Kết quả tìm kiếm "thiết bị đầu nối"

Đầu Nối Deutsch Drc16-40S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Deutsch Drc16-40S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/02/2022

Đầu Nối Wago 750-960 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Wago 750-960 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/05/2022

Đầu Nối Wago 750-960 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Wago 750-960 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

10/06/2022

Đầu Nối Siemens 6Gk1901-1Bb10-2Ae0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Siemens 6Gk1901-1Bb10-2Ae0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

06/07/2022

Đầu Nối Siemens 6Gk1901-1Bb10-2Ae0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Siemens 6Gk1901-1Bb10-2Ae0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

08/07/2022

Đầu Nối Profibus Vipa 972-0Dp10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Profibus Vipa 972-0Dp10 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

05/01/2022

Đầu Nối Profibus Vipa 972-0Dp01 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Profibus Vipa 972-0Dp01 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/03/2022

Đầu Kết Nối Festo Cpx-Fb13 195740 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Kết Nối Festo Cpx-Fb13 195740 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

06/07/2022

Đầu Nối Profibus Siemens 6Es7972-0Ba12-0Xa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Profibus Siemens 6Es7972-0Ba12-0Xa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

04/08/2022

Đầu Nối Profibus Siemens 6Es7972-0Ba12-0Xa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Profibus Siemens 6Es7972-0Ba12-0Xa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

06/08/2022

Đầu Nối Cáp Plc Mitsubishi Fx2N-Cnv-Bc - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Cáp Plc Mitsubishi Fx2N-Cnv-Bc - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

29/10/2021

Đầu Nối Cáp Plc Mitsubishi Fx2N-Cnv-Bc -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Cáp Plc Mitsubishi Fx2N-Cnv-Bc -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

05/11/2021

Ống Mềm Nối Đầu Phun Sprinkler Ống Mềm Cứu Hỏa Thiết Bị Pccc Cao Cấp

Ống Mềm Nối Đầu Phun Sprinkler Ống Mềm Cứu Hỏa Thiết Bị Pccc Cao Cấp

650.000

Ngọc Dân Đạt 88C Nguyễn Thị Nhỏ Phường 15 Quận 11

0988 *** ***

Hồ Chí Minh

31/12/2022

Đầu Nối Festo Qsl-1/2-16-20 130739 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Festo Qsl-1/2-16-20 130739 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

30/05/2022

Đầu Nối Festo Qsl-1/2-16-20 130739 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Festo Qsl-1/2-16-20 130739 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

16.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

16/06/2022

Thiết Bị Đầu Cuối Beckhoff El6910, Thiết Bị Đầu Cuối Beckhoff El1918

0935 *** ***

Toàn quốc

31/05/2022

Đầu Nối Balluff Bcc089P Bcc M415-M415-M415-U0003-000 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Balluff Bcc089P Bcc M415-M415-M415-U0003-000 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/01/2022