Học Tiếng Trung Tại Đại Đồng, Từ Vựng Kế Toán

99.000

Đối Diện Cây Xăng Dương Húc-Đại Đồng-Tiên Du-Bắc Ninh

Tiếng Trung chuyên ngành kế toán (Phần 1)

Từ vựng ngành kế toán: Chức vụ/职务/ Zhíwù

1

Kế toán

Kuàijì

2

Kế toán trưởng

计主

kuàijì zhǔrèn

3

Nhân viên kế toán

计员

kuàijì yuán

4

Trợ lí kế toán

助理会

zhùlǐ kuàijì

5

Kế toán giá thành

成本会

chéngběn kuàijì

6

Kế toán nhà máy

工广会

gōng guǎng kuàijì

7

Kế toán sản xuất

制造会

zhìzào kuàijì

8

Kế toán công nghiệp

业会计

gōngyè kuàijì

9

Kiểm toán trưởng

审计长

shěnjì zhǎng

10

Kiểm toán

审计

shěnjì

11

Kiểm soát viên

主管会

zhǔguǎn kuàijì

12

Người giữ sổ sách

簿记员

bùjì yuán

13

Người giữ sổ cái

计账员

jì zhàng yuán

14

Thủ quỹ

chūnà

15

Nhân viên lưu trữ hồ sơ

档案管理

dǎng’àn guǎnlǐ yuán

16

Thanh tra

jīng chá

Kế toán (计名称 /Kuàijì míng chēng)

17

Văn phòng kế toán

单位会计

dānwèi kuàijì

18

Thủ tục kế toán

计程

Kuàijì chéngxù

19

Quy trình kế toán

计规

kuàijì guīchéng

20

Năm tài chính

计年

kuàijì niándù

21

Kì kế toán

计期间

kuàijì qíjiān

22

Pháp quy kế toán thống kê

计法规

zhǔ jì fǎguī

23

Trình tự kiểm toán

查帐程

chá zhàng chéngxù

24

Kiểm toán định kì

定期审计

dìngqí shěnjì

25

Kiểm toán đặc biệt

别审计

tèbié shěnjì

26

Kiểm toán lưu động

巡回审计

xúnhuí shěnjì

27

Kiểm toán thuận chiều

顺查

shùn chá

28

Kiểm toán đột xuất

击检查

tújí jiǎnchá

29

Kiểm tra điểm

chōuchá

30

Kiểm tra theo

gēn chá

31

Kiểm tra ngược

nì chá

32

Kiểm tra tỉ mỉ

jīng chá

33

Kiểm tra nội bộ

内部核

nèibù héchá

34

Kiểm tra toàn bộ

全部审查

quánbù shěnchá

35

Chứng cứ kiểm toán

查帐证

chá zhàng zhèngjù

36

Thu thập tài liệu

搜集材料

sōují cáiliào

37

Thẩm tra đổi chiếu

复核

fùhé

38

Chứng nhận kiểm tra sổ sách

查帐证

chá zhàng zhèngmíng

39

Ngày kiểm tra sổ sách

查帐日

chá zhàng rìqí

40

Ý kiến của người kiểm toán

查帐人意见

chá zhàng rén yìjiàn

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC ĐẠI ĐỒNG

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ ANH-TRUNG-NHẬT-HÀN

ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC, ĐẠI ĐỒNG, TIÊN DU, BẮC NINH

HOTLINE: 0365.464.182

Bình luận

HẾT HẠN

0865 364 826
Mã số : 16906890
Địa điểm : Bắc Ninh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 02/12/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn