Kết quả tìm kiếm "khởi động từ 1"

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xq0 -Cty Tbđ Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xq0 -Cty Tbđ Số 1

9.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

21/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5422-0Xp0 -Cty Tbđ Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5422-0Xp0 -Cty Tbđ Số 1

6.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

09/05/2022

Khởi Động Từ Schneider Lc1Dt40F7C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Schneider Lc1Dt40F7C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/01/2022

Khởi Động Từ Mc40 Ls

Khởi Động Từ Mc40 Ls

650.000

Đức Minh Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

0918 *** ***

Toàn quốc

11/01/2023

Khởi Động Từ - Lc1F330M7 Schneider

Khởi Động Từ - Lc1F330M7 Schneider

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Công Nghi Ệp Bình Minh Vpgd: Số 158 Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân - Hà Nội Điện Thoại: 0435528705 Fax: 0435528706 Website:binhminhjs.com Bình Minh Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Công Nghiệp - Điện Tự
Thúy Anh 158 Nguyễn Xiển,Thanh Xuân, Hn

0435 *** ***

Hà Nội

19/05/2015

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

26/10/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xb0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xb0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.700

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/11/2021

Khởi Động Từ Togami Pak-80H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Togami Pak-80H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

02/11/2021

Khởi Động Từ Togami Pak-6J -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Togami Pak-6J -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

12/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4011-1Xb4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4011-1Xb4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

17/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Af0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Af0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5022-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5022-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

31/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3400-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3400-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4222-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4222-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3010-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3010-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/03/2022