Cầu Dắt Xe Máy Tp Thủ Đức - O947.4O6.O37 A. Tiến

Liên hệ

Thành Phố Hồ Chí Minh

Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692572085-ida.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692572105-ptm.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692572103-hvz.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692572083-wan.jpg

Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568656-ijo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568657-svo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568658-ofr.jpg

Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

 

Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568678-oir.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/08/1692568677-agt.jpg

Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

 

Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

 

Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP Thủ Đức

Liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo @ Tiến, chuyên Hàn Cầu Dắt Xe Máy Tại TP TĐ

Chuyên lưu động nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn nên khi bà con gọi là đến hàn làm tại chổ 30 phút hoặc 1 tiếng là hoàn thiện Cầu Dắt Xe Máy ngay để bà con có xài và ưu điểm là Cầu Dắt Xe Máy khớp với nền nhà không gây gập ghền khi chạy xe lên xuống và không bị đụng gầm trơn trượt xe vì làm phù hợp với độ dóc của từng nền nhà.

@ Tiến làm bao bà con xài cả đời không hư và không bị trơn trượt

@ Tiến nhận Hàn làm Cầu Dắt Xe Máy 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc... và loại gấp gọn cố định, loại có ống trượt xếp sát tường...

Bà con có nhu cầu liên hệ: 0947.406.037 đt và zalo

Làm việc cả Chủ nhật và Ngày lễ

 

Bình luận

0947 406 037
Mã số : 17230755
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng cũ
Hết hạn : 05/06/2024
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn