Kết quả tìm kiếm "thiết bị điện van phong"

Van Điện Từ Camozzi -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Camozzi -Cty Thiết Bị Điện Số 1

12.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

28/06/2022

Van Điện Từ Burkert -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Burkert -Cty Thiết Bị Điện Số 1

19.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/06/2022

Van Camozzi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Camozzi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/07/2022

Van Điện Từ Camozzi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Camozzi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/06/2022

Van Điện Từ Burkert - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Burkert - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/06/2022

Van 8324Vn110Sc57 Ceme - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Van 8324Vn110Sc57 Ceme - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Van 8324Vn110Sc57 Ceme - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Thiết Bị Tự Động Hóa Đặc Điểm: Timer Hẹn Giờ - Hẹn Giờ Để Mở-Tắt Thiết Bị (Có Thể Hẹn Tắt Mở Vào 10 Thời Điểm), Chu Kì Theo Tuần - Ứng Dụng: Hẹn Giờ Tắt Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ Kim, Chuyên...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

15/09/2021

Van Parker A12Ps251P - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Van Parker A12Ps251P - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Van Parker A12Ps251P - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Koino Kh-8018 Thông Số Kỹ Thuật: Model Ratings Kh-8012 125Vac 15A, 14Vdc 15A Kh-8013 125Vac 15A, 14Vdc 15A Kh-8015 125Vac 15A, 14Vdc 15A Kh-8016 250A, 15A(2P) Kh-8017 Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ Kim,...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

06/01/2022

Van Nén Khí , Van Điện Từ , Thiết Bị Tự Động Hóa

Van Nén Khí , Van Điện Từ , Thiết Bị Tự Động Hóa

9.999.999

Thiệu H2T Ql 38B Yên Mỹ_Ý Yên

0936 *** ***

Nam Định

24/02/2022

Van Điện Từ Asco 8210G094 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Asco 8210G094 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/10/2021

Van Điện Từ Asco 8210G094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Asco 8210G094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

20/10/2021

Van Điện Từ Smc Vxd240Hg - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Smc Vxd240Hg - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/02/2022

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Honeywell Ve4025A1004 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/03/2022

Van Điện Từ Metal Work -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Metal Work -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Van Điện Từ Metal Work - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Metal Work - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

29/03/2022

Van Điện Từ Norgren 2636265 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điện Từ Norgren 2636265 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/04/2022

Van Metal Work - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Metal Work - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/06/2022

Van Metal Work -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Metal Work -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/06/2022

Van Honeywell Ve4040A1243 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Honeywell Ve4040A1243 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

27/05/2022

Cty Thiết Bị Điện Số 1 - Van Metal Work

Cty Thiết Bị Điện Số 1 - Van Metal Work

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/06/2022