• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất

Ống nhòm hồng ngoại cầm tay Thermoteknix TiCAM 750
838     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 09:43  ·  Gửi tin nhắn
Đầu rò ảnh nhiệt công suất cực thấp Thermoteknix MicroCAM 384
302     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:28  ·  Gửi tin nhắn
Thermoteknix VisiR 640
Liên hệ gian hàng...
337     0     0
mqtek  ·  Hà Nội
Hôm qua, lúc 08:09  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40
1.105     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 07:41  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30
463     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 07:41  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir I3
894     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 07:41  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P660
Liên hệ gian hàng...
257     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
23/09/2014 - 08:13  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E30bx
381     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
23/09/2014 - 08:13  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp hồng ngoại Flir I5
1.365     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
23/09/2014 - 08:12  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B400
Liên hệ gian hàng...
207     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF306
Liên hệ gian hàng...
167     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2014 - 07:56  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir A315
Liên hệ gian hàng...
177     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E60bx
390     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2014 - 08:12  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir B300
Liên hệ gian hàng...
227     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/08/2014 - 10:28  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF320
Liên hệ gian hàng...
196     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
18/08/2014 - 07:37  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF304
Liên hệ gian hàng...
161     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/08/2014 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir P640
Liên hệ gian hàng...
235     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
13/08/2014 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50
467     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
31/07/2014 - 10:24  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T420
Liên hệ gian hàng...
201     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
25/07/2014 - 08:00  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir GF309
Liên hệ gian hàng...
169     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2014 - 07:48  ·  Gửi tin nhắn
Thermal Imager Flir I7
58.925.000 VNĐ
813     0     0
thienkygroup  ·  Hồ Chí Minh
07/06/2014 - 07:49  ·  Gửi tin nhắn
Cửa sổ hồng ngoại IRISS (IR Windows)
106     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
22/03/2014 - 21:08  ·  Gửi tin nhắn
Máy ảnh nhiệt Testo 885-2
Liên hệ gian hàng...
57     0     0
DienGiai  ·  Hồ Chí Minh
06/03/2014 - 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Camera chụp ảnh nhiệt Testo 890-2
Liên hệ gian hàng...
462     0     0
duocnv  ·  Hồ Chí Minh
16/12/2013 - 20:53  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+1200°C)
71     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:49  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti300
102     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti200 (+650°C)
131     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
11/11/2013 - 09:48  ·  Gửi tin nhắn
Camera chụp ảnh nhiệt Fluke Ti-105
565     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E50bx
241     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860
1.394     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃)
880     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti125
2.152     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:06  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 4 (-10 to 900°C)
317     0     0
Camera đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9861
515     0     0
Camera nhiệt độ Fluke Ti400 (-20 °C to +1200 °C, 320 x 240 pixels)
33     0     0
emin  ·  Hà Nội
20/08/2014 - 10:46  ·  Gửi tin nhắn
Fluke Ti27 Industrial - Commercial Thermal Imager
503     0     0
asianstar  ·  Hồ Chí Minh
29/08/2014 - 15:10  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3 (-10 to 250°C)
291     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +250 °C)
307     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir T440
538     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Flir E40bx
300     0     0
Camera đo nhiệt độ PCE-TC 3D (-10 ... +300 °C)
363     0     0
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti100
1.050     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:06  ·  Gửi tin nhắn
Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti110
968     0     0
MeKongTech  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 09:06  ·  Gửi tin nhắn
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 384
194     0     0
Camera đo nhiệt độ SONEL KT-640 (-20 đến 800 độ C, 640 x 480 pixel)
34     0     0

Mua bán Camera chụp ảnh nhiệt, camera chup anh nhiet, camera do nhiet do, camera đo nhiệt độ giá tốt nhất