Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 - O947.4O6.O37 @ Tiến

Liên hệ

Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8, Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên làm Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận, 6 Quận, Quận 11 tất cả các phường

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là  Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận làm các loại Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1690069280-xhx.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1690069279-rlk.jpg

Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8, Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên làm Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận, 6 Quận, Quận 11 tất cả các phường

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là  Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận làm các loại Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

 

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568676-jbs.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568658-ofr.jpg

Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8, Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên làm Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận, 6 Quận, Quận 11 tất cả các phường

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là  Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận làm các loại Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568705-vpo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568703-cnt.jpg

Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8, Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên làm Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận, 6 Quận, Quận 11 tất cả các phường

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là  Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận làm các loại Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568678-oir.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568656-ijo.jpg

Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8, Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên làm Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận, 6 Quận, Quận 11 tất cả các phường

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là  Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận làm các loại Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1690069257-tcc.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1690069247-zwi.jpg

Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8, Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên làm Dốc Lên Xe Máy Quận 5 Quận Quận 8 Cầu Dắt Xe Máy Quận 5 Quận, 6 Quận, Quận 11 tất cả các phường

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là  Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận làm các loại Dốc Lên Xe Máy, Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

 

Bình luận

0947 406 037
Mã số : 17227803
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng cũ
Hết hạn : 05/06/2024
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn