Kết quả tìm kiếm "230 400"

Bơm Trục Đứng, Bơm Bù Áp Pentax U7V-400/8T 230/400-50

Bơm Trục Đứng, Bơm Bù Áp Pentax U7V-400/8T 230/400-50

13,74 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

252 *** ***

Hồ Chí Minh

07/07/2017

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Ch 200 230/400-50 2Hp

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Ch 200 230/400-50 2Hp

8,11 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

20/10/2014

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Crt100/00 230/400-50 1Hp

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Crt100/00 230/400-50 1Hp

4,66 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

20/10/2014

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cst300/3\&Quot; 230/400-50 3 Hp

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cst300/3\&Quot; 230/400-50 3 Hp

11,8 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

20/10/2014

Khung Backdrop Ngoài Trời 230×230, 230×300, 230×380

Khung Backdrop Ngoài Trời 230×230, 230×300, 230×380

Khung Backdrop Lắp Ráp Thường Được Dùng Trong Các Sự Kiện Trong Nhà Lẫn Ngoài Trời , Hiện Nay Thì Một Số Loại Backdrop Dùng Cho Ngoài Trời Đa Số Là Khung Sắt Hàn Cố Định Nên Dung Một Lần Là Bỏ Rất Lãng Phí Cho Cá Nhân Cũng Như Doanh Nghiệp&Hellip; ...
Nam Nam Dĩ An

0937 *** ***

Bình Dương

04/12/2021

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cht 300 230/400-50 3 Hp

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cht 300 230/400-50 3 Hp

7,99 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

20/10/2014

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cst550/4\&Quot; 230/400-50 5.5 Hp

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cst550/4\&Quot; 230/400-50 5.5 Hp

14,16 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

20/10/2014

Bơm Trục Đứng, Bơm Bù Áp Pentax U5V-200/7 230/400-50

Bơm Trục Đứng, Bơm Bù Áp Pentax U5V-200/7 230/400-50

10,237 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

07/07/2017

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cst400/3\&Quot; 230/400-50 4 Hp

Máy Bơm Lưu Lượng Pentax Cst400/3\&Quot; 230/400-50 4 Hp

12,46 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

20/10/2014

Bơm Trục Đứng, Bơm Bù Áp Pentax U5V-300/10T 230/400-50

Bơm Trục Đứng, Bơm Bù Áp Pentax U5V-300/10T 230/400-50

11,69 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

07/07/2017

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-160A 230/400-50 4Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-160A 230/400-50 4Hp

14,76 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

22/10/2014

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-160C 230/400-50 2Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-160C 230/400-50 2Hp

13,55 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

22/10/2014

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-200C 230/400-50 5.5Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-200C 230/400-50 5.5Hp

18,51 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

23/10/2014

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 40-160A 230/400-50 5.5Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 40-160A 230/400-50 5.5Hp

17,67 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

23/10/2014

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-200A 230/400-50 10Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 32-200A 230/400-50 10Hp

26,02 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

22/10/2014

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 50-125A 230-400-50 5.5Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 50-125A 230-400-50 5.5Hp

17,75 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

23/10/2014

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 40-160B 230/400-50 4Hp

Máy Bơm Công Nghiệp - Phòng Cháy Chữa Cháy Cm 40-160B 230/400-50 4Hp

16,82 triệu

Đoàn Vi Nguyên 196/36 & 196/38 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.hồ Chí Minh

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

23/10/2014