Kết quả tìm kiếm "thiết bị xy"

Hóa Chất Vệ Sinh Thiết Bị Điều Hòa Công Nghiệp, Máy Lạnh, Dàn Lạnh Magna 500Ac N

Hóa Chất Vệ Sinh Thiết Bị Điều Hòa Công Nghiệp, Máy Lạnh, Dàn Lạnh Magna 500Ac N

Magna 500Ac (Acid Coil Cleaner) Hóa Chất Tẩy Rửa, Vệ Sinh Máy Lạnh, Dàn Lạnh, Thiết Bị Điều Hòa Không Khí Loại Bỏ Dầu Mỡ, Cáu Cặn Và Tạp Chất Lâu Ngày Không Gây Ăn Mòn Nhôm, Kẽm Và Kim Loại Khác Xuất Xứ: Magna/ Singapore Magna 500Ac - 2
Hóa Chất Công Nghiệp 51 Đường 3136 Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 8, Hcm

0366 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2023

Thiêt Bị Tự Động Hóa Trong Công Nghiệp

Thiêt Bị Tự Động Hóa Trong Công Nghiệp

19,5 triệu

Nguyễn Công Lương Số 1211 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0854 *** ***

Hồ Chí Minh

17/06/2023

Xy Lanh Festo Advu-25-25-A-P-A 156612 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Festo Advu-25-25-A-P-A 156612 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.500

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

9 giờ trước

Xy Lanh Festo - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Festo - Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.000

Phạm Hồng Đức 141/50E, Đường 28, P.6, Quận Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

29/06/2023

Xy Lanh Koganei Tbda10X10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Koganei Tbda10X10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

27/02/2023

Xy Lanh Camozzi 60N2L40A670S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Camozzi 60N2L40A670S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

09/05/2023

Xy Lanh Unimec Dja20N75Z -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dja20N75Z -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

08/05/2023

Xy Lanh Camozzi 24N2A16A025 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Camozzi 24N2A16A025 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

20/06/2023

Xy Lanh Camozzi 60N2L40A670S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Camozzi 60N2L40A670S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

29/06/2023

Xy Lanh Unimec Dnb40N200 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dnb40N200 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/06/2023

Xy Lanh Unimec Dnb32M50 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dnb32M50 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

06/11/2023

Xy Lanh Camozzi 60M2L040A0160S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Camozzi 60M2L040A0160S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

10/03/2023

Xy Lanh Unimec Dnb50M600 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dnb50M600 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

14/07/2023

Xy Lanh Mindman Mcqim -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Mindman Mcqim -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

13/09/2023

Xy Lanh Unimec Dnb50N80 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dnb50N80 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/04/2023

Xy Lanh Camozzi 24N2A16A025 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Camozzi 24N2A16A025 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/05/2023

Xy Lanh Unimec Dnb50M600 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dnb50M600 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

45.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/06/2023

Xy Lanh Unimec Dnb50N80 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Dnb50N80 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/06/2023

Xy Lanh Unimec Gtbdsa25B150S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Unimec Gtbdsa25B150S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

08/05/2023

Xy Lanh Mindman Mcja- -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Xy Lanh Mindman Mcja- -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

07/12/2023