Dạy Kế Toán Thực Hành Cấp Tốc - Kế Toán Thực Hành Vnnp

1,6 triệu

Số Nhà 16 Nghách 40 Ngõ 260 Cầu Giấy - Hà Nội

 

Khóa học nghề kế toán  AZ 

DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BAO  GIỜ HỌC VỀ KẾ TOÁN  

HỌC PHÍ: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ  

THỜI LƯỢNG: 36 - 48 BUỔI

THỜI GIAN: THEO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CỦA HỌC VIÊN

Phương pháp giảng dạy của VNNP trong khoá học này từ lý thuyết đến thực hành khi giảng viên giảng dạy đều nhắm đến các việc, phát sinh thực tế tại các DN nên học viên sẽ rất dễ hiểu. 

Tất cả các phần hành trong khoá học đều được giảng dạy theo một quy trình cụ thể với từng bước thực hiện rõ ràng, học viên nắm bắt nhanh và có thể áp dụng ngay vào công việc của DN trong quá trình đang học.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VNNP:

-> VNNP hoạt động từ năm 1998 Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị lâu năm, nhiều kinh nghiệm đảm bảo độ tin cậy cho các Doanh nghiệp. Hiện nay Công ty TNHH An Hiền Việt Nam (VNNP) đang cung cấp các khoá đào tạo kế toán trên chứng từ sống, học viên được học trên chứng từ sống và phần mềm kế toán chuẩn đảm bảo 100% học viên khi tốt nghiệp sẽ có 1 nghề nghiệp vững vàng.

-> Với phương pháp đào tạo trên thực hành thực tế, các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính. Mỗi học viên sẽ được làm việc như những kế toán viên thực sự. VNNP cam kết các học viên sẽ làm tốt khi ra trường và hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí vĩnh viễn.

-> Đặc biệt VNNP giới thiệu việc làm cho những học viên tốt nghiệp.

 PHẦN I: NHẬP MÔN KẾ TOÁN ( 11 BUỔI)

1. Nguyên lý kế toán cơ bản.

·         Các khái niệm cơ bản trong kế toán.

·         Hệ thống tài khoản, phương pháo định khoản kế toán.

·         Các bài tập định khoản kế toán.

2. Các yếu tố cơ bản trong công tác kế toán.

·         Giới thiệu quy trình thực hiện KT  trong các DN.

·         Giới thiệu bộ máy kế toán: Các bộ phận kế toán cụ thể tại mỗi DN, quy trình thực hiện công việc kế toán tại mỗi bộ phận để mang lại hiệu quả cao..

·         Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với  từng mô hình DN.

3.Phần hành kế toán trong DN, phân biệt giữa kế toán thuế, kế toán quản trị.

·         Kế toán quản trị: Cách quản lý, lập sổ sách, báo cáo kế  toán quản trị. Xây dựng, thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của DN, cách kiểm soát hệ thống tránh sai sót, thất thoát: hang hoá, tiền…….

·         Kế toán thuế: Bản chất các loại thuế; luật thuế; hệ thống sổ sách; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; phân biệt chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định thuế.

·        Phân biệt chứng từ hợp lệ trong kế toán thuế: Điều kiên được khấu trừ thuế GTGT, điều kiện được công nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN…

4. Hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.

·         Giới thiệu hệ thống tài khoản KT, cách sử dụng từng tài khoản đúng với các nghiệp vụ phát sinh.

·         Hướng dẫn hạch toán kế toán các nghiệp vụ thường phát sinh cụ thể trong các DNVVN hiện nay theo từng bước cụ thể.

5. Cách lập chứng từ kế toán, mở sổ sách kế toán.

·         Giới thiệu hệ thống chứng từ KT: Lập chứng từ KT từ chứng từ gốc như PT, PC, PN, PX...

·         Giới thiệu hệ thống sổ sách theo quy định luật kế toán: Mở sổ sách kế toán, cách ghi sổ KT.

6.Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

·         Giới thiệu hệ thống BCTC: Lập bộ báo cáo TC hoàn chỉnh.

·         Cách lập báo cáo quyết toán thuế năm tài chính.

7.Thực hành hạch toán  các bài tập KT khi phát sinh nghiệp vụ đến khi tính được kết quả KD

PHẦN II: THỰC HÀNH KT TRÊN BỘ CHỨNG TỪ HOÀN CHỈNH CỦA DN ĐANG HOẠT ĐỘNG VỀ THƯƠNG MẠI. ( 18 BUỔI)

Thực hành trong vị trí một nhân viên kế toán tổng hợp, thực hiện tất cả các công việc của các vị trí kế toán khác nhau từ khi phát sinh nghiệp vụ, lập sổ sách theo dõi đến khi lên được BCTC và các báo cáo thuế….

1.Thực hành hạch toán kế toán  các nghiệp vụ phát sinh thực tế trên chứng từ sống.

·         Phân loại các chứng từ gốc kế toán theo ngành nghề hoạt động của DN.

·         Viết các phiếu kế toán phù hợp với chứng từ gốc kế .

·         Thực hành hạch toán từng  tháng:  từ khi phát sinh nghiệp vụ đến khi ra được kết quả kinh doanh và khoá số liệu kế toán.

2.Thực hành mở các loại sổ sách kế toán theo quy định của luật kế toán.

·         Mở các sổ chi tiết theo đối tượng: hàng hoá,  khấu hao TSCĐ, bảng lương...

·         Lập sổ nhật ký chung ( Loại sổ mà hầu hết tất cả các DN đang thực hiện)

·         Lập sổ quỹ, sổ cái các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.

·         Lập các loại bảng biểu khác mang tính chặt chẽ cho hệ thống chứng từ, sổ sách.

3. Thực hành lập BCTC, phân tích BCTC  trên hệ thống sổ sách đã hoàn thành.

·         Kiểm tra tính chính xác của hệ thống sổ sách kế toán trước khi lập BCTC.

·         Lập BCTC: Bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, chuyển lỗ, thuyết minh BCTC.

·         Phân tích BCTC phát hiện sai sót kế toán.

·         Phân tích BCTC đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thực hành lập các báo cáo nội bộ và  thuế theo quy định luật thuế.

·         Lập các báo cáo KT nội bộ phòng kế toán và  BGD: Hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu quản lý.

·         Lập tờ khai thuế môn bài.

·         Lập các báo cáo thuế GTGT: Báo cáo tháng, quý, năm.

·         Lập báo cáo thuế TNDN: Báo cáo tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm.

·         Lập báo cáo thuế TNCN: Báo cáo tháng, quý, quyết toán năm .

5.Thực hành lưu giữ hệ thống sổ sách  kế toán hoàn chỉnh.

·         Lưu kẹp chứng từ kế toán với chứng từ gốc đảm bảo tra cứu và quyết toán thuế.

·         In hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh theo quy định.

·         Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.

·         Thảo luận  về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý  kế toán và thuế

·         Tổng kết khoá học.

PHẦN III: KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH QUYẾT TOÁN THUẾ  (2 BUỔI)

·         Giới thiệu quy trình quyết toán thuế thực tế với Đoàn thanh tra thuế: Kiểm tra thuế GTGT, TNDN…..

·         Hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát hệ thống chứng từ, sổ sách trước khi quyết toán.

·         Giới thiệu các tình huống thường xảy ra trong quá trình quyết toán thuế và kỹ năng giải trình nó.

PHẦN IV: KỸ NĂNG XÂY DỰNG BỘ MÁY KẾ TOÁN.

·         Thiết lập các bộ phận kế toán làm việc mang tính độc lập nhưng thống nhất số liệu đảm bảo tính kịp thời các báo cáo, tính chính xác cao cho Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.

·         Thảo luận  về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý  kế toán và thuế.

 PHẦN V: KT NÂNG CAO PHẦN HỌC DÀNH CHO KẾ TOÁN DVSX – XLXD

·         Các tài khoản sử dụng trong sản xuất, các hạch toán.

·         Nhập kho thành phẩm.

·         Cách xác định định mức của sản  phẩm.

·         Cách xác định tính giá thành của thành phẩm.

·         Các tài khoản trong xây lắp xây dựng, các cách hạch toán.

·         Hướng dẫn bóc tách công trình.

·         Định mức của công trình.

·         Chuyển giá vốn cho từng công trình.

·         Cách tính giá thành công trình.

·         Xuất nhập nguyên vật liệu.

·         Quy trình thực hiện trong một Doanh nghiệp thực tế.

·         Hạch toán kế toán theo qui trình chuẩn của DN xây dựng.

 PHẦN VI : TỔNG KẾT KHÓA HỌC.

 Liên hoan, giao lưu, trao chứng nhận tốt nghiệp, trao học bổng cho các học viên ưu tú, xuất sắc.

 

 XEM CHI TIẾT VỀ VNNP XIN MỜI QUÝ VỊ CLIK VÀO => INFOTV

HOẶC QUA WEB CÔNG TY CLIK VÀO => giaiphapvnnp.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Quản lý đào tạo: Mr Tuấn Anh – 0904 884 919  Or  043 767 3385 số máy lẻ 107
ĐC: Cty VNNP Việt Nam 16/40/260 Đường Cầu Giấy Hà Nội
Liên hệ trực tuyến qua yahoo:
daotao_vnnp2.

Liên hệ trực tuyến qua mail: phongdaotao.vnnp@gmail.com
Rất mong được hợp tác với quý vị xin chân thành cảm ơn!

 “VNNP SẴN SÀNG CHO MỘT NGHỀ NGHIỆP VỮNG VÀNG”

 

 

Bình luận

HẾT HẠN

0904 884 919
Mã số : 2104225
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 29/09/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn