Kết quả tìm kiếm "hộp số điện"

Hộp Số Jscc 60Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 60Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Hộp Số Houle 5Gu40Kf -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Houle 5Gu40Kf -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Hộp Số Panasonic M6Ga10Xm -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic M6Ga10Xm -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

16/03/2022

Hộp Số Panasonic My9G150B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic My9G150B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Hộp Số Jscc 80Gk75H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gk75H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

23/11/2021

Hộp Số Panasonic Mx9G30B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic Mx9G30B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

12.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/11/2021

Hộp Số Opg 4Gn180K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Opg 4Gn180K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/03/2022

Hộp Số Panasonic My9G5B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic My9G5B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Hộp Số Jscc 80Gk120H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gk120H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

12/02/2022

Hộp Số Jscc 80Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/11/2021

Hộp Số Twt 5Gu60K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Twt 5Gu60K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

28/03/2022

Hộp Số Oriental Gfv5G15S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Oriental Gfv5G15S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

25/02/2022

Hộp Số Panasonic M6Ga10Xm - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic M6Ga10Xm - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/02/2022

Hộp Số Jscc 60Gm10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 60Gm10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/04/2022

Hộp Số Jscc 60Gk60H -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 60Gk60H -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/04/2022

Hộp Số Panasonic Mx7G36M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic Mx7G36M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.200

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Hộp Số Houle 5Gu40Kf - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Houle 5Gu40Kf - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/02/2022

Hộp Số Panasonic M9Gc7.5B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic M9Gc7.5B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

20.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

25/02/2022

Hộp Số Opg 4Gn120K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Opg 4Gn120K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/03/2022

Hộp Số Panasonic Mx7G10Xb - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic Mx7G10Xb - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022