Kết quả tìm kiếm "bản quyền windows"

Microsoft Windows 7 Ultimate  Windows Bản Quyền

Microsoft Windows 7 Ultimate Windows Bản Quyền

2,3 triệu

Nguyễn Thị Hồng 162 Chùa Láng

0972 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Key Bản Quyền Windows 10 Pro

Key Bản Quyền Windows 10 Pro

350.000

Nguyen Huy 1226 Đường Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây

0985 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Hđh Windows 10 Pro - Bản Quyền

Hđh Windows 10 Pro - Bản Quyền

125.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Key Windows Server 2016 Essentials Bản Quyền

Key Windows Server 2016 Essentials Bản Quyền

450.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Tư Vấn Mua Windows Server Bản Quyền

Tư Vấn Mua Windows Server Bản Quyền

Có 3 Phiên Bản Windows Server 2022 Là: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter Và Windows Server 2022 Essentials. Phiên Bản Datacenter Được Thiết Kế Để Sử Dụng Cho Các Data Center Quy Mô Lớn, Nơi Bạn Sẽ Dùng Để Quản Lý Và Lưu Trữ...
Nguyễn Thúy Hạnh 252 Hoàng Quốc Việt

0936 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Key Windows Server 2016 Datacenter Bản Quyền

Key Windows Server 2016 Datacenter Bản Quyền

580.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Key Windows Server 2016 Standard Bản Quyền

Key Windows Server 2016 Standard Bản Quyền

390.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Key Windows Server 2019 Standard Bản Quyền

Key Windows Server 2019 Standard Bản Quyền

580.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Bản Quyền Các Hệ Điều Hành Windows

Bản Quyền Các Hệ Điều Hành Windows

4,999 triệu

Hô Xuân Dũng Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Key Windows Server 2012 R2 Standard Bản Quyền

Key Windows Server 2012 R2 Standard Bản Quyền

420.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Key Windows Server 2019 Essentials Bản Quyền 550.000

Key Windows Server 2019 Essentials Bản Quyền 550.000

550.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Key Windows Server 2012 R2 Datacenter Bản Quyền

Key Windows Server 2012 R2 Datacenter Bản Quyền

350.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Autodesk Revit 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows

Autodesk Revit 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows

450.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Advance Steel 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows

Advance Steel 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows

450.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Key Windows 11 Bản Quyền Trọn Đời Giá Rẻ 350.000

Key Windows 11 Bản Quyền Trọn Đời Giá Rẻ 350.000

350.000

Aiie.me Địa Chỉ: 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

0898 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Autodesk Autocad 2021 Edu - 1 Năm Bản Quyền - Windows/Mac

Autodesk Autocad 2021 Edu - 1 Năm Bản Quyền - Windows/Mac

450.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Autodesk Inventor Professional 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows

Autodesk Inventor Professional 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows

450.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Autodesk Maya 2020 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows/Mac

Autodesk Maya 2020 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows/Mac

450.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Autodesk Sketchbook Pro 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows/Mac

Autodesk Sketchbook Pro 2021 - 1 Năm Bản Quyền Edu - Windows/Mac

450.000

Phương Thuý Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

0986 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Bán Key Windows 7 Bản Quyền Rẻ Nhất Toàn Thế Giới

0986 *** ***

Hà Nội

>1 năm