7779,14702,14703,14704,14705,14706,14707,14810,14708,15404
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 0984.055.173; HCM: 0919.927.000

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=7779
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=7779
 • Lớp học an toàn hoá chất theo nghị định 113/2017 ( 651 )

  T HÔNG BÁO V/v: HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG HOÁ CHẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 113 TƯ VẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHÂT 1, Huấn luyện an toàn trong sử dụng hoá chất theo nghị...
  Dang Thi Mai Hôm qua, lúc 07:59 trong Tư vấn môi trường
  1.200.000
 • Báo cáo _ giám sát môi trường định kỳ ( 144 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo cáo - giám sát môi trường định kỳ ( 150 )

  BƠM TAY HOÁ CHẤT VÀ THỰC PHẨM MÀNG MBR SMM 1010 VIÊN CH3B, ZC1200 XỬ LÝ VỆ SINH MÁY LẠNH VÀ THÁP GIẢI NHIỆT MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO - D, BIO - YK, BIO - YK SẢN...
  Thỏa thuận...
 • Tư vấn _ lập báo cáo giám sát môi trường ( 156 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Lập báo cáo giám sát - Uy tín - Giá cả cạnh tranh ( 124 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Tư vấn môi trường : Lập báo cáo giám sát môi trường kỳ ( 167 )

  1. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động...
  Thỏa thuận...
 • Dịch Vụ: Môi TRường - Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường ( 132 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Lập Báo Cáo/Giám Sát Môi Trường ( 112 )

  1. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động...
  Thỏa thuận...
 • Lập Báo Cáo_Giám Sát Môi Trường Uy Tín - Chất Lượng ( 137 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải. ( 125 )

  Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế Các chức năng chính: - Thiết kế & thi công hệ thống xử lý Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh...
  Thỏa thuận...
 • Lập cam kết bảo vệ môi trường - Uy tín- nhanh - giá cạnh tranh ( 114 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lý nước thải ( 113 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lý nước thải ( 120 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ tư vấn - thiết kế thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế ( 117 )

  T Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có...
  Thỏa thuận...
 • Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Uy Tín - Chất Lượng . ( 82 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lí nước thải ( 152 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết...
  Thỏa thuận...
 • Dịch vụ tư vấn-thiết kế-thi công hệ thống xử lý nước thải ( 120 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát Định Kỳ ( 120 )

  1. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động...
  Thỏa thuận...
 • Tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lý nước thải ( 136 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết...
  Thỏa thuận...
 • Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Uy Tín - Chất Lượng. ( 130 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế ... ( 130 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMo...
  Thỏa thuận...
 • Tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lý nước thải. ( 116 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Xin vui lòng truy cập website :...
  Thỏa thuận...
 • Hệ thống xử lý nước thãi công nghiệp, sinh hoạt, y tế..... ( 153 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc...
  Thỏa thuận...
 • Tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lí nước thãi sinh hoạt. ( 137 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Email: info@tuongphat.net - sales1@tuongphat.net ...
  Thỏa thuận...
 • Tư vấn - thiết kế - thi công hệ thống xử lí nước thãi sinh hoạt ( 110 )

  Tư vấn - Thiết kế - Thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - y tế - công nghiệp Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết...
  Thỏa thuận...
 • Men vi sinh - chế phẩm xử lý nước thải: BIO-D-BIO-YK-BIO-HK ( 81 )

  Xin vui lòng truy cập website: www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914 373 835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát - Định Kỳ! ( 98 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát Định Kỳ!!!!! ( 107 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • BIO-D-BIO-YK-BIO-HK - Men vi sinh - chế phẩm xử lý nước thải ( 98 )

  Xin vui lòng truy cập website: www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914 373 835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát Định Kỳ!!! ( 110 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát Định Kỳ!!!!!!! ( 95 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát --- Định Kỳ! ( 60 )

