Kết quả tìm kiếm "bao bi dệt pp"

In Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt, Sản Xuất Bao Pp Dệt

0972 *** ***

Toàn quốc

28/09/2023

Bao Pp Dệt, Cung Cấp Bao Pp Dệt, Sản Xuất Bao Pp Dệt

0972 *** ***

Toàn quốc

01/04/2023

Bao Pp Dệt, Sản Xuất Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Đựng 50Kg

0972 *** ***

Cần Thơ

03/06/2023

Cung Cấp Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Ghép Màng

0972 *** ***

Đồng Nai

11/10/2023

Bao Pp Dệt, Cung Cấp Bao Pp Dệt, Xưởng In Bao Pp Dệt

0972 *** ***

Long An

30/09/2023

Bao Pp Dệt, Sản Xuất Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Đựng 25Kg

0972 *** ***

Hồ Chí Minh

28/09/2023

Bao Pp Dệt, Bao Pp Trong, Bao Pp Dệt Có Tráng

0972 *** ***

Toàn quốc

1 ngày trước

Bao Pp Dệt, Cung Cấp Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Giá Cạnh Tranh

0972 *** ***

Toàn quốc

19/06/2023

Bao Bì Pp Dệt, In Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt In Ống Đồng

0972 *** ***

Toàn quốc

10/11/2023

Bao Pp Dệt Thường, Bao Pp Dệt Tráng Keo, Bao Pp Dệt In Flexo

0972 *** ***

Cần Thơ

23/02/2024

Bao Pp Dệt, Bao Bì Pp Dệt, Túi Pp Dệt Giá Rẻ

Bao Pp Dệt, Bao Bì Pp Dệt, Túi Pp Dệt Giá Rẻ

2.400

Bao Bì Việt Hoa 3433 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8

0836 *** ***

Hồ Chí Minh

26/05/2023

Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt In Flexo

Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt In Flexo

Chuyên Sản Xuất Các Sản Phẩm Bao Bì Pp Dệt Bao Pp Dệt Không Tráng: Là Loại Bao Được Làm Từ Vải Pp Dệt Thông Thường. Bao Pp Dệt Tráng Pp: Là Loại Bao Được Làm Từ Vải Pp Dệt Được Trang 1 Lớp Màng Pp. Bao Pp Dệt Tráng Màng Bopp: Là Loại Bao Được...
Xuân Tuyền Đồng Nai

0972 *** ***

Hồ Chí Minh

28/08/2023

Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Giá Rẻ

Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Giá Rẻ

1.000

Tuyền Đồng Nai

0972 *** ***

Long An

19/06/2023

Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Đựng 50Kg

Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Đựng 50Kg

4.000

Xuân Tuyền Đồng Nai

0972 *** ***

Toàn quốc

19/12/2023

Sản Xuất Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Đựng 25Kg, Bao Pp Dệt Đựng 50Kg

0972 *** ***

Toàn quốc

27/03/2023

Sản Xuất Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Giá Rẻ, Bao Pp Dệt Đựng 50Kg

0972 *** ***

Tiền Giang

14/12/2023

Bao Bì Pp Dệt, Cung Cấp Bao Pp Dệt, Chuyên Sản Xuất Bao Pp Dệt

0972 *** ***

Toàn quốc

29/01/2024

Nhận In Bao Pp Dệt, Sản Xuất Bao Pp Dệt, Cung Cấp Bao Pp Dệt

0972 *** ***

Toàn quốc

22/08/2023

Sản Xuất Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Tráng Keo, Bao Pp Dệt Chống Thấm

0972 *** ***

Hồ Chí Minh

16/10/2023

Bao Bì Pp Dệt, Sản Xuất Bao Pp Dệt, Bao Pp Dệt Ghép Màng Opp

0972 *** ***

Hồ Chí Minh

13/11/2023