Cảo 2 Tay

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
JJAL1208 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL1208 Phạm vi kẹp ngoài : 30~80mm Phạm vi kẹp trong : 90~150mm" 1.084.050 0936306706
JJAL1212 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL1212 Phạm vi kẹp ngoài : 30~120mm Phạm vi kẹp trong : 90~180mm" 1.155.440 01688113320
JJAL1216 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL1216 Phạm vi kẹp ngoài : 40~160mm Phạm vi kẹp trong : 90~220mm" 1.834.800 0936306706
JJAL1220 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL1220 Phạm vi kẹp ngoài : 40~200mm Phạm vi kẹp trong : 90~260mm" 2.056.230 01688113320
JJAL0203 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL0203 3""(L)" 361.020 0936306706
JJAL0204 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL0204 4""(L)" 527.120 01688113320
JJAL0206 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL0206 6""(L)" 859.980 0936306706
JJAL0208 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL0208 8""(L)" 1.460.360 01688113320
JJAL0212 "Cảo 2 chấu TOPTUL JJAL0212 12""(L)" 4.344.670 0936306706
JJAL0303 "Cảo 3 chấu TOPTUL JJAL0303 3""(L)" 566.390 01688113320
JJAL0304 "Cảo 3 chấu TOPTUL JJAL0304 4""(L)" 720.940 0936306706
JJAL0306 "Cảo 3 chấu TOPTUL JJAL0306 6""(L)" 1.205.380 01688113320
JJAL0308 "Cảo 3 chấu TOPTUL JJAL0308 8""(L)" 2.038.300 0936306706
JJAL0312 "Cảo 3 chấu TOPTUL JJAL0312 12""(L)" 5.289.020 01688113320
GAAL0701 "Bộ lục giác sao 7 món ngắn TOPTUL GAAL0701 Lục giác ngắn AGAS size: 2.5,3,4,5,6,8,10mm" 198.220 0936306706
GAAL0702 "Bộ lục giác sao 7 món TOPTUL GAAL0702 Lục giác AGAL:2.5,3,4,5,6,8,10mm." 273.350 01688113320
GAAL0703 "Bộ lục giác dài 7 món TOPTUL GAAL0703 Lục giác dài AGAE:2.5,3,4,5,6,8,10" 305.580 0936306706
GAAL0704 "Bộ lục giác đầu bi 7 món TOPTUL GAAL0704 Lục giác đầu bi chữ L dài AGBL:2.5,3,4,5,6,8,10" 282.920 01688113320
GAAL0705 "Bộ lục giác sao 7 món ngắn TOPTUL GAAL0705 L lục giác sao AIAS:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 183.150 0936306706
AGFH0701 "Bộ lục giác 7 trong 1 TOPTUL AGFH0701 Size :2.5,3,4,5,6,8,10mm" 200.750 01688113320
AIFH0801 "Bộ lục giác sao 8 trong 1 TOPTUL AIFH0801 Size :T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 198.880 0936306706
AGFB0703 "Bộ lục giác 7 trong 1 TOPTUL AGFB0703 size 2.5,3,4,5,6,8,10mm" 169.180 01688113320
AGFB0701 "Bộ lục giác 7 mónTOPTUL AGFB0701 7pc:2,2.5,3,4,5,6,8mm" 158.510 0936306706
AIFB0801 "Bộ Lục Giác Đầu Hình Sao 8 trong 1 TOPTUL AIFB0801 Size :T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 180.620 01688113320
AIFB0802 "Bộ Lục Giác Đầu Hình Sao 8 trong 1 TOPTUL AIFB0802 Size :T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25" 166.650 0936306706
GAAD0501 "Bộ lục giác L - 5 pcs TOPTUL GAAD0501 Lục giác bông AGGS0508,Lục giác bông AGGS0608,Lục giác bông AGGS0809 , Lục giác bông AGGS1010,Lục giác bông AGGS1211" 321.970 01688113320
GAAD1509 "Bộ lục giác 15 món TOPTUL GAAD1509 Size : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm Dao loại 1.5-6mm" 797.390 0936306706
AGDA0213 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0213 2x125(L1)x65(L2)mm 107.910 01688113320
AGDAE213 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDAE213 2.5x125(L1)x65(L2)mm 107.910 0936306706
AGDA0313 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0313 3x125(L1)x65(L2)mm 107.910 01688113320
AGDAE313 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDAE313 3.5x125(L1)x65(L2)mm 107.910 0936306706
AGDA0418 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0418 4x180(L1)x90(L2)mm 123.200 01688113320
AGDAE418 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDAE418 4.5x180(L1)x90(L2)mm 123.200 0936306706
AGDA0518 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0518 5x180(L1)x90(L2)mm 123.200 01688113320
AGDA0621 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0621 6x210(L1)x105(L2)mm 150.370 0936306706
AGDA0721 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0721 7x210(L1)x105(L2)mm 154.330 01688113320
AGDA0825 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA0825 8x250(L1)x125(L2)mm 177.430 0936306706
AGDA1030 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA1030 10x300(L1)x145(L2)mm 206.030 01688113320
AGDA1232 Tuýp chữ T đầu lục giác TOPTUL AGDA1232 12x320(L1)x165(L2)mm 265.430 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn TOPTUL TBAE0301 Kích thước :445x240x202" 710.820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn TOPTUL TBAE0401 Kích thước :556x278x270" 1.198.120
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1.836.780 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70.400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71.720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16.280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16.280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16.280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16.280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16.280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24.530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24.530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28.380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28.380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49.060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49.060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49.060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16.280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16.280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20.350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24.530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24.530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28.380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30.360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49.060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại cảo Cảo 2 chấu
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11366833
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn