Kết quả tìm kiếm "thùng lạnh của container"

Xe Tải Faw Thùng Container Chở Pallet

Hồ Chí Minh

14/03/2024

Xe Tải Hino 8 Tấn Thùng Kín Container

Xe Tải Hino 8 Tấn Thùng Kín Container

1,543 tỷ

Phan Đình Huynh 1286, Ql1A, Thới An

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh 40Feet

Thùng Container Lạnh 40Feet

110 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Mini 16M3

Thùng Container Lạnh Mini 16M3

75 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Mini 10Feet

Thùng Container Lạnh Mini 10Feet

75 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh 20Feet Nhật Bản

Thùng Container Lạnh 20Feet Nhật Bản

95 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Trữ Hàng Đông Lạnh

Thùng Container Trữ Hàng Đông Lạnh

110 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Bán Thùng Container Lạnh 20 Feet

Bán Thùng Container Lạnh 20 Feet

95 triệu

Dieuhuyen 5/4 Nguyễn Thị Tư- Phú Hữu- Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container 20Feet Làm Kho Lạnh

Thùng Container 20Feet Làm Kho Lạnh

110 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Container Nhà Ở Làm Từ Vỏ Lạnh Của Thế Thanh Container

Container Nhà Ở Làm Từ Vỏ Lạnh Của Thế Thanh Container

112 triệu

Khoa Container Lạnh 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9, Tphcm

0909 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Container Lạnh Con Cá Sấu Của Nhật

Container Lạnh Con Cá Sấu Của Nhật

95 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh 20Feet Chứa Thực Phẩm Đông Lạnh

Thùng Container Lạnh 20Feet Chứa Thực Phẩm Đông Lạnh

95 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Trữ Đông Hàng Hóa

Thùng Container Lạnh Trữ Đông Hàng Hóa

75 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh 40Feet Chứa Thực Phẩm

Thùng Container Lạnh 40Feet Chứa Thực Phẩm

140 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Thịt Lợn

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Thịt Lợn

105 triệu

Diệu Huyền 5/4 Nguyễn Thị Tư- Phú Hữu- Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Trữ Đông Sầu Riêng

Thùng Container Lạnh Trữ Đông Sầu Riêng

130 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm

75 triệu

Diệu Huyền 5/4 Nguyễn Thị Tư- Phú Hữu- Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm Tối Ưu

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm Tối Ưu

105 triệu

Diệu Huyền 5/4 Nguyễn Thị Tư- Phú Hữu- Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Trái Cây Mùa Dịch

Thùng Container Lạnh Bảo Quản Trái Cây Mùa Dịch

130 triệu

Diệu Huyền 5/4 Nguyễn Thị Tư- Phú Hữu- Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Thùng Container Lạnh Trữ Rau Cũ, Trái Cây Tiện Lợi

Thùng Container Lạnh Trữ Rau Cũ, Trái Cây Tiện Lợi

95 triệu

Diệu Huyền 5/4 Nguyễn Thị Tư- Phú Hữu- Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm