• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất

Thermoteknix VisiR 640
Liên hệ gian hàng...
333     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
4 giờ 44 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Ống nhòm hồng ngoại cầm tay Thermoteknix TiCAM 750
834     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
4 giờ 55 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30bx
375     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 08:44  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir I3
892     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/09/2014 - 08:44  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B400
Liên hệ gian hàng...
207     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF306
Liên hệ gian hàng...
167     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir A315
Liên hệ gian hàng...
177     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E60bx
388     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P660
Liên hệ gian hàng...
255     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B300
Liên hệ gian hàng...
227     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/08/2014 - 10:28  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30
457     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/08/2014 - 10:28  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF320
Liên hệ gian hàng...
196     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF304
Liên hệ gian hàng...
161     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/08/2014 - 10:54  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P640
Liên hệ gian hàng...
235     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/08/2014 - 10:54  ·  Chat ngay
Máy chụp hồng ngoại Flir I5
1.349     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
05/08/2014 - 07:53  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50
459     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
31/07/2014 - 10:24  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T420
Liên hệ gian hàng...
201     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/07/2014 - 08:00  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF309
Liên hệ gian hàng...
167     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2014 - 07:48  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40
1.083     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
14/07/2014 - 07:48  ·  Chat ngay
Thermal Imager Flir I7
58.925.000 VNĐ
805     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
07/06/2014 - 07:49  ·  Chat ngay
Cửa sổ hồng ngoại IRISS (IR Windows)
106     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
22/03/2014 - 21:08  ·  Gửi tin nhắn
Máy ảnh nhiệt Testo 885-2
Liên hệ gian hàng...
57     0     0
DienGiai  ·  Hồ Chí Minh
06/03/2014 - 09:01  ·  Chat ngay
Camera chụp ảnh nhiệt Testo 890-2
Liên hệ gian hàng...
460     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
16/12/2013 - 20:53  ·  Gửi tin nhắn
Đầu rò ảnh nhiệt công suất cực thấp Thermoteknix MicroCAM 384
300     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
20/11/2013 - 08:01  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+1200°C)
69     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti300
100     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+650°C)
125     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50bx
235     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860
1.374     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃)
866     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti125
2.110     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:06  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 4 (-10 to 900°C)
317     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9861
513     0     0
Camera nhiệt độ Fluke Ti400 (-20 °C to +1200 °C, 320 x 240 pixels)
23     0     0
emin  ·  Hà Nội
20/08/2014 - 10:46  ·  Gửi tin nhắn
Fluke Ti27 Industrial - Commercial Thermal Imager
493     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 (-10 to 250°C)
289     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +250 °C)
307     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T440
534     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40bx
296     0     0
Camera chụp ảnh nhiệt Fluke Ti-105
559     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +300 °C)
363     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti100
1.048     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:06  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti110
960     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:06  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 384
182     0     0
Camera đo nhiệt độ SONEL KT-640 (-20 đến 800 độ C, 640 x 480 pixel)
32     0     0

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất