Kết quả tìm kiếm "thiết bị cảm biến áp suất"

Cảm Biến Áp Suất Ap-N10, Các Loại Thiết Bị Cảm Biến, Tự Động Hóa

0936 *** ***

Nam Định

28/02/2022

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn7094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn7094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

14.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

14/09/2022

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn2023 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn2023 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

20.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/12/2021

Cảm Biến Áp Suất Huba 520.933S07L00Nw - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Áp Suất Huba 520.933S07L00Nw - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

14/07/2022

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn3094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn3094 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/03/2022

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn2023 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Áp Suất Ifm Pn2023 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Cảm Biến Áp Suất Keyence Ap-C30 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Áp Suất Keyence Ap-C30 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Cảm Biến Áp Suất Afriso Cảm Biến Đo Áp Lực Cảm Biến Đo Áp Suất.

0989 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Thiết Bị Đo Áp Suất 2051Tg5A2B21Bb4M4Q4, Thiết Bị Đo Áp Suất 2051Cd3A22A1Bs2B4M4Q4

0935 *** ***

Toàn quốc

26/08/2022