Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp

Có nhiều khái niệm về quản trị, vậy đâu là khái niệm chính xác nhất?

kinhcan 29/03/2008 - 23:21

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
53854
Trả lời (3)
Bình luận bằng Facebook (3) | Bình luận bằng ID Vatgia (3)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

cicipham

18/05/2008 - 19:44
quản trị là việc hoàn thành công việc thông qua người khác
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

minhduc87

29/03/2008 - 23:26
Quản trị là quá trình tác động thường xuyên, liên tục và có tổ chức của chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận, các cá nhân, các nguồn lực lại với nhau 1 cách nhịp nhàng, ăn khớp để đạt đến mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao nhất.
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

chjp108

30/03/2008 - 03:04
Có nhiều cách hiểu khác nhau về quản trị, nhưng nhìn chung thì có thể hiểu: Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường.

Dưới đây là các định nghĩa về các hoạt động quản trị:

1. Quản trị tổ chức là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các nguồn lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với kết quả và hiệu quả cao trong điều kiện môi trường luôn biến động.

2. Quản trị doanh nghiệp là sự tác động của chủ thể quản trị tới đối tượng quản trị (tập thể người lao động) để tổ chức phối hợp hoạt động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Quản trị sản xuất bao gồm các hoạt động: sắp xếp, bố trí các yếu tố đầu vào theo một thể thức, quan hệ... hợp lý nào đó, đến các việc tiếp theo như tổ chức các quá trình phối hợp hoạt động của các yếu tố, bộ phận...trong quá trình sản xuất có hiệu quả...


4. quản trị hoạt động khoa học - kỹ thuật và công nghệ là việc sử dụng một hệ thống các biện pháp để bố trí, phối hợp và thực hiện có hiệu quả nhất các yếu tố khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

5. Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp là quá trình tổ chức, khai thác, bảo vể và phát triển nguồn tài nguyên nhân lực trong doanh nghiệp.

6. quản trị tài chính doanh nghiệp
Có nhiều khái niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp. Có quan niệm cho rằng: Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đó là tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Có quan niệm lại cho rằng: Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của doanh nghiệp phù hợp trực tiếp với các kế hoạch, hoạt động của doanh nghiệp.
Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm