Mỏ Lết

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
AMAC2015 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAC2015 6"(150mm) x20mm 248,160 0936306706
AMAC2420 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAC2420 8" 24mm L=200mm 312,510 01688113320
AMAC2925 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAC2925 10" 29mm L=250mm 380,710 0936306706
AMAC3430 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAC3430 12" 34mm L=300mm 474,760 01688113320
AMAC4338 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAC4338 15" 43mm L=375mm 925,650 0936306706
AMAB1710 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB1710 4"(100mm)x17mm 265,210 01688113320
AMAB2415 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB2415 6"(150mm)x23.9mm 265,870 0936306706
AMAB2920 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB2920 8"(200mm)x28.6mm 339,680 01688113320
AMAB3325 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB3325 10"(250)mmx32.8mm 420,530 0936306706
AMAB3830 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB3830 12"(300mm)x38.1mm 523,380 01688113320
AMAB5038 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB5038 15"(375mm)x50mm 971,080 0936306706
AMAB6045 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAB6045 18"(450mm)x60mm 1,715,450 01688113320
AMAA2415 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA2415 6"(150mm)x23.9mm 313,170 0936306706
AMAA2920 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA2920 8"(200mm)x28.6mm 413,600 01688113320
AMAA3325 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA3325 10"(250mm)x32.8mm 510,180 0936306706
AMAA3830 Mỏ lết có điều chỉnh TOPTUL AMAA3830 12"(300mm)x38.1mm 627,660 01688113320
AAAS4343 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4343 43mm L=519mm 1,004,630 0936306706
AAAS4444 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4444 44mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4646 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4646 46mm L=519mm 1,004,630 0936306706
AAAS4848 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4848 48mm L=594mm 1,406,790 01688113320
AAAS5050 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5050 50mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5555 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5555 55mm L=594mm 1,406,790 01688113320
AAAS5858 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5858 58mm L=616mm 1,937,980 0936306706
AAAS6060 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6060 60mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAS6565 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6565 65mm L=616mm 1,937,980 0936306706
AAAU2424 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2424 24mm L=250mm 674,300 01688113320
AAAU2727 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2727 27mm L=250mm 674,300 0936306706
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 01688113320
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 0936306706
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400 01688113320
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1,104,400 0936306706
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1,720,510 01688113320
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1,859,550 0936306706
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm 3,303,630 01688113320
AAAU8080 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8080 80mm L=420mm 3,574,010 0936306706
AAAU8585 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8585 85mm L=450mm 3,845,050 01688113320
AAAU9090 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9090 90mm L=453mm 4,115,540 0936306706
AAAU9595 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9595 95mm L=500mm 4,386,580 01688113320
AAAUA0A0 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA0A0 100mm L=505mm 4,656,960 0936306706
AAAUA5A5 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA5A5 105mm L=520mm 4,928,000 01688113320
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674,300 0936306706
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674,300 01688113320
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707,740 0936306706
AAAV3232 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3232 32mm L=200mm 707,740 01688113320
AAAV3636 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3636 36mm L=211mm 791,230 0936306706
AAAV3838 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3838 38mm L=215mm 791,230 01688113320
AAAV4141 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4141 41mm L=228mm 924,440 0936306706
AAAV4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4343 43mm L=229mm 918,720 01688113320
AAAV4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4646 46mm L=274mm 1,088,010 0936306706
AAAV5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5050 50mm L=274mm 1,079,650 01688113320
AAAV5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5555 55mm L=280mm 1,145,980 0936306706
AAAV6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6060 60mm L=290mm 1,154,780 01688113320
AAAV6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6565 65mm L=300mm 1,720,510 0936306706
AAAV7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7070 70mm L=300mm 1,859,550 01688113320
AAAV7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7575 75mm L=320mm 3,303,630 0936306706
AAAV8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8080 80mm L=320mm 3,574,010 01688113320
AAAV8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8585 85mm L=350mm 3,845,050 0936306706
AAAV9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9090 90mm L=350mm 4,115,540 01688113320
AAAV9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9595 95mm L=400mm 4,386,580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA0A0 100mm L=400mm 4,656,960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA5A5 105mm L=400mm 4,928,000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11489685
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn