• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất

Ống nhòm hồng ngoại cầm tay Thermoteknix TiCAM 750
mqtek  ·  Hà Nội
Hôm nay, lúc 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Thermoteknix VisiR 640
Liên hệ gian hàng...
317
mqtek  ·  Hà Nội
Hôm nay, lúc 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF320
Liên hệ gian hàng...
196
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir A315
Liên hệ gian hàng...
175
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E60bx
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P660
Liên hệ gian hàng...
245
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
14/08/2014 - 07:50  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30bx
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
14/08/2014 - 07:50  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF304
Liên hệ gian hàng...
157
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/08/2014 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P640
Liên hệ gian hàng...
227
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/08/2014 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir I3
49.250.000 VNĐ
866
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
12/08/2014 - 09:39  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp hồng ngoại Flir I5
53.550.000 VNĐ
1.309
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
05/08/2014 - 07:53  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
05/08/2014 - 07:53  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B300
Liên hệ gian hàng...
225
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
04/08/2014 - 08:02  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50
257.628.000 VNĐ
435
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
31/07/2014 - 10:24  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T420
Liên hệ gian hàng...
197
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/07/2014 - 08:00  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF309
Liên hệ gian hàng...
167
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2014 - 07:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40
128.628.000 VNĐ
1.031
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
14/07/2014 - 07:48  ·  Gửi tin nhắn
Thermal Imager Flir I7
58.925.000 VNĐ
779
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
07/06/2014 - 07:49  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B400
Liên hệ gian hàng...
207
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
27/05/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Cửa sổ hồng ngoại IRISS (IR Windows)
Liên hệ gian hàng...
106
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
22/03/2014 - 21:08  ·  Gửi tin nhắn
Máy ảnh nhiệt Testo 885-2
Liên hệ gian hàng...
49
DienGiai  ·  Hồ Chí Minh
06/03/2014 - 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Camera chụp ảnh nhiệt Testo 890-2
Liên hệ gian hàng...
450
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
16/12/2013 - 20:53  ·  Gửi tin nhắn
Đầu rò ảnh nhiệt công suất cực thấp Thermoteknix MicroCAM 384
mqtek  ·  Hà Nội
20/11/2013 - 08:01  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+1200°C)
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti300
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+650°C)
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9861
Camera nhiệt độ Fluke Ti400 (-20 °C to +1200 °C, 320 x 240 pixels)
emin  ·  Hà Nội
Hôm nay, lúc 10:46  ·  Gửi tin nhắn
Fluke Ti27 Industrial - Commercial Thermal Imager
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
30/07/2014 - 15:46  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50bx
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 4 (-10 to 900°C)
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 (-10 to 250°C)
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti125
128.900.000 VNĐ
2.032
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
09/08/2014 - 19:50  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +250 °C)
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T440
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40bx
Camera chụp ảnh nhiệt Fluke Ti-105
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
30/07/2014 - 15:46  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti100
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
09/08/2014 - 19:50  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti110
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
09/08/2014 - 19:50  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 384

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất