Kết quả tìm kiếm "lò đốt tế"

Lò Đốt Rác Trạm Y Tế

Lò Đốt Rác Trạm Y Tế

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

18/08/2022

Lò Đốt Rác Y Tế Vite

Lò Đốt Rác Y Tế Vite

9.999

Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

21/09/2022

Lò Đốt Rác Y Tế Cp-20

Lò Đốt Rác Y Tế Cp-20

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

05/08/2022

Lò Đốt Rác Y Tế Cp-10

Lò Đốt Rác Y Tế Cp-10

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-10 Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Thai-Y-Te-Cp-10 Công Nghệ Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-10 Với Công Nghệ Đốt Hai Cấp (Buồng Sơ Cấp Và Thứ Cấp): Giảm Khí Thải No X Do Nhiệt Độ Buồng Sơ Cấp Thấp...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

14/11/2022

Lò Đốt Xử Lí Rác Y Tế

Lò Đốt Xử Lí Rác Y Tế

9.999

Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

26/08/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Vite

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Vite

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Vite-50 Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Thai-Y-Te-Vite-50 1. Các Điều Kiện Về Mặt Bằng Đặt Dây Chuyền Công Nghệ Tất Cả Các Số Liệu Và Đặc Tính Kỹ Thuật Của Các Thiết Bị Vật Tư Thiết Kế Dựa Trên Cơ Sở...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

17/11/2022

Lò Đốt Rác Phòng Khám Y Tế

Lò Đốt Rác Phòng Khám Y Tế

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

19/08/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế 5Kg

Lò Đốt Rác Thải Y Tế 5Kg

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

02/08/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Vite-50

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Vite-50

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

01/08/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-20

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-20

Lò Đốt Rác Y Tế Cp-20 Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Y-Te-Cp-20 Xuất Xứ: Nhập Khẩu Nguyên Chiếc Từ Cộng Hòa Pháp Công Suất: 150Kg/Ngày/8 Giờ. Công Nghệ Áp Dụng Lò Đốt Rác Y Tế Cp-20 Với Công Nghệ Đốt Hai Cấp (Buồng...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

14/11/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-30

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-30

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-30 Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Copy-Of-Lo-Dot-Rac-Thai-Y-Te-Cp-10 Công Nghệ Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-30 Với Công Nghệ Đốt Hai Cấp (Buồng Sơ Cấp Và Thứ Cấp): Giảm Khí Thải No X Do Nhiệt Độ Buồng Sơ Cấp...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

15/11/2022

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt - Y Tế

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt - Y Tế

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt - Rác Thải Y Tế Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Giai-Phap-Xu-Ly-Rac-Thai-Sinh-Hoat-Y-Te Rác Thải Sinh Hoạt Luôn Là Vấn Đề Nan Giải Với Nhiều Địa Phương, Đặc Biệt Là Vùng Sâu, Vùng Xa, Vùng Núi, Hải...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

1 ngày trước

Lò Đốt Rác Y Tế 15Kg Mp-15Yt

Lò Đốt Rác Y Tế 15Kg Mp-15Yt

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

16/08/2022

Lò Đốt Rác Y Tế 25Kg Mp-25Yt

Lò Đốt Rác Y Tế 25Kg Mp-25Yt

9.999

Duy Khánh Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

08/08/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Mp-10Yt

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Mp-10Yt

Lò Đốt Rác Thải Y Tế 10Kg Mp-10Yt Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Y-Te-10Kg-Mp-10Yt Mp-10Yt Lò Đốt Rác Y Tế Cỡ Nhỏ Của Công Ty Tnhh Cơ - Điện M&Amp;P Nghiên Cứu Và Sản Xuất. Được Thiết Kế Chuyên Dùng Đốt Rác Thải Y Tế Nguy...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

13/10/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-50

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-50

Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-50 Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Thai-Y-Te-Cp-50 Công Nghệ Lò Đốt Rác Thải Y Tế Cp-50 Với Công Nghệ Đốt Hai Cấp (Buồng Sơ Cấp Và Thứ Cấp): Giảm Khí Thải No X Do Nhiệt Độ Buồng Sơ Cấp Thấp...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

16/11/2022

Lò Đốt Rác Thải Y Tế 10Kg Mp-10Yt

Lò Đốt Rác Thải Y Tế 10Kg Mp-10Yt

9.999

Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

06/09/2022

Lò Đốt Xử Lí Rác Thải Trạm Y Tế

Lò Đốt Xử Lí Rác Thải Trạm Y Tế

Lò Đốt Rác Thải Trạm Y Tế Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Thai-Tram-Y-Te Lò Đốt Rác Thải Trạm Y Tế Của Công Ty Tnhh Cơ - Điện M&Amp;P Sán Xuất Dựa Trên Công Nghệ Hiện Đại Theo Tiêu Chuẩn Châu Âu. Sản Phẩm Chuyên Dùng Phục...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

07/11/2022

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt - Rác Thải Y Tế

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt - Rác Thải Y Tế

9.999

Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

27/09/2022

Lò Đốt Rác Không Khói

Lò Đốt Rác Không Khói

Lò Đốt Rác Thải Khu Cách Ly Covid-19 Link Sản Phẩm: Https://Cokhinhatminh.com.vn/Lo-Dot-Rac-Thai-Khu-Cach-Ly-Covid-19 Lò Đốt Rác Thải Khu Cách Ly Covid-19 Của Công Ty Tnhh Cơ - Điện M&Amp;P Sán Xuất Dựa Trên Công Nghệ Hiện Đại Theo Tiêu Chuẩn...
Cơ Điện M&P Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

0926 *** ***

Toàn quốc

16/10/2022