Dao Cắt Inox

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
SEAA0332 "Dụng cụ cắt ống đồng TOPTUL SEAA0332 ψ3-ψ32mm" 441,870 0936306706
SEAC0828 "Dụng cụ cắt ống đồng TOPTUL SEAC0828 ψ8-ψ28mm" 692,010 01688113320
SEAC2867 "Dụng cụ cắt ống TOPTUL SEAC2867 ψ28-ψ67mm" 2,662,550 0936306706
SEAB4224 "Dụng cụ cắt ống nhựa TOPTUL SEAB4224 Maxψ42mm L=240mm " 689,480 01688113320
SBAB1205 Kìm cộng lực 12"xψ6 TOPTUL SBAB1205 414,150 0936306706
SBAB1407 Kìm cộng lực 14"xψ7 TOPTUL SBAB1407 434,940 01688113320
SBAB1808 Kìm cộng lực 18"xψ8 TOPTUL SBAB1808 558,140 0936306706
SBAB2410 Kìm cộng lực 24"xψ10 TOPTUL SBAB2410 779,020 01688113320
SBAB3013 Kìm cộng lực 30"xψ13 TOPTUL SBAB3013 1,133,880 0936306706
SBAB3615 Kìm cộng lực 36"xψ16 TOPTUL SBAB3615 1,446,390 01688113320
SBAB4219 Kìm cộng lực 42"xψ19 TOPTUL SBAB4219 2,286,020 0936306706
SBAE0808 kéo cắt kim loại (thẳng) 8" TOPTUL SBAE0808 244,970 01688113320
SBAE1010 kéo cắt kim loại (thẳng) 10" TOPTUL SBAE1010 286,660 0936306706
SBAE1212 kéo cắt kim loại (thẳng) 12" TOPTUL SBAE1212 378,180 01688113320
SBAD0124 kéo cắt tôn (Cắt trái ) L=240mm TOPTUL SBAD0124 337,810 0936306706
SBAD0224 kéo cắt tôn (Cắt phải ) L=240mm TOPTUL SBAD0224 337,810 01688113320
SBAC0125 "Kéo cắt tôn TOPTUL SBAC0125 (Cắt trái ) L=248mm" 254,430 0936306706
SBAC0225 "Kéo cắt tôn TOPTUL SBAC0225 (Cắt phải ) L=248mm" 254,430 01688113320
SBAC0325 "Kéo cắt tôn TOPTUL SBAC0225 ( cắt thẳng) L=250mm" 254,430 0936306706
SAAA3051 "Cưa đa năng TOPTUL SAAA3051 Multi-Purpose Hacksaw L1=12""" 285,340 01688113320
SAAA3013 "Cưa TOPTUL SAAA3013 Heavy Duty Hacksaw L1=12""" 401,830 0936306706
SAAA1527 "Cưa mini TOPTUL SAAA1527 Deluxe Mini Hacksaw L1=6""" 169,950 01688113320
SAAB2430 "Lưỡi cưa 24T TOPTUL SAAB2430L=300mm(12"") " 62,590 0936306706
SAAB2415 "lưỡi Cưa TOPTUL SAAB2415 24T L=150mm(6"") " 16,830 01688113320
SCAD1817 "Dao đa năng TOPTUL SCAD1817 165mm" 87,120 0936306706
SCAC1817 "Dao cắt TOPTUL SCAC1817 L=165mm" 248,710 01688113320
SCAA2017 "Dụng cụ cắt công nghiệp TOPTUL SCAA2017 (L=165mm)/ " 207,680 0936306706
SAAD1401 " Đục lỗ roăng 14-30mm TOPTUL SAAD1401 14-30mm diameter holesaws 7/16"" (11mm) Hex Shank / khoan sâu : 81mm / 110mm Kích thước tổng " 174,240 01688113320
SAAD1402 "Đục lỗ roăng 32-210mm TOPTUL SAAD1402 7/16"" (11mm) Hex Shank / khoan sâu : 81mm / 112mm Kích thước tổng" 359,920 0936306706
SAAC4714 "Đục roăng TOPTUL SAAC4714 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ14mm L=65.8mm" 136,400 01688113320
SAAC4716 "Đục roăng TOPTUL SAAC4716 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ16mm L=65.8mm" 138,930 0936306706
SAAC4717 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4719 "Đục roăng TOPTUL SAAC4719 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ19mm L=59.8mm" 145,200 0936306706
SAAC4720 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4722 "Đục roăng TOPTUL SAAC4722 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ22mm L=59.8mm" 153,450 0936306706
SAAC4725 "Đục roăng TOPTUL SAAC4725 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ25mm L=59.8mm" 162,910 01688113320
SAAC4727 "Đục roăng TOPTUL SAAC4727 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ27mm L=59.8mm" 165,440 0936306706
SAAC4729 "Đục roăng TOPTUL SAAC4729 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ29mm L=59.8mm" 169,840 01688113320
SAAC4735 "Đục roăng TOPTUL SAAC4735 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ35mm L=59.8mm" 189,420 0936306706
SAAC4737 "Đục roăng TOPTUL SAAC4737 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ37mm L=59.8mm" 195,690 01688113320
SAAC4738 "Đục roăng TOPTUL SAAC4738 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ38mm L=59.8mm" 198,880 0936306706
SAAC4741 "Đục roăng TOPTUL SAAC4741 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ41mm L=59.8mm" 212,740 01688113320
SAAC4744 "Đục roăng TOPTUL SAAC4744 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ44mm L=52.8mm" 215,270 0936306706
SAAC4751 "Đục roăng TOPTUL SAAC4751 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ51mm L=52.8mm" 241,230 01688113320
SAAC4754 "Đục roăng TOPTUL SAAC4754 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ54mm L=52.8mm" 250,030 0936306706
SAAC4757 "Đục roăng TOPTUL SAAC4757 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ57mm L=52.8mm" 253,770 01688113320
SAAC4760 "Đục roăng TOPTUL SAAC4760 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ60mm L=52.8mm" 267,080 0936306706
SAAC4762 "Đục roăng TOPTUL SAAC4762 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ62mm L=52.8mm" 268,950 01688113320
SAAC4764 "Đục roăng TOPTUL SAAC4764 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ64mm L=52.8mm" 270,270 0936306706
SAAC4765 "Đục roăng TOPTUL SAAC4765 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ65mm L=52.8mm" 278,410 01688113320
SAAC4776 "Đục roăng TOPTUL SAAC4776 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ76mm L=52.8mm" 333,410 0936306706
SAAC4789 "Đục roăng TOPTUL SAAC4789 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ89mm L=52.8mm" 356,730 01688113320
SAAC4792 "Đục roăng TOPTUL SAAC4792 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ92mm L=52.8mm" 393,360 0936306706
AAAT3333 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3333 33mm L=273mm 270,270 01688113320
AAAT3434 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3434 34mm L=273mm 270,270 0936306706
AAAT3535 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3535 35mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT3636 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3636 36mm L=299mm 405,350 0936306706
AAAT3838 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3838 38mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT4141 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4141 41mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4242 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4242 42mm L=339mm 560,670 01688113320
AAAT4343 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4343 43mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4444 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4444 44mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4545 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4545 45mm L=374mm 685,190 0936306706
AAAT4646 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4646 46mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4848 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4848 48mm L=417mm 827,200 0936306706
AAAT5050 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5050 50mm L=417mm 827,200 01688113320
AAAT5555 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5555 55mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAT5858 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5858 58mm L=496mm 1,157,310 01688113320
AAAT6060 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT6060 60mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAS1717 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1717 17mm L=324mm 181,170 01688113320
AAAS1919 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1919 19mm L=324mm 181,170 0936306706
AAAS2121 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2121 21mm L=368mm 225,390 01688113320
AAAS2222 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2222 22mm L=368mm 225,390 0936306706
AAAS2323 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2323 23mm L=368mm 225,390 01688113320
AAAS2424 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2424 24mm L=380mm 297,990 0936306706
AAAS2626 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2626 26mm L=380mm 297,990 01688113320
AAAS2727 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2727 27mm L=393mm 334,620 0936306706
AAAS2929 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2929 29mm L=393mm 334,620 01688113320
AAAS3030 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3030 30mm L=409mm 403,480 0936306706
AAAS3232 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3232 32mm L=409mm 403,480 01688113320
AAAS3434 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3434 34mm L=465mm 625,680 0936306706
AAAS3535 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3535 35mm L=465mm 625,680 01688113320
AAAS3636 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3636 36mm L=465mm 625,680 0936306706
AAAS3838 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3838 38mm L=490mm 762,740 01688113320
AAAS4141 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4141 41mm L=490mm 762,740 0936306706
AAAS4343 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4343 43mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4444 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4444 44mm L=519mm 1,004,630 0936306706
AAAS4646 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4646 46mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4848 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4848 48mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5050 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5050 50mm L=594mm 1,406,790 01688113320
AAAS5555 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5555 55mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5858 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5858 58mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAS6060 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6060 60mm L=616mm 1,937,980 0936306706
AAAS6565 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6565 65mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAU2424 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2424 24mm L=250mm 674,300 0936306706
AAAU2727 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2727 27mm L=250mm 674,300 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 01688113320
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400 0936306706
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1,104,400 01688113320
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1,720,510 0936306706
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1,859,550 01688113320
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm 3,303,630 0936306706
AAAU8080 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8080 80mm L=420mm 3,574,010 01688113320
AAAU8585 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8585 85mm L=450mm 3,845,050 0936306706
AAAU9090 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9090 90mm L=453mm 4,115,540 01688113320
AAAU9595 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9595 95mm L=500mm 4,386,580 0936306706
AAAUA0A0 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA0A0 100mm L=505mm 4,656,960 01688113320
AAAUA5A5 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA5A5 105mm L=520mm 4,928,000 0936306706
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674,300 01688113320
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674,300 0936306706
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707,740 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12103314
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn