Cs 100-310 Series / Cs 125-350 Series / Cs 150-350 Series Csf_Ans Vietnam-Csk 65-145 Series / Csk 32-175 Series / Csk 40-175 Series Csf_Ans Vietnam

Liên hệ

I D3, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam


 

Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088                  
email I           lien.ans@ansvietnam.com

Online contact===================================
 lien_ans  lien_ans

CSF_ANS VIETNAM

 


 1. Centrifugal pumps

  1. CN SERIES  CSF_ANS VIETNAM
  2. CL-CLC SERIES CSF_ANS VIETNAM
  3. CL 22 series / CL 32 series / CL 41 series / CL 51 series CSF_ANS VIETNAM
  4. CLC 51 series / CLC 51 series CSF_ANS VIETNAM
  5. CR SERIES CSF_ANS VIETNAM

CR 65 series / CR 80 series / CR 100 series / CR 125 series CSF_ANS VIETNAM

 


 1. CS-CSX SERIES CSF_ANS VIETNAM

CS 25-145 series / CS 25-175 series / CS 32-110 series CSF_ANS VIETNAM

CS 32-145 series / CS 40-145 series / CS 50-145 series CSF_ANS VIETNAM

CS 65-145 series / CS 32-175 series / CS 32-175 series CSF_ANS VIETNAM

CS 40-175 series / CS 50-175 series / CS 65-175 series CSF_ANS VIETNAM

CS 32-210 series / CS 40-210 series / CS 50-210 series CSF_ANS VIETNAM

CS 80-175 series / CS 65-210 series / CS 80-210 series CSF_ANS VIETNAM

CS 100-210 series / CS 32-260 series / CS 40-260 series CSF_ANS VIETNAM

CS 50-260 series / CS 65-260 series / CS 80-260 series CSF_ANS VIETNAM

CS 100-260 series / CS 125-260 series / CS 80-310 series CSF_ANS VIETNAM

CS 100-310 series / CS 125-350 series / CS 150-350 series CSF_ANS VIETNAM

CSX 50-260 series / CSX 65-260 series / CSX 80-175 series CSF_ANS VIETNAM

CSX 80-210 series / CSX 80-260 series / CSX 80-310 series CSF_ANS VIETNAM

CSX 100-210 series / CSX 100-260 series / CSX 100-310 series CSF_ANS VIETNAM

CSX 125-260 series CSF_ANS VIETNAM

 


 1. CSD SERIES

CSD 32-145 series / CSD 32-175 series / CSD 32-210 series CSF_ANS VIETNAM

CSD 32-260 series / CSD 40-145 series / CSD 40-175 series CSF_ANS VIETNAM

CSD 40-210 series / CSD 40-260 series / CSD 50-145 series CSF_ANS VIETNAM

CSD 50-175 series / CSD 50-210 series / CSD 50-260 series CSF_ANS VIETNAM

CSD 65-145 series / CSD 65-175 series / CSD 65-210 series CSF_ANS VIETNAM

CSD 65-260 series / CSD 80-175 series / CSD 80-210 series CSF_ANS VIETNAM

CSD 80-260 series / CSD100-210 series / CSD 100-260 series CSF_ANS VIETNAM

 


 1. CSK SERIES

CSK 32-145 series / CSK 40-145 series / CSK 50-145 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 65-145 series / CSK 32-175 series / CSK 40-175 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 50-175 series / CSK 65-175 series / CSK 32-210 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 40-210 series / CSK 40-210 series / CSK 50-210 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 80-175 series / CSK 65-220 series / CSK 80-210 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 100-210 series / CSK 32-260 series / CSK 40-260 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 50-260 series / CSK 65-260 series / CSK 80-260 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 100-260 series / CSK 125-260 series / CSK 80-310 series CSF_ANS VIETNAM

CSK 100-310 series / CSK 125-350 series / CSK 150-350 series CSF_ANS VIETNAM


Thông tin chung

Hãng sản xuất CSF
Xuất xứ germany

Bình luận

0902 937 088
Mã số : 8797405
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 04/11/2025
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn