• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất

Ống nhòm hồng ngoại cầm tay Thermoteknix TiCAM 750
848     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
8 giờ 34 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Đầu rò ảnh nhiệt công suất cực thấp Thermoteknix MicroCAM 384
308     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
9 giờ 13 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Thermoteknix VisiR 640
Liên hệ gian hàng...
347     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
9 giờ 26 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P640
Liên hệ gian hàng...
239     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
15/10/2014 - 08:19  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E60bx
398     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
15/10/2014 - 08:19  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir I3
912     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
15/10/2014 - 08:19  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50
475     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/10/2014 - 08:11  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P660
Liên hệ gian hàng...
259     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/10/2014 - 08:10  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF304
Liên hệ gian hàng...
163     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
08/10/2014 - 07:52  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T420
Liên hệ gian hàng...
211     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
08/10/2014 - 07:51  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30bx
397     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
04/10/2014 - 08:41  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40
1.117     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
02/10/2014 - 07:52  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30
477     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
02/10/2014 - 07:52  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp hồng ngoại Flir I5
1.377     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
23/09/2014 - 08:12  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B400
Liên hệ gian hàng...
209     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF306
Liên hệ gian hàng...
167     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir A315
Liên hệ gian hàng...
179     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B300
Liên hệ gian hàng...
233     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/08/2014 - 10:28  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF320
Liên hệ gian hàng...
196     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF309
Liên hệ gian hàng...
171     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2014 - 07:48  ·  Gửi tin nhắn
Thermal Imager Flir I7
58.925.000 VNĐ
827     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
07/06/2014 - 07:49  ·  Gửi tin nhắn
Cửa sổ hồng ngoại IRISS (IR Windows)
110     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
22/03/2014 - 21:08  ·  Gửi tin nhắn
Máy ảnh nhiệt Testo 885-2
Liên hệ gian hàng...
57     0     0
DienGiai  ·  Hồ Chí Minh
06/03/2014 - 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Camera chụp ảnh nhiệt Testo 890-2
Liên hệ gian hàng...
472     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
16/12/2013 - 20:53  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+1200°C)
71     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti300
112     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+650°C)
141     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti110
988     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 20:47  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃)
910     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860
1.420     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9861
521     0     0
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 384
200     0     0
Camera chụp ảnh nhiệt Fluke Ti-105
575     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50bx
245     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti125
2.198     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 20:47  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 4 (-10 to 900°C)
319     0     0
Camera nhiệt độ Fluke Ti400 (-20 °C to +1200 °C, 320 x 240 pixels)
45     0     0
emin  ·  Hà Nội
08/10/2014 - 11:57  ·  Gửi tin nhắn
Fluke Ti27 Industrial - Commercial Thermal Imager
513     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 (-10 to 250°C)
293     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +250 °C)
313     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T440
542     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40bx
302     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +300 °C)
367     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti100
1.060     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 20:47  ·  Gửi tin nhắn
Thiết bị chụp ảnh nhiệt Sonel KT-160
523     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
03/10/2014 - 14:13  ·  Gửi tin nhắn
Fluke Ti29 Industrial-Commercial Thermal Imager
347     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 150
107     0     0
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 140
98     0     0

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất