Tủ Dụng Cụ 7 Ngăn

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
TCAG0701 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu đỏ) TOPTUL TCAG0701 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ng" 18.955.213 0936306706
TCAG0702 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu xanh lá cây) TOPTUL TCAG0702 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tố" 18.955.213 01688113320
TCAG0703 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động ( màu xám) TOPTUL TCAG0703 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn, tránh hộp bị lệch tâm, " 19.902.630 0936306706
TCAG0704 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu đỏ) TOPTUL TCAG0704 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ng" 18.955.213 01688113320
TCAG0803 "Ngưng sản xuất TOPTUL TCAG0803 Tủ 8 ngăn có bánh xe di động ( màu xám) Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 7 Ngăn :578x378x75mm 1 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn, tránh hộ" 20.774.600 0936306706
TBAJ0403 "Tủ ngăn kéo 4 ngăn TOPTUL TBAJ0403 kích thước tủ 746x462x425 4 ngăn : 578x378x75" 10.731.380 01688113320
TCBH0703 Tủ 7 ngăn có bánh xe di động màu xám TOPTUL TCBH0703 24.022.460 0936306706
TBAF0301 "Tủ 3 ngăn - màu xanh TOPTUL TBAF0301 Kích thước tủ: 733x459x385 3 Ngăn : 578x378x75" 10.005.380 01688113320
TBAF0302 "Tủ 3 ngăn - màu đỏ TOPTUL TBAF0302 Kích thước tủ: 733x459x385 3 Ngăn : 578x378x75" 10.005.380 0936306706
TCAD0701 #N/A #N/A 01688113320
TCAD0702 #N/A #N/A 0936306706
TBAD0301 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAD0301 (Cao cấp chống lật) - màu xanh Kích thước tủ: 687x459x360 3 Ngăn : 578x378x75" 9.034.190 01688113320
TBAD0302 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAD0302 (Cao cấp chống lật) - màu đỏ Kích thước tủ: 687x459x360 3 Ngăn : 578x378x75" 9.034.190 0936306706
TCAC0701 "Tủ 7 ngăn TOPTUL TCAC0701 (Cao cấp chống lật) có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687x459x857mm Kích thước tổng thể các ngăn :687x459x995mm 5 Ngăn :578x378x73mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn" 17.574.700 01688113320
TCAC0702 "Tủ 7 ngăn TOPTUL TCAC0702 (Cao cấp chống lật)có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687x459x857mm Kích thước tổng thể các ngăn :687x459x995mm 5 Ngăn :578x378x73mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn" 17.574.700 0936306706
TBAA0304 "Tủ 3 ngăn Màu xanh TOPTUL TBAA0304 Kích thước tủ: (w)687x(D)459x(H)360" 8.514.110 01688113320
TBAA0305 "Tủ 3 ngăn Màu đỏ TOPTUL TBAA0305 Kích thước tủ: (w)687x(D)459x(H)360" 8.514.110 0936306706
TCAA0701 " Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu xanh TOPTUL TCAA0701 Kích thước tủ: 687x459x875 Kích thước tổng thể :687x459x1015 5 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trê" 15.079.460 01688113320
TCAA0702 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu đỏ TOPTUL TCAA0702 Kích thước tủ: 687x459x875 Kích thước tổng thể :687x459x1015 5 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trên c" 15.079.460 0936306706
TBAI0701 " Tủ 7 ngăn( Màu xanh lá cây) TOPTUL TBAI0701 Kích thước tủ: 395x460x860mm 5 Ngăn : 290x400x75mm 2 Ngăn : 290x400x155mm" 11.535.480 01688113320
TBAI0702 "Tủ 7 ngăn-( Màu đỏ) TOPTUL TBAI0702 Kích thước tủ: 395x460x860mm 5 Ngăn : 290x400x75mm 2 Ngăn : 290X400x155mm" 11.535.480 0936306706
TBAG0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAG0101 ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng :390x460x860mm" 5.142.170 01688113320
TBAG0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAG0102 ( Màu đỏ) Kích thước tổng :390x460x860mm" 5.142.170 0936306706
TBAH0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAH0101 ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng :325x460x860mm " 7.261.760 01688113320
TBAH0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAH0102 ( Màu đỏ) Kích thước tổng :325x460x860mm " 7.261.760 0936306706
TCAA0501 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCAA0501-( Màu xanh lá cây) Kích thước tủ: 687x459x722 Kích thước tổng thể :687x459x840 3 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , p" 12.458.270 01688113320
TCAA0502 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động- TOPTUL TCAA0502( Màu đõ) Kích thước tủ: 687x459x722 Kích thước tổng thể :687x459x840 3 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trên " 12.458.270 0936306706
TCAF0501 "Tủ xe đẩy 5 ngăn di động màu xanh TOPTUL TCAF0501 Kích thước tủ: 687x459x857 Kích thước tổng thể :687x459x995 4 Ngăn : 578x378x75 1 Ngăn : 578x378x155 " 13.887.060 01688113320
TCAD0101 "Xe đầy có ngăn kéo TOPTUL TCAD0101 Kích thước tủ: 690x470x815 1 Ngăn : 578x378x75" 6.571.180 0936306706
TBAA0801 "Tủ 8 ngăn màu xanh có bánh xe di động TOPTUL TBAA0801 Kích thước tủ: 1052x471x523 4 Ngăn : 569x398x75 4 Ngăn : 308x398x75" 20.781.640 01688113320
TCBA1301 "Tủ có bánh xe di động 13 ngăn màu xanh TOPTUL TCBA1301 Kích thước tủ: 1067x480x852 Kích thước tổng thể: 1067x480x1011 1 Ngăn : 935x398x120 5 Ngăn : 569x398x75 1 Ngăn : 569x398x155 5 Ngăn : 308x398x75" 34.508.100 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn Model TCAB0501 TOPTUL (BALL BEARING SLIDE) 559x340x769mm" 8.324.580 01688113320
TCBA0801 "Tủ 8 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCBA0801 Kích thước tủ: 862x498x857 Kích thước tổng thể các ngăn :862x498x995mm 7 Ngăn : 751x438x74 1 Ngăn : 751x438x153" 26.628.910 0936306706
TBAA0601 "Tủ 6 ngăn TOPTUL TBAA0601 Kích thước tủ:600x307x378mm 3 Ngăn :167x272x50mm 2 Ngăn :569x272x50mm 1 Ngăn :569x272x75mm" 7.081.470 01688113320
TBAA0901 "Tủ 9 ngăn màu xanh TOPTUL TBAA0901 Kích thước tủ: 660x307x434 6 ngăn 169x272x50 2 Ngăn : 569x272x50 1 Ngăn : 569x272x75" 8.895.590 0936306706
TBAC0501 "Tủ xách tay3- TOPTUL TBAC0501 Sections Portable Tool Chest 470x220x350mm " 1.976.150 01688113320
TBAC0502 "Tủ xách tay 3phần TOPTUL TBAC0502 Màu xanh size 470x220x350mm" 1.868.900 0936306706
TBAA0303 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAA0303 Kích thước tủ:508x232x302mm 3 Ngăn s:436x197x55mm" 3.368.750 01688113320
TBAE0201 "Hộp nhựa 2 ngăn TOPTUL TBAE0201 Kích thước :380x178x143" 340.670 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn TOPTUL TBAE0301 Kích thước :445x240x202" 710.820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn TOPTUL TBAE0401 Kích thước :556x278x270" 1.198.120
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1.836.780 01688113320
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16.280 01688113320
KABE2434 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2434 3/4" Dr. x 34mm 322.520 0936306706
KABE2435 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2435 3/4" Dr. x 35mm 334.510 01688113320
KABE2436 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2436 3/4" Dr. x 36mm 341.110 0936306706
KABE2438 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2438 3/4" Dr. x 38mm 352.550 01688113320
KABE2441 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2441 3/4" Dr. x 41mm 395.780 0936306706
KABE2446 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2446 3/4" Dr. x 46mm 465.520 01688113320
KABE3222 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3222 1" Dr. x 22mm 502.150 0936306706
KABE3224 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3224 1" Dr. x 24mm 502.150 01688113320
KABE3227 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3227 1" Dr. x 27mm 502.150 0936306706
KABE3229 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3229 1" Dr. x 29mm 502.150 01688113320
KABE3230 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3230 1" Dr. x 30mm 502.150 0936306706
KABE3232 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3232 1" Dr. x 32mm 502.150 01688113320
KABE3233 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3233 1" Dr. x 33mm 502.150 0936306706
KABE3234 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3234 1" Dr. x 34mm 502.150 01688113320
KABE3235 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3235 1" Dr. x 35mm 509.740 0936306706
KABE3236 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3236 1" Dr. x 36mm 515.020 01688113320
KABE3238 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3238 1" Dr. x 38mm 526.680 0936306706
KABE3241 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3241 1" Dr. x 41mm 586.960 01688113320
KABE3246 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3246 1" Dr. x 46mm 687.610 0936306706
KABE3250 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3250 1" Dr. x 50mm 787.710 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông TOPTUL BCHA1614 1/2" Dr. x M14 L=55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông TOPTUL BCHA1616 1/2" Dr. x M16 L=55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ TOPTUL B

Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại Hộp đồ nghề
Vật liệu Platic
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11054450
Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn