Kết quả tìm kiếm "thiết bị điện từ"

Van Điện Từ Camozzi -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Camozzi -Cty Thiết Bị Điện Số 1

12.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

28/06/2022

Van Điện Từ Burkert -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Burkert -Cty Thiết Bị Điện Số 1

19.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/06/2022

Van Điện Từ Camozzi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Camozzi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/06/2022

Van Điện Từ Burkert - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Burkert - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/06/2022

Thắng Điện Từ Mitsubishi Zkg-5An - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Thắng Điện Từ Mitsubishi Zkg-5An - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Thắng Điện Từ Mitsubishi Zkg-5An - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Zkg -Yn Magnetic Powder Brake. Zkb-Yr Magnetic Powder Brake. Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ Kim, Chuyên Nhập Khẩu Và Cung Cấp Thiết Bị Điện Tự Động Hóa &Amp; Công Nghiệp Tại Thị Trường...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

13/09/2021

Van Điện Từ Asco 8210G094 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Asco 8210G094 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/10/2021

Van Điện Từ Asco 8210G094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Asco 8210G094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

20/10/2021

Van Điện Từ Smc Vxd240Hg - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Smc Vxd240Hg - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Thắng Điện Từ Dzs1-15N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Thắng Điện Từ Dzs1-15N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.700

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

05/07/2022

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/02/2022

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/03/2022

Van Điện Từ Metal Work -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Metal Work -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Van Điện Từ Metal Work - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Metal Work - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

29/03/2022

Van Điện Từ Norgren 2636265 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Norgren 2636265 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/04/2022

Van Điện Từ Smc V111-5L - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Smc V111-5L - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

26/10/2021

Van Điện Từ Ckd 4Ka210-L -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Ckd 4Ka210-L -Cty Thiết Bị Điện Số 1

16.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

19/11/2021

Van Điện Từ F.tec Df1200-2V - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ F.tec Df1200-2V - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/01/2022

Van Điện Từ Smc Sy7220-5Loz - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Smc Sy7220-5Loz - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/03/2022

Van Điện Từ Univer E-0220 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Univer E-0220 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

20/06/2022

Coil Điện Từ Univer Da-0106 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Coil Điện Từ Univer Da-0106 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

20/06/2022