  Xin vui lòng truy cập website : www.tuongphat.net hoặc www.vatgia.com/ThietBiXuLyMoiTruong để biết thêm các sản phẩm khác và vui lòng liên hệ Tel: 08 3873 2124 hoặc hotline: 0914373835 để có báo giá...
  Thỏa thuận...
 • Màng MBR 1010 và MBR 1520. Bạn có biết về hệ thống lọc nước của màng MBR chưa?? ( 72 )

  Công nghệ MBR là công nghệ xử lý vi sinh nước thải bằng phương pháp lọc màng. MBR là viết tắt cụm từ Membrance Bio Reator (Bể lọc sinh học bằng màng). Đây là công nghệ đã được các chuyên gia trong...
  Thỏa thuận...
 • Báo Cáo Giám Sát Định Kỳ- Tối ưu hiệu quả và tiết kiệm thời gian ( 16 )

  Công ty TNHH Công nghệ và Môi Trường Tường Phát Tel: 08 3873 2124 hotline: 0914 373 835 Email: info@tuongphat.net - sales1@tuongphat.net Website: www.tuongphat.net hoặcwww.vatgia.com/Th...
  Thỏa thuận...
 • Thi công xưởng may - Điện & Bàn ghế chuyên dụng Ngành May ( 235 )

  CATA là nhà thầu thi công trọn gói Điện xưởng may & Bàn ghế xưởng may. Thi công điện xưởng may bao gồm hệ thống chiếu sáng, hệ thống làm mát theo tiêu chuẩn nhà xưởng may công nghiệp. ...
  3.000.000
 • Blockchain sẽ loại bỏ các bước thừa thãi và rờm rà trong ngành xuất nhập khẩu ( 23 )

  Tính bất biến, minh bạch và loại bỏ các bên trung gian là một số trong những tính năng tuyệt vời nhất của Blockchain để khắc phục tình trạng nhiều gián đoạn đang xảy ra trong các ngành công nghiệp. ...
  Linkmit 11/02/2018 - 23:28 trong Tư vấn tài chính
  1.000
 • Âm thanh dụ yến từ malaysia mới nhất ( 560 )

  âm thanh gọi yến về nhà mới Âm thanh dụ yến mới nhất, âm thanh hấp dẫn bầy đàn chim yến, đĩa dụ yến , tiếng chim yến . Liên hệ : 0978500431 ÂM THANH DỤ YẾN Âm thanh dẫn dụ chim yến –...
  Phạm Minh Tân 09/02/2018 - 13:18 trong Dịch vụ tư vấn
  1.000.000
 • Sản phẩm màng lọc sinh học xử lý nước thải: Màng MBR Memstar ...!!!! ( 45 )

  Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt hàng xin vui lòng liên hệ: Tel: (08) 3873 2124 Website: www.tuongphat.net Email: sales3.tuongphat@gmail.com Xin trân trọng cảm ơn. Công nghệ...
  Thỏa thuận...
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng ( 53 )

  Cung Cấp Dịch Vụ Khách Hàng Hotline : 01884200076 - 0903867326 1/ BEAUTY SALON ANGEL ( Dịch Vụ Chăm Sóc Sắc Đẹp & Spa ). Bảng giá dịch vụ a/ PHUN - XĂM - THÊU - ĐIÊU KHẮC -...
  Lâm Chấn Phong 08/02/2018 - 07:47 trong Tổng đài tư vấn
  Thỏa thuận...
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất trà bí đao ( 12 )

  Nói đến nước mát thường liên tưởng đến ngay các loại nước sâm, trong đó nước sâm bí đao được xem là một trong những loại nước mát tự nhiên giải nhiệt và thanh lọc rất tốt cho cơ thể. Nhất là trong...
  Thỏa thuận...
Có tổng số 71 tin rao vặt về Dịch vụ tư vấn - dich vu tu van, tu van, dịch vụ tư vấn, nhận tư vấn.
 [1]  2