Mỏ Lết Bọc Cao Su

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
AMAA2415 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA2415 6"(150mm)x23.9mm 313.170 0936306706
AMAA2920 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA2920 8"(200mm)x28.6mm 413.600 01688113320
AMAA3325 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA3325 10"(250mm)x32.8mm 510.180 0936306706
AMAA3830 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA3830 12"(300mm)x38.1mm 627.660 01688113320
AMAB3830 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB3830 12"(300mm)x38.1mm 523.380 0936306706
AMAB5038 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB5038 15"(375mm)x50mm 971.080 01688113320
AMAB6045 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB6045 18"(450mm)x60mm 1.715.450 0936306706
DDAB1A48 Mỏ lết răng 48" TOPTUL DDAB1A48 5.350.620 01688113320
DDAD1A32 Mỏ lết răng TOPTUL DDAD1A32 1" L=345mm 695.750 0936306706
DDAD1A48 Mỏ lết răng TOPTUL DDAD1A48 1-1/2" L=440mm 969.760 01688113320
DDAD1A64 Mỏ lết răng TOPTUL DDAD1A64 2" L=560mm 1.527.350 0936306706
AAAS3434 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3434 34mm L=465mm 625.680 01688113320
AAAS3535 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3535 35mm L=465mm 625.680 0936306706
AAAS3636 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3636 36mm L=465mm 625.680 01688113320
AAAS3838 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3838 38mm L=490mm 762.740 0936306706
AAAS4141 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4141 41mm L=490mm 762.740 01688113320
AAAS4343 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4343 43mm L=519mm 1.004.630 0936306706
AAAS4444 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4444 44mm L=519mm 1.004.630 01688113320
AAAS4646 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4646 46mm L=519mm 1.004.630 0936306706
AAAS4848 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4848 48mm L=594mm 1.406.790 01688113320
AAAS5050 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5050 50mm L=594mm 1.406.790 0936306706
AAAS5555 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5555 55mm L=594mm 1.406.790 01688113320
AAAS5858 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5858 58mm L=616mm 1.937.980 0936306706
AAAS6060 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6060 60mm L=616mm 1.937.980 01688113320
AAAS6565 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6565 65mm L=616mm 1.937.980 0936306706
AAAU2424 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2424 24mm L=250mm 674.300 01688113320
AAAU2727 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2727 27mm L=250mm 674.300 0936306706
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707.740 01688113320
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707.740 0936306706
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727.430 01688113320
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727.430 0936306706
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851.730 01688113320
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912.890 0936306706
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1.046.210 01688113320
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1.046.210 0936306706
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1.104.400 01688113320
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1.104.400 0936306706
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1.720.510 01688113320
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1.859.550 0936306706
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm 3.303.630 01688113320
AAAU8080 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8080 80mm L=420mm 3.574.010
AAAU8585 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8585 85mm L=450mm 3.845.050 01688113320
AAAU9090 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9090 90mm L=453mm 4.115.540 0936306706
AAAU9595 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9595 95mm L=500mm 4.386.580 01688113320
AAAUA0A0 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA0A0 100mm L=505mm 4.656.960 0936306706
AAAUA5A5 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA5A5 105mm L=520mm 4.928.000 01688113320
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674.300 0936306706
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674.300 01688113320
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707.740 0936306706
AAAV3232 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3232 32mm L=200mm 707.740 01688113320
AAAV3636 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3636 36mm L=211mm 791.230 0936306706
AAAV3838 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3838 38mm L=215mm 791.230 01688113320
AAAV4141 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4141 41mm L=228mm 924.440 0936306706
AAAV4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4343 43mm L=229mm 918.720 01688113320
AAAV4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4646 46mm L=274mm 1.088.010 0936306706
AAAV5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5050 50mm L=274mm 1.079.650 01688113320
AAAV5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5555 55mm L=280mm 1.145.980 0936306706
AAAV6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6060 60mm L=290mm 1.154.780 01688113320
AAAV6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6565 65mm L=300mm 1.720.510 0936306706
AAAV7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7070 70mm L=300mm 1.859.550 01688113320
AAAV7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7575 75mm L=320mm 3.303.630 0936306706
AAAV8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8080 80mm L=320mm 3.574.010 01688113320
AAAV8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8585 85mm L=350mm 3.845.050 0936306706
AAAV9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9090 90mm L=350mm 4.115.540 01688113320
AAAV9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9595 95mm L=400mm 4.386.580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA0A0 100mm L=400mm 4.656.960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA5A5 105mm L=400mm 4.928.000 0936306706
GPAJ0802 "Bộ c lê 2 đầu mở 8 món ( 6-22mm) TOPTUL GPAJ0802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 705.980 01688113320
GBAD1001 "Bộ cờ lê 10 món TOPTUL GBAD1001 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACAJ:1/4""x5/16"",5/16""x3/8"", 3/8""x7/16"",7/16""x1/2"", 1/2""x9/16"",9/16""x5/8"", 5/8""x11/16"",11/16""x3/4"", 13/16""x7/8"",15/16""x1""" 1.272.260 0936306706
GPAJ1202 "Bộ c lê 2 đầu mở 12 món ( 6-32mm) TOPTUL GPAJ1202 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22 ,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 1.573.330 01688113320
GAAD1802 "Bộ c lê 2 đầu vòng 18 món (6-24mm) và lục giác18PCS TOPTUL GAAD1802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,22x24mm Lục giác ngắn AGAS size: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 1.222.430 0936306706
GAAE0811 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 8 món ( 8-22mm) TOPTUL GAAE0811 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,12,13,14,17,19,22" 714.670 01688113320
GPAN1201 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 12 món ( 8-22mm) TOPTUL GPAN1201 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,21,22mm" 1.317.140 0936306706
GAAA1001 "Bộ lê vòng miệng sao 10 món (10-19mm) TOPTUL GAAA1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 658.570 01688113320
GPAF1001 "Bộ lê vòng miệng 10 món (10-19mm) TOPTUL GPAF1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 672.430 0936306706
GBBA1001 "Bộ Cờ lê vòng miệng ngắn 10pcs TOPTUL GBBA1001 AFAM: 5/32"",3/16"",15/64"", 7/32"",1/4"",9/32"",5/16"", 11/32"",3/8"",7/16"" " 399.630 01688113320
GPAP0601 "Bộ cờ lê 2 đầu vòng dài mỏng 8->24 6 chi tiết TOPTUL GPAP0601 cờ lê 2 đầu vòng AAAP:8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,22x24mm" 1.660.010 0936306706
GPAQ0502 "Bộ cờ lê 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0502 Cờ mở ống dầu AEEA size: 8x10,11x13,12x14,17x19,22x24mm" 889.130 01688113320
GPAQ0901 "Bộ Cờ lê điếu 9 món TOPTUL GPAQ0901 Cờ lê điếu 2 đầu AEAE:8,10,11,12,13,14,16,17,19mm" 2.471.260 0936306706
GPAQ0701 "Bô tuýp điếu (6->19) 7 chi tiết TOPTUL GPAQ0701 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.284.360 01688113320
GAAA0704 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAA0704 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.270.280 0936306706
GAAD0703 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAD0703 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.429.010 01688113320
GAAM0709 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAM0709 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19" 1.947.238 0936306706
GBA15410 " Cờ lê vòng miệng tự động ABEA0808~1919 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm Đầu chuyển CANA0810~1619 1/4""x10mm,3/8""x13mm,1/2""x19mm " 3.883.880 01688113320
GAAD1205 "12PCS Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAD1205 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 3.497.032 0936306706
GPAQ1202 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động (8->19) 12 chi tiết TOPTUL GPAQ1202 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19mm" 2.729.540 01688113320
GAAD0810 "Bộ cờ lê 8 món TOPTUL GAAD0810 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,10,11,12,13,14,17,19mm" 1.916.310 0936306706
GBAD0802 "Bộ cờ lê 8 món ,TOPTUL GBAD0801 Cờ lê vòng miệng tự động có đảo chiều ADAA:5/16"",3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4""" 2.778.820 01688113320
GAAI1003 " Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1003AOAD:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 2.091.210 0936306706
GAAI1002 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1002AOAA:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619 ,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 1.577.290 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11253660
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn