• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất

Máy chụp ảnh nhiệt Flir B400
Liên hệ gian hàng...
197
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50
257.628.000 VNĐ
368
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp hồng ngoại Flir I5
53.550.000 VNĐ
1.179
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Ống nhòm hồng ngoại cầm tay Thermoteknix TiCAM 750
mqtek  ·  Hà Nội
Thermoteknix VisiR 640
Liên hệ gian hàng...
289
mqtek  ·  Hà Nội
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P660
Liên hệ gian hàng...
223
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30bx
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir I3
49.250.000 VNĐ
782
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B300
Liên hệ gian hàng...
189
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40
128.628.000 VNĐ
901
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E60bx
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P640
Liên hệ gian hàng...
219
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Cửa sổ hồng ngoại IRISS (IR Windows)
Liên hệ gian hàng...
80
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
Máy ảnh nhiệt Testo 885-2
Liên hệ gian hàng...
33
DienGiai  ·  Hồ Chí Minh
Camera chụp ảnh nhiệt Testo 890-2
Liên hệ gian hàng...
389
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
Đầu rò ảnh nhiệt công suất cực thấp Thermoteknix MicroCAM 384
mqtek  ·  Hà Nội
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+1200°C)
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti300
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+650°C)
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T420
Liên hệ gian hàng...
163
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Thermal Imager Flir I7
58.925.000 VNĐ
681
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Camera chụp ảnh nhiệt Fluke Ti-105
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃)
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 (-10 to 250°C)
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T440
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50bx
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +300 °C)
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti100
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti110
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 4 (-10 to 900°C)
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9861
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +250 °C)
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti125
129.000.000 VNĐ
1.712
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40bx
Fluke Ti27 Industrial - Commercial Thermal Imager
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 384

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất