• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Nguyên liệu, Vật liệu, Mua bán Nguyên liệu, Vật liệu giá tốt nhất

Màng PE Quấn Pallet
70.000₫
8 gian hàng bán
Màng PE cuốn 16kg
140.000₫
4 gian hàng bán
Màng co cuộn
150.000₫
3 gian hàng bán
Cao su lưu hóa bảo ôn dạng ống
7.200₫
5 gian hàng bán

Nguyên liệu, Vật liệu, Mua bán Nguyên liệu, Vật liệu giá tốt nhất