Kết quả tìm kiếm "thiết bị nối giây điện"

Beckhoff Bộ Kết Nối Bk3150 - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Beckhoff Bộ Kết Nối Bk3150 - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Beckhoff Bộ Kết Nối Bk3150 - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Bk3150 Plcs/Machine Control From Beckhoff In Stock, Order Now! 2-Year Warranty, Radwell Repairs - Profibus Coupler, Compact Bus Coupler, 128 Byte Input And Output, 64 Bus Terminals, K-Bus Extension,...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

22/02/2022

Bk3150 Bộ Kết Nối Beckhoff - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Bk3150 Bộ Kết Nối Beckhoff - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Bk3150 Bộ Kết Nối Beckhoff Profibus - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Bus Coupler 3150 | Profibus ... Bk3150 Số Trạm I/O 100, Nếu Dùng Chung Với Bộ Lặp Số Điểm I/O Xấp Xỉ 6000, Tùy Thuộc Vào Máy Chủ Cáp Truyền Dữ Liệu Cáp Đồng Chống Nhiễu, 2X0.25 Mm 2 Chiều...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

01/06/2022

Bộ Kết Nối Beckhoff Bk9500 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Kết Nối Beckhoff Bk9500 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/06/2021

Bộ Ghép Nối Beckhoff Bk9000 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Ghép Nối Beckhoff Bk9000 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

23/06/2021

Cầu Nối Servo Mitsubishi Mr-Tb50 - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Cầu Nối Servo Mitsubishi Mr-Tb50 - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Cầu Nối Servo Mitsubishi Mr-Tb50 - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Cầu Nối Servo Mitsubishi Mr - Tb50 , Mr -Tb20 Dùng Để Kết Nối Từ Các Chân In/ Out Của Servo Mitsubishi Mr -J2/J2S/Je/Jn/J3/J4 Thông Qua Cáp Kết Nối ... Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ Kim, ...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

25/01/2022

Cáp Kết Nối Ifm Ecv006 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cáp Kết Nối Ifm Ecv006 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Trần Gia Bảo 141/50E, Đường 28, P.6, Q.gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

0903 *** ***

Toàn quốc

17/05/2022

Khớp Nối Univer Aa-0184 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khớp Nối Univer Aa-0184 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

20/06/2022

Bộ Kết Nối Beckhoff Bk7350 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Kết Nối Beckhoff Bk7350 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

23/06/2021

Bộ Kết Nối Beckhoff Ek1122 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Kết Nối Beckhoff Ek1122 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

29/11/2021

Khớp Nối Omron E69-C06B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khớp Nối Omron E69-C06B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

10/12/2021

Bk3150 Bộ Kết Nối Beckhoff Profibus - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Bk3150 Bộ Kết Nối Beckhoff Profibus - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Bk3150 Bộ Kết Nối Beckhoff Profibus - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Bộ Kết Nối Bus Coupler Bk3150 Cho Phép Mở Rộng Hệ Thống Profibus Beckhoff Bằng Một Phiên Bản Tối Ưu Hóa Chi Phí, Thiết Kế Nhỏ Gọn. Cho Phép Kết Nối Lên Đến ... Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

19/01/2022

Đầu Nối Deutsch Drc16-40S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Deutsch Drc16-40S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/02/2022

Khớp Nối Pisco Vul07-44A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khớp Nối Pisco Vul07-44A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/04/2022

Đầu Nối Wago 750-960 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Wago 750-960 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/05/2022

Cáp Kết Nối Ifm Evt002 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cáp Kết Nối Ifm Evt002 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/06/2022

Đầu Nối Wago 750-960 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đầu Nối Wago 750-960 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

10/06/2022

Gl-Rp5P Cáp Kết Nối Keyence -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Gl-Rp5P Cáp Kết Nối Keyence -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

12/04/2021

Rơ Le Nối Tiếp Celduc So965460 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rơ Le Nối Tiếp Celduc So965460 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

14.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

25/02/2022

Cáp Kết Nối Omron Xs2F-M12Pvc4A5M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cáp Kết Nối Omron Xs2F-M12Pvc4A5M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

19/06/2022

Cáp Kết Nối Omron Xs2F-M12Pvc4A5M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cáp Kết Nối Omron Xs2F-M12Pvc4A5M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

16.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

29/06/2022