• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất

Ống nhòm hồng ngoại cầm tay Thermoteknix TiCAM 750
870     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
6 giờ 36 phút trước  ·  Chat ngay
Đầu rò ảnh nhiệt công suất cực thấp Thermoteknix MicroCAM 384
314     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
7 giờ 17 phút trước  ·  Chat ngay
Thermoteknix VisiR 640
Liên hệ gian hàng...
351     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
7 giờ 34 phút trước  ·  Chat ngay
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P640
Liên hệ gian hàng...
245     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
24/10/2014 - 09:45  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp hồng ngoại Flir I5
1.385     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
24/10/2014 - 09:45  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E60bx
410     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
24/10/2014 - 09:45  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir I3
916     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
15/10/2014 - 08:19  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50
481     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/10/2014 - 08:11  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P660
Liên hệ gian hàng...
259     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/10/2014 - 08:10  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF304
Liên hệ gian hàng...
163     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
08/10/2014 - 07:52  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T420
Liên hệ gian hàng...
215     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
08/10/2014 - 07:51  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30bx
405     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
04/10/2014 - 08:41  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40
1.129     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
02/10/2014 - 07:52  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30
481     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
02/10/2014 - 07:52  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B400
Liên hệ gian hàng...
209     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF306
Liên hệ gian hàng...
167     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir A315
Liên hệ gian hàng...
183     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B300
Liên hệ gian hàng...
235     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/08/2014 - 10:28  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF320
Liên hệ gian hàng...
196     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF309
Liên hệ gian hàng...
171     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2014 - 07:48  ·  Gửi tin nhắn
Thermal Imager Flir I7
58.925.000 VNĐ
829     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
07/06/2014 - 07:49  ·  Gửi tin nhắn
Cửa sổ hồng ngoại IRISS (IR Windows)
112     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
22/03/2014 - 21:08  ·  Gửi tin nhắn
Máy ảnh nhiệt Testo 885-2
Liên hệ gian hàng...
57     0     0
DienGiai  ·  Hồ Chí Minh
06/03/2014 - 09:01  ·  Chat ngay
Camera chụp ảnh nhiệt Testo 890-2
Liên hệ gian hàng...
478     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
16/12/2013 - 20:53  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+1200°C)
71     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti300
114     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+650°C)
147     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti110
1.002     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
19/10/2014 - 20:47  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃)
928     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860
1.438     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9861
525     0     0
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 384
204     0     0
Camera chụp ảnh nhiệt Fluke Ti-105
589     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50bx
247     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti125
2.236     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
19/10/2014 - 20:47  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 4 (-10 to 900°C)
319     0     0
Camera nhiệt độ Fluke Ti400 (-20 °C to +1200 °C, 320 x 240 pixels)
61     0     0
emin  ·  Hà Nội
08/10/2014 - 11:57  ·  Gửi tin nhắn
Fluke Ti27 Industrial - Commercial Thermal Imager
515     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 (-10 to 250°C)
295     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +250 °C)
315     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T440
544     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40bx
304     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +300 °C)
371     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti100
1.066     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
19/10/2014 - 20:47  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 140
98     0     0
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 150
109     0     0

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất