Kết quả tìm kiếm "thiết bị timer số"

Timer Omron H5An-4Dm Ac100-240 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Timer Omron H5An-4Dm Ac100-240 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

28/03/2022

Timer Festo Pzvt-999-Sec-B 13988 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Timer Festo Pzvt-999-Sec-B 13988 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/02/2022

Hộp Số Jscc 60Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 60Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Hộp Số Houle 5Gu40Kf -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Houle 5Gu40Kf -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Bộ Timer Lt4H Ac240V

Bộ Timer Lt4H Ac240V

Đồng Hồ Hẹn Giờ Kỹ Thuật Số Lt4H-Ac240Vs Phạm Vi Thời Gian Của Lt4H Từ 0.001 Giây Đến 999.9 Giờ, Phạm Vi Thời Gian Của Lt4H-W Từ 0.01 Giây Đến 9999 Giờ. 100-240 V Ac, 24 V Ac Và 12-24 V Dc. Đồng Hồ Hẹn Giờ Kép Và Chế Độ Nhiều Thao Tác (Lt4H-
Nguyễn Thị Tươi Hải Phòng, Việt Nam

0378 *** ***

Toàn quốc

21/12/2021

Hộp Số Jscc 80Gk120H -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gk120H -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/03/2022

Hộp Số Panasonic Mx7G10Xb - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic Mx7G10Xb - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Hộp Số Panasonic Mx7G36M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic Mx7G36M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/03/2022

Hộp Số Jscc 60Gk60H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 60Gk60H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Thiết Bị Đọc Mã Keyence Sr-2000 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Thiết Bị Đọc Mã Keyence Sr-2000 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Hộp Số Jscc 80Gm10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gm10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Hộp Số Opg 4Gn120K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Opg 4Gn120K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/03/2022

Hộp Số Jscc 80Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gm10 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/11/2021

Hộp Số Twt 5Gu60K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Twt 5Gu60K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

28/03/2022

Hộp Số Oriental Gfv5G15S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Oriental Gfv5G15S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

25/02/2022

Hộp Số Panasonic M6Ga10Xm - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic M6Ga10Xm - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/02/2022

Hộp Số Jscc 80Gk75H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gk75H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

23/11/2021

Hộp Số Panasonic Mx9G30B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Panasonic Mx9G30B -Cty Thiết Bị Điện Số 1

12.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/11/2021

Hộp Số Opg 4Gn180K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Opg 4Gn180K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/03/2022

Hộp Số Jscc 80Gk120H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Hộp Số Jscc 80Gk120H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

12/02/2022