: dh026a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/data-design/data-psd-collection-2011-detail.html

21. data pts colection 2009
[IMG] 

định dạng: plugin psd,brush psd,style psd,pattern psd
số lượng file:
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 3,62 gb
mã sản phẩm: dh026
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/data-design/data-pts-colection-2009-detail.html

22. 8200 vector logo
[IMG] 

định dạng: eps,ai,cdr
số lượng file: 82560
số lượng: 1 dvd
dung lượng: 4,3 gb
mã sản phẩm: dh018
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/decal-hinh-xam/8200-vector-logo-detail.html

23. decal - hình xăm
[IMG] 

định dạng: ai,eps
số lượng file: 455
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 360 mb
mã sản phẩm: dh009y
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/decal-hinh-xam/vector-decal-hinh-xam-detail.html

24. decal xe máy vol 1
[IMG] 

định dạng: cdr,ai,eps
số lượng file: 1600
số lượng: 1 dvd
dung lượng: 365 mb
mã sản phẩm: dh009f
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/decal-hinh-xam/vector-decal-xe-may-vol-1-detail.html

25. decal đầu lâu
[IMG] 

định dạng: ai,eps
số lượng file: 215
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 35 mb
mã sản phẩm: dh009a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/decal-hinh-xam/vector-decal-dau-lau-detail.html

26. vector girl
[IMG] 

định dạng: ai,eps,cdr,psd
số lượng file: 1704
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 4,68 gbã sản phẩm: dh027
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/decal-hinh-xam/vector-girl-detail.html

26. vector giáng sinh
[IMG] 

định dạng: ai,psd,eps
số lượng file: 625
số lượng: 4 dvd
dung lượng: 16 gb
mã sản phẩm: dh014
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/giang-sinh/giang-sinh-detail.html

27. hoa lá tổng hợp
[IMG] 

định dạng: cdr,ai,eps,psd
số lượng file: 4532
số lượng: 19 dvd
dung lượng: 71 gb
mã sản phẩm: dh017b
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/hoa-van-hoa-tiet/hoa-la-tong-hop-detail.html

28. 2000 png frame
[IMG] 

định dạng: png
số lượng file: 2030
số lượng: 2 dvd
dung lượng: 6,04 gb
mã sản phẩm: dh002d
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/hoa-van-hoa-tiet/2000-png-frames-detail.html

29. creative album
[IMG] 

định dạng: psd
số lượng file: 219
số lượng: 2 dvd
dung lượng: 8,5 gb
mã sản phẩm: dh002c
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/hoa-van-hoa-tiet/creative-ablum-detail.html

30. họa tiết celtic
[IMG] 

định dạng: eps,ai,cdr
số lượng file: 890
số lượng: 1 dvd
dung lượng: 152 mb
mã sản phẩm: dh002
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/hoa-van-hoa-tiet/hoa-tiet-celtic-detail.html

31. khung - viền - góc
định dạng: ai,eps,psd
số lượng file: 431
số lượng: 3 dvd
dung lượng: 10 gb
mã sản phẩm: dh002b
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/hoa-van-hoa-tiet/khung-vien-goc-detail.html

32. paint - brush
định dạng: psd,ai
số lượng file: 791
số lượng: 8 dvd
dung lượng: 29 gb
mã sản phẩm: dh002e
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/hoa-van-hoa-tiet/paint-brush-detail.html

33. cartoon vector
[IMG] 

định dạng: ai,eps,cdr
số lượng file: 4328
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 4,51 gb
mã sản phẩm: dh022b
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/vector-in-ao/cartoon-vector-detail.html


34. vector children
[IMG] 
định dạng: ai,cdr,eps
số lượng file: 550
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 1,11 gb
mã sản phẩm: dh022c
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/vector-in-ao/vector-children-vector-tre-em-detail.html


35. vector in áo
[IMG] 
định dạng: ai,eps,cdr
số lượng file: 202
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 510 mb
mã sản phẩm: dh011a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/vector-in-ao/vector-in-ao-detail.html


36.vector in áo ciamon
[IMG] 
định dạng: cdr
số lượng file: 2027
số lượng đĩa: 1 dvd
dung lượng: 1,85 gb
mã sản phẩm: dh011
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/vector-in-ao/vector-in-ao-ciamon-detail.html


37. vector trẻ em ngộ nghĩnh
[IMG] 

định dạng: ai,cdr,eps,psd
số lượng file: 3862
số lượng đĩa: 10 dvd
dung lượng: 36,3 gb
mã sản phẩm: dh022a
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/vector-in-ao/vector-tre-em-ngo-nghinh-detail.html


40. monster template
[IMG] 
định dạng: php,html,flash,fla,as...
số lượng file: 36975
số lượng đĩa: 3 dvd
dung lượng: 8,75 gb
mã sản phẩm: dh024
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/layout-source-web/monster-template-detail.html

41. họa tiết năm mới
[IMG] 

định dạng: psd,ai
số lượng file: 291
số lượng đĩa: 2 dvd
dung lượng: 6,54gb
mã sản phẩm: dh001c
http://tainguyendohoa.com/san-pham-do-hoa/lich-hoa-tiet-nam-moi/hoa-tiet-nam-moi-detail.html


Bình luận

0906 196 550
Mã số : 11842046
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 12/06/2030
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn