Ê Tô

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
DJAC0103 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0103 độ mở 3"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2""" 2.054.030 0936306706
DJAC0104 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0104 độ mở 4"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2-1/4""" 2.383.040 01688113320
DJAC0105 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0105 độ mở 5"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2-5/8""" 2.976.490 0936306706
DJAC0106 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0106 độ mở 6"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 3""" 3.487.770 01688113320
DJAC0108 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0108 độ mở 8"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 3-1/2""" 4.919.970 0936306706
DJAC0110 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0110 độ mở 10"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 4""" 6.828.250 01688113320
GAAT6502 "Bộ tuýp cờ lê, 65 món TOPTUL GAAT6502 GACW3502 Tuýp sao BAED1/4"":E4,E5,E6,E7,E8 Tuýp sao BAED1/2"":E10,E11,E12,E14, E16,E18,E20,E22,E24 Vít đầu sao BCFA1/2"":T30,T40,T45,T50 T55,T60 Bộ lục giác 9 món GAAL0913,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808" 1.452.220 0936306706
GCAT4001 "Bộ túyp vặn ốc 1/4 & 3/8"" 40 món Model GCAT4001 TOPTUL Lục giác BAEA 0804~0812 Tuýp lục giác BBEA0806~0816 Lục giác BAEA 1209~1219 Tuýp lục giác BBEA1212~1224 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220 Cây nối CAAA1203; ALAC1212 Tay vặn CAIP0816; Đầu chuyển CAEB1208" 873.180 01688113320
GCAT5001 "Bộ tuýp lục giác 50 món TOPTUL GCAT5001 Lục giác BAEA :5,5.5,6~13; Tuýp lục giác dài BAEE:6~13; Mũi vít bakeFSBA:PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít sao FSEA:T8,T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802,0806, Cần trượt CTCK0811 Tay vặn lắt léo CFKA0806; Tay vặn tự động CJBM0815" 1.292.500 0936306706
GCAT5002 "Bộ tuýp bông,50 món TOPTUL GCAT5002 Tuýp bông BAEB:5,5.5,6~13; BAEF:6~13; Mũi vít bakeFSBA:PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít sao FSEA:T8,T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802,0806, Cần trượt CTCK0811 Tay vặn lắt léo CFKA0806; Tay vặn tự động CJBM0815" 1.300.090 01688113320
GCAT5003 "Bộ tuýp lục giác,50 món 1/4"" TOPTUL GCAT5003 Tuýp lục giác BBEA:3/16""~9/16""; BBEE:7/32""~1/2""; Mũi vít bakeFSBA:PH1,PH2,PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít sao FSEA:T8,T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802,0806, Cần trượt CTCK0811 Tay vặn lắt léo CFKA0806; Tay vặn tự động CJBM0815" 1.249.490 0936306706
GCAT5004 "Bộ tuýp bông 50 món 1/4"" TOPTUL GCAT5004 Tuýp bông hệ inch BBEB:3/16""~9/16""; Tuýp bông dài hệ inch BBEF size: 7/32""~1/2""; Mũi vít bake FSBA:PH1,PH2,PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít sao FSEA:T8,T10~T40; Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808, Đầu lắt léo CAHA0840 Cây nối CAAA0802,0806, Cần trượt CTCK0811 Tay vặn lắt léo CFKA0806; Tay vặn tự động CJBM0815" 1.257.080 01688113320
GCAT1808 "Bộ túyp vặn ốc 3/8"" 18 món Model GCAT1808 TOPTUL Lục giác BAEA :3/8""x6,7,8,10,11,12,13, 14,17,19,21,22, 24mm Tay vặn tự động CJBM:3/8"", Đầu lắt léo CAHA:3/8"" Cây nối CAAA:3/8""x3,6""; Cần lắt léo CFAC:3/8""x10""" 1.085.920 0936306706
GCAT1810 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1502 "Bộ túyp vặn ốc 1/2"" 15 món Model GCAT1502 TOPTUL Lục giác BAEA :8,10~14,17,19,21,22,24mm Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cây nối CAAA:1/2""x3,5"" ; Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 942.700 0936306706
GCAT1504 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1807 "Bộ túyp đen 1/2"" 18 món Model GCAT1807 TOPTUL Tuýp đen KABA: 10~19,21~24, 27,30,32 Đầu chuyển KACE:1/2""x5""" 1.118.920 0936306706
GCAT2001 "Bộ tuýp lục giác 20 món ,3/8"",TOPTUL GCAT2001 Lục giác BAEA: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM1220" 1.265.990 01688113320
GCAT2002 "Bộ tuýp bông 20 món 3/8"" TOPTUL GCAT2002 Tuýp bông BAEB:8,9,10,11,12,13,14,15, 17,18,19,21,22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM1220" 1.209.120 0936306706
GCAT2502 " Bộ túyp vặn ốc 3/8"" 25 món Model GCAT2502 TOPTUL Lục giác BAEA 1206~1222,1224; Cây nối CAAA1203, CAAA1206 Đầu lắt léo CAHA1254; Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221; Cần trượt CTCK1220; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.076.020 01688113320
GCAT2504 #N/A #N/A 0936306706
GCAT2003 "Bộ tuýp lục giác 20 món 3/8""TOPTUL GCAT2003 Tuýp lục giác BBEA:1/4"",5/16"",11/32"",3/8"" 7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"" 11/16"",3/4"",13/16"",7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động CJBM1220" 1.209.120 01688113320
GCAT2004 "Bộ tuýp bông 20 món,3/8 TOPTUL GCAT2004 Tuýp bông hệ inch BBEB:1/4"",5/16"",11/32"",3/8"" 7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"" 11/16"",3/4"",13/16"",7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động CJBM1220" 1.209.120 0936306706
SAAB2415 "lưỡi Cưa TOPTUL SAAB2415 24T L=150mm(6"") " 16.830 01688113320
SCAD1817 "Dao đa năng TOPTUL SCAD1817 165mm" 87.120 0936306706
SCAC1817 "Dao cắt TOPTUL SCAC1817 L=165mm" 248.710 01688113320
SCAA2017 "Dụng cụ cắt công nghiệp TOPTUL SCAA2017 (L=165mm)/ " 207.680 0936306706
SAAD1401 " Đục lỗ roăng 14-30mm TOPTUL SAAD1401 14-30mm diameter holesaws 7/16"" (11mm) Hex Shank / khoan sâu : 81mm / 110mm Kích thước tổng " 174.240 01688113320
SAAD1402 "Đục lỗ roăng 32-210mm TOPTUL SAAD1402 7/16"" (11mm) Hex Shank / khoan sâu : 81mm / 112mm Kích thước tổng" 359.920 0936306706
SAAC4714 "Đục roăng TOPTUL SAAC4714 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ14mm L=65.8mm" 136.400 01688113320
SAAC4716 "Đục roăng TOPTUL SAAC4716 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ16mm L=65.8mm" 138.930 0936306706
SAAC4717 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4719 "Đục roăng TOPTUL SAAC4719 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ19mm L=59.8mm" 145.200 0936306706
SAAC4720 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4722 "Đục roăng TOPTUL SAAC4722 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ22mm L=59.8mm" 153.450 0936306706
SAAC4725 "Đục roăng TOPTUL SAAC4725 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ25mm L=59.8mm" 162.910 01688113320
SAAC4727 "Đục roăng TOPTUL SAAC4727 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ27mm L=59.8mm" 165.440 0936306706
SAAC4729 "Đục roăng TOPTUL SAAC4729 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ29mm L=59.8mm" 169.840 01688113320
SAAC4735 "Đục roăng TOPTUL SAAC4735 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ35mm L=59.8mm" 189.420 0936306706
SAAC4737 "Đục roăng TOPTUL SAAC4737 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ37mm L=59.8mm" 195.690 01688113320
SAAC4738 "Đục roăng TOPTUL SAAC4738 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ38mm L=59.8mm" 198.880 0936306706
SAAC4741 "Đục roăng TOPTUL SAAC4741 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ41mm L=59.8mm" 212.740 01688113320
SAAC4744 "Đục roăng TOPTUL SAAC4744 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ44mm L=52.8mm" 215.270 0936306706
SAAC4751 "Đục roăng TOPTUL SAAC4751 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ51mm L=52.8mm" 241.230 01688113320
SAAC4754 "Đục roăng TOPTUL SAAC4754 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ54mm L=52.8mm" 250.030 0936306706
SAAC4757 "Đục roăng TOPTUL SAAC4757 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ57mm L=52.8mm" 253.770 01688113320
SAAC4760 "Đục roăng TOPTUL SAAC4760 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ60mm L=52.8mm" 267.080 0936306706
SAAC4762 "Đục roăng TOPTUL SAAC4762 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ62mm L=52.8mm" 268.950 01688113320
SAAC4764 "Đục roăng TOPTUL SAAC4764 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ64mm L=52.8mm" 270.270 0936306706
SAAC4765 "Đục roăng TOPTUL SAAC4765 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ65mm L=52.8mm" 278.410 01688113320
SAAC4776 "Đục roăng TOPTUL SAAC4776 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ76mm L=52.8mm" 333.410 0936306706
SAAC4789 "Đục roăng TOPTUL SAAC4789 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ89mm L=52.8mm" 356.730 01688113320
SAAC4792 "Đục roăng TOPTUL SAAC4792 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ92mm L=52.8mm" 393.360 0936306706
AAAV4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4343 43mm L=229mm 918.720 01688113320
AAAV4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4646 46mm L=274mm 1.088.010 0936306706
AAAV5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5050 50mm L=274mm 1.079.650 01688113320
AAAV5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5555 55mm L=280mm 1.145.980 0936306706
AAAV6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6060 60mm L=290mm 1.154.780 01688113320
AAAV6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6565 65mm L=300mm 1.720.510 0936306706
AAAV7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7070 70mm L=300mm 1.859.550 01688113320
AAAV7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7575 75mm L=320mm 3.303.630 0936306706
AAAV8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8080 80mm L=320mm 3.574.010 01688113320
AAAV8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8585 85mm L=350mm 3.845.050 0936306706
AAAV9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9090 90mm L=350mm 4.115.540 01688113320
AAAV9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9595 95mm L=400mm 4.386.580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA0A0 100mm L=400mm 4.656.960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA5A5 105mm L=400mm 4.928.000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Kiểu Ê tô kẹp
Chất liệu
• Thép
• Hợp kim
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11560761
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn