Súng Xiết Ốc

Liên hệ

175 Hùng Vương, Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
KAAE1202 "Cóc hơi 3/8"" TOPTUL KAAE1202 20FT-LB(Max 30FT-LB) Dải cân lực : ""30 ft-lb/41 Nm, Tốc độ không tải: 350 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 2.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 5/16"""" I.D Chiều dài : 5-1" 2,056,450 0936306706
KAAG1206 "Súng mở tắc kê 3/8"" TOPTUL KAAG1206 60FT-LB Dải cân lực : ""60ft-lb/81 Nm, Tốc độ không tải: 11000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 1.76 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 5-29/3" 3,061,850 01688113320
KAAF1204 "Súng vặn bulong tay ngang đen 3/8"" TOPTUL KAAF1204 Dải cân lực : ""40 ft-lb/54 Nm, Tốc độ không tải: 270 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 2.8 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 8-" 2,350,700 0936306706
KAAF1205 "Súng vặn bulong tay ngang đen 3/8"" TOPTUL KAAF1205 50FT-LB(Max 75FT-LB) Dải cân lực : ""75 ft-lb/102 Nm, Tốc độ không tải: 160 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 3.92 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 5/1" 1,640,980 01688113320
KAAF1605 "Súng vặn bulong tay ngang đen 1/2"" TOPTUL KAAF1605 50FT-LB(Max 75FT-LB) Dải cân lực : ""75 ft-lb/102 Nm, Tốc độ không tải: 160 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 3.92 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 5/1" 1,640,980 0936306706
KAAF1608 "Súng vặn bulong tay ngang đen 1/2"" 80FT-LB TOPTUL KAAF1608 Dải cân lực : ""80 ft-lb/108 Nm, Tốc độ không tải: 280 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài" 3,206,610 01688113320
KAAF1210 "Súng vặn bulong tay ngang đen 3/8"" TOPTUL KAAF1210 100FT-LB Dải cân lực : ""100 ft-lb/136 Nm, Tốc độ không tải: 225 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều d" 4,183,520 0936306706
KAAF1208 "Súng vặn bulong tay ngang đen 3/8"" TOPTUL KAAF1208 80FT-LB Dải cân lực : ""80 ft-lb/108 Nm, Tốc độ không tải: 280 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài" 3,206,610 01688113320
KAAF1610 "Súng vặn bulong tay ngang đen 1/2"" TOPTUL KAAF1610 100FT-LB Dải cân lực : ""100 ft-lb/136 Nm, Tốc độ không tải: 225 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều d" 4,183,520 0936306706
KAAA1220 "Súng mở bulong 3/8""(mô-men xoắn: 200FT-LB) TOPTUL KAAA1220 Dải cân lực : 200 ft-lb/271 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 2.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều " 3,008,280 01688113320
KAAA1620 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1620 200FT-LB Dải cân lực : ""200 ft-lb/271 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 2.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 5-1/2" 3,204,850 0936306706
KAAA1650 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1650 Dải cân lực : ""500 ft-lb/678 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4.76 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 4-23/32""/120 m" 3,753,200 01688113320
KAAA1650B "Súng vặn ốc TOPTUL KAAA1650B Dải cân lực : ""500 ft-lb/678 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 7-5/64""/180 mm Trọng lượn" 3,519,340 0936306706
KAAA1660 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1660 Dải cân lực : ""700 ft-lb/949 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 7-1/2""/191 mm T" 3,938,990 01688113320
KAAA1640 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1640 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 7-1/2""/191 mm Trọ" 3,153,480 0936306706
KAAB1640 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAB1640 Dải cân lực : ""400 ft-lb/542 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 9-17/32""/242 mm Tr" 3,352,140 01688113320
KAAB1660 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAB1660 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 9-11/16""/246 mm " 4,137,320 0936306706
KAAA2460 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAA2460 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 6300 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 8-5/32""/207 mm " 4,233,350 01688113320
KAAB2460 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAB2460 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 6300 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 10-1/2""/260 mm" 4,824,160 0936306706
KAAA2475 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAA2475 Dải cân lực : ""750 ft-lb/1060 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :7 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 9-7/32""/234 mm T" 6,337,650 01688113320
KAAB2475 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAB2475 Dải cân lực : ""750 ft-lb/1016 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 7 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 13-1/2""/343 mm T" 6,932,090 0936306706
KAAA321808 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAA321808 1800FT-LB (Nút bấm bên trong) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D C" 12,531,200 01688113320
KAAB321808 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAB321808 1800FT-LB(Nút bấm bên trong) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D Ch" 13,512,730 0936306706
KAAA321809 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAA321809 1800FT-LB (Nút bấm bên ngoài) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"" I.D C" 12,531,200 01688113320
KAAB321809 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAB321809 1800FT-LB (Nút bấm bên ngoài) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D " 13,512,730 0936306706
KAAC1645 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAC1645 Dải cân lực : ""450ft-lb/610 Nm, Tốc độ không tải: 9600 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.9 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 5-45/64""/145mm Tr" 3,641,550 01688113320
KAAC1228 "Súng mở bulong 3/8"" TOPTUL KAAC1228 Dải cân lực : ""280 ft-lb/379 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 5-63/64""/152 mm T" 3,394,600 0936306706
KAAC1628 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAC1628 Dải cân lực : ""280 ft-lb/379 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 5-63/64""/152 mm T" 3,394,600 01688113320
KAAC1660 "Súng mở bulong 1/2""(mô-men xoắn: 600FT-LB) TOPTUL KAAC1660 Dải cân lực : ""600ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dà" 3,599,200 0936306706
KAAC3214 "Súng mở bulong 1""(mô-men xoắn 1400FT-LB) TOPTUL KAAC3214 Dải cân lực : ""1400 ft-lb/1898 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 6.7 CFM Đầu nối hơi vào : 3/8"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 1/2""I.D Chiều d" 11,271,700 01688113320
KAAC2412 "Súng mở bulong 3/4"" (mô-men xoắn 1200FT-LB) TOPTUL KAAC2412 Dải cân lực : ""1200ft-lb/1626 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 6.7 CFM Đầu nối hơi vào : 3/8"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 1/2"" I.D Chiều" 10,290,060 0936306706
KAAC2416 "Súng vặn ốc TOPTUL KAAC2416 Dải cân lực : ""1600ft-lb/2170 Nm, Tốc độ không tải: 5500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 8.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1/2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"" I.D Chiều dài : 12-19/32""/320mm Trọng l" 13,957,713 01688113320
KAAC3218 "Súng vặn lubon TOPTUL KAAC3218 Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2441 Nm, Tốc độ không tải: 5000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 9.0 CFM Đầu nối hơi vào : 1/2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4""I.D Chiều dài : 10-13/16""/275 mm Trọ" 15,731,839 0936306706
KAAD3216 "Súng vặn ốc TOPTUL KAAD3216 Dải cân lực : ""1600 ft-lb/2170 Nm, Tốc độ không tải: 5500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 8.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D Chiều dài : 17-17/32""/445 mm Trọ" 15,708,462 01688113320
KAAD3220 "Súng mở bulongdài 1""(mô-men xoắn 2000FT-LB) TOPTUL KAAD3220 Dải cân lực : ""2000 ft-lb/27120 Nm, Tốc độ không tải: 5000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 9 CFM Đầu nối hơi vào : 1/2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D Chiề" 13,861,540 0936306706
KAKA0822 "Mài lốp TOPTUL KAKA0822 1/4"" & 6mm 22000 RPM" 1,357,070 01688113320
KAHA3217 "Đục hơi TOPTUL KAHA3217 3200B.P.M,L=171mm(6-3/4”)" 1,490,830 0936306706
BDDA1610 Vít lục giác TOPTUL BDDA1610 1/2" Dr. x 5/16" L=55mm 48,400 01688113320
BDDA1612 Vít lục giác TOPTUL BDDA1612 1/2" Dr. x 3/8" L=55mm 53,020 0936306706
BDDA1614 Vít lục giác TOPTUL BDDA1614 1/2" Dr. x 7/16" L=55mm 56,870 01688113320
BDDA1616 Vít lục giác TOPTUL BDDA1616 1/2" Dr. x 1/2" L=55mm 61,380 0936306706
BDDA1618 Vít lục giác TOPTUL BDDA1618 1/2" Dr. x 9/16" L=55mm 61,380 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70,400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71,720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49,060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49,060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49,060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20,350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24,530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24,530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28,380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30,360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49,060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Công suất (W) 500
Nén khí (lít/giây) 90
Ngẫu lực (Nm) 980
Tốc độ không tải (vòng/phút) 8500
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0936 306 706
Mã số : 12327230
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn