Eto 10

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
DJAC0103 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0103 độ mở 3"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2""" 2.054.030 0936306706
DJAC0104 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0104 độ mở 4"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2-1/4""" 2.383.040 01688113320
DJAC0105 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0105 độ mở 5"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2-5/8""" 2.976.490 0936306706
DJAC0106 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0106 độ mở 6"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 3""" 3.487.770 01688113320
DJAC0108 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0108 độ mở 8"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 3-1/2""" 4.919.970 0936306706
DJAC0110 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0110 độ mở 10"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 4""" 6.828.250 01688113320
JBAD2448 "Kéo rút đinh công nghiệp TOPTUL JBAD2448 Scissor Action Industrial Riveter 4 Interchangeable nose pieces: 2.4mm(3/32""),3.2mm(1/8""),4.0mm(5/32""),4.8mm(3/16"")" 1.177.220 0936306706
JBAA2448 "Dụng cụ bắn đinh rive TOPTUL JBAA2448 Riveting Pliers Powder Coating/Stamping/ Blister 2.4~4.8" 438.790 01688113320
JBAC2448 "Dụng cụ bắn đinh rive TOPTUL JBAC2448 360° Swivel Head Hand Riveter 4 Interchangeable nose pieces: 2.4mm(3/32""),3.2mm(1/8""),4.0mm(5/32""),4.8mm(3/16"") " 566.390 0936306706
GAAD0101 "Dụng cụ bắn đinh rive TOPTUL GAAD0101 151PCS Hand Riverter Set Metal Box" 1.035.540 01688113320
GBA01350 "Bộ dụng cụ rút đinh 151 chi tiết màu đen TOPTUL GBA01350 15PCS Hand Riveter Set Powder Coating/ Metal Box (Black) JBAA2448,ALCA0308,ALCA0410 ALCA0510,ALCB0407,ALCB0510" 1.168.640 0936306706
GRA01350 "Bộ dụng cụ rút đinh 151 chi tiết màu xanhTOPTUL GRA01350 JBAA2448,ALCA0308,ALCA0410 ALCA0510,ALCB0407,ALCB0510" 1.168.640 01688113320
GAAE0403 "Bộ tua vít dẹt bake 4 món TOPTUL GAAE0403 (sử dụng trong môi trường dầu nhớt) Tua vít dẹt FAGA:5.5x125,6.5x150 Tua vít bake FBGA:PH1x100,PH2x125" 344.740 0936306706
GAAE0506 "Bộ tua vít 5PCS TOPTUL GAAE0506 Tua vít dẹt FAGA:5x100,5.5x125,6x150 Tua vít bake FBGA:PH1x100,PH2x125 " 383.900 01688113320
GAAE0704 "Bộ tua vít 7PCS TOPTUL GAAE0704 cách điện 1000V Tua vít dẹt FAEB:0410,5E13,6E15 Tua vít bake FBEB:0110,0210,0315 ; FAJA: 0315" 475.420 0936306706
GAAE0612 "Bộ tua vít 6PCS TOPTUL GAAE0612 cách điện 1000V Tua vít dẹt FAEB:3x75,4x100,5.5x125 Tua vít bake FBEB:PH1x100,PH2x100 ; FAJA: 0315" 380.710 01688113320
GAAW0801 "Bộ tua vít 8 món TOPTUL GAAW0801 Tua vít sao FFIB:T5x50,T6x50,T7x50,T8x50, T9x50,T10x50, T15x50,T20x50" 353.540 0936306706
GAAW0802 "Bộ tua vít 8 món TOPTUL GAAW0802 Tua vít dẹt FAIB:2x50,2.5x50,3x50,1.2x50,1.5x50 Tua vít bake FBIB:PH0x50,PH00x50,PH000x50 " 368.720 01688113320
GAAW0803 "Bộ tua vít 8 món TOPTUL GAAW0803 Tua vít dẹt FAIB:1.5x50,2x50,3x50 Tua vít bake FBIB:PH0x50,PH00x50,PH000x50 Tua vít sao FFIB:T15x50,T20x50 " 359.920 0936306706
GAAW0804 "Bộ tua vít 2 dầu (dêt, bake, sao) 8 món 14 trong 1 TOPTUL GAAW0804 T6xT10,T7xT15,T8xT20,T9xT25 +,-:#00x2,#0x3,#1x4 " 260.810 01688113320
GAAR1101 "Bộ vít 10 món TOPTUL GAAR1101 Tay vặn vít FTED0817,FTDB0810,Đầu nối vuông FSKA0808, Mũi vít sao FSEA0815, Mũi vít sao FSEA0820, Mũi vít sao FSEA0825, Mũi vít dẹt FSAA084E,Mũi vít dẹt FSAA085E,Mũi vít dẹt FSAA086E, Mũi vít bakeFSBA0801, Mũi vít bakeFSBA0802" 290.400 0936306706
GAAR0901 "Tay vặn vít8-In-1 TOPTUL GAAR0901 FTEG0820 Mũi vít dẹt FSAA:1/4"" (H)--4,5.5,6.5,8mm Mũi vít bakeFSBA:1/4"" (H) --PH1,PH2,PH3 FPKA:1/4"" (H) x 1/4"" Dr." 380.710 01688113320
GAAI5401 "Bộ vít 54 món TOPTUL GAAI5401 Lục giác BAEA :4~14mm Mũi vít bakeFSBA:PH0,PH1,PH2*2,PH3 Mũi vít bake khía FSCA:PZO,PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít dẹt FSAA:3~6.5,8mm; Mũi vít lục giác FSDA:2~6,8mm Mũi vít sao FSEA& Vít sao lỗ FSGA: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 Vít đầu vuông FSHA:SQ1,SQ2 Đầu nối vuông FSKA0808, cây vặn vít 1/4"" FTDC0808,FTEG0820" 803.110 0936306706
FTED1421 "Tô Vít Đa Năng TOPTUL FTED1421 1/4"",5/16"",7/16"" L=207mm 25T Tay vặn vít FTED1421,FTDA0810" 280.940 01688113320
GAAR1002 "Bộ vít TOPTUL GAAR1002 Tay vặn vít FTED1421,FTDA0810, Vít 2 đầu pake khía FKAB0308, Vít 2 đầu pake dẹt FKAA0105,Vít 2 đầu pake dẹt FKAA0206, vít 2 đầu pake khíaFKBA0102, Vít 2 đầu sao FKCA1520,Vít 2 đầu sao FKCA2530, Vít 2 đầu lục giác FKDA2E03, Vít 2 đầu lục giác FKDA0405" 376.970 0936306706
GAAR0402 "Tua vít TOPTUL GAAR0402 FTEC1421、FTDA0810、Vít 2 đầu pake dẹt FKAA0105、Vít 2 đầu bake dẹt FKAB0206" 211.530 01688113320
GAAI2101 "Bộ vít 11 món - 20-in-1 TOPTUL GAAI2101 1 Vít 2 đầu bake FMAA0120 ¼” PH1 x PH2 – 175mm (L) 1 Vít 2 đầu bake khía FMBA0102 ¼” PZ1 x PZ2 – 175mm (L) 2 Vít 2 đầu dẹt FMCA0406 & 0507 ¼” 4x6, 5x7mm – 175mm (L) 3 Vít 2 đầu bi & lục giác FMEA0404~0606 ¼” 4x4, 5x5, 6x6mm – 175mm (L) 3 Vít 2 đầu sao FMDA1015~3040 T10 x T15, T20 x T25, T30 x T40 – 175mm (L) 1 Tay vặn COAJ0814 ¼” x 136mm (L) " 683.760 0936306706
GAAI5801 "Hộp tua vít xách tay chứa 58 chi tiết TOPTUL GAAI5801 3 Tua vít dẹt FAIB0205~0305 : 2, 2.5, 3 mm 2 Tua vít bake FBIB1005 & 2005 PH0 & PH00 3 Tua vít sao FFIB1005~2005: T10, T15, T20 2 Tua vít dẹt ngắn FABB5E03 & 6E03: 5.5 & 6.5 mm 2 Tua vít bake ngắn FBBB0103 & 0203: PH1 & PH2 4 Tua vít bake FBAB0006~0315: PH0, PH1, PH2, PH3 4 Tua vít dẹt FAAB 0410~0818: 4, 5.5, 6.5, 8 mm 5 Mũi vít dẹt FSAA0803~0808 ¼” 3, 4, 5.5, 6.5, 8 mm 4Mũi vít bake FSBA0800~0803 ¼” PH0, PH1, PH2, PH3 4 Mũi vít bake khía FSCA0800~0803 ¼” PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 7 Mũi vít lục giác FSDA0802~0808 ¼” 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm 7 Mũi vít sao FSEA0810~0840 ¼” T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 7 Mũi vít sao lỗ FSGA0810~0840 ¼” T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1 Tay vặn vít FTCA0829 ¼” 1Cần nam châm vặn FTBA0824 ¼” ( 1 Bút thử điện Bút thử điện FAJA0315 140mm (L) 1 Cần nam châm vặn FTDC0808 ¼” " 1.791.900 01688113320
GZC20050 "Bộ tua vít bake, dẹt 20 món TOPTUL GZC20050 Tua vít dẹt FAAB0308,Tua vít dẹt FAAB3E10,Tua vít dẹt FAAB0410 Tua vít dẹt FAAB6E15,Tua vít dẹt ngắn FABB5E03,Tua vít đóng dẹt FAGB0818 Tua vít bake FBAB0006,Tua vít bake FBAB0108,Tua vít bake FBAB0210 Tua vít bake ngắn FBBB0203,Tua vít bake FCAB0210,FJAB0213 Cần vặn vít FTEA0806,Bộ đầu vít 7 món GAAV0701" 1.070.190 0936306706
GZC14010 "Bộ tua vít bake, dẹt 14 món TOPTUL GZC14010 Tua vít dẹt FAAB0308,Tua vít dẹt FAAB3E10,Tua vít dẹt FAAB0410 Tua vít dẹt FAAB5E15,Tua vít dẹt ngắn FABB5E03,Tua vít dẹt ngắn FABB6E03 Tua vít dẹt FAHB6E15,Tua vít dẹt FAHB0818,Tua vít bake FBAB0006 Tua vít bake FBAB0108,Tua vít bake ngắn FBBB0103,Tua vít bake ngắn FBBB0203 Tua vít bake FBHB0210,Tua vít bake FBHB0315" 1.063.260 01688113320
GAAE0305 "Bộ tua vít 3PCS TOPTUL GAAE0305 Tua vít dẹt dài FACB:5.5x400 Tua vít bake dài FBCB:PH1x250,PH2x250" 316.910 0936306706
GAAE0306 "Bộ tua vít 3PCS TOPTUL GAAE0306 Tua vít dẹt dài FACB:5.5x400,6.5x400 Tua vít bake dài FBCB:PH2x400" 370.040 01688113320
AGCA1028 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA1028 10x281(L1)x115(L2)mm 137.060 0936306706
AIEA0615 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0615 T6x147(L1)x74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA0715 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0715 T7x147(L1)x74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA0815 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0815 T8x147(L1)x74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA0915 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0915 T9x147(L1)x74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA1015 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA1015 T10x147(L1)x74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA1515 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA1515 T15x147(L1)x74(L2)mm 70.730 0936306706
AIEA2015 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2015 T20x147(L1)x74(L2)mm 72.600 01688113320
AIEA2515 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2515 T25x147(L1)x74(L2)mm 73.920
AIEA2721 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2721 T27x212(L1)x94(L2)mm 80.190 01688113320
AIEA3021 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA3021 T30x212(L1)x94(L2)mm 82.720 0936306706
AIEA4021 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4021 T40x212(L1)x94(L2)mm 88.440 01688113320
AIEA4528 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4528 T45x281(L1)x115(L2)mm 109.230 0936306706
AIEA5028 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA5028 T50x281(L1)x115(L2)mm 121.220 01688113320
AGAI0219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0219 2x150(L1)x186(L2)mm 46.530 0936306706
AGAI2E19 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI2E19 2.5x150(L1)x186(L2)mm 48.400 01688113320
AGAI0319 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0319 3x150(L1)x186(L2)mm 53.020 0936306706
AGAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0419 4x150(L1)x186(L2)mm 54.230 01688113320
AGAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0519 5x150(L1)x188(L2)mm 59.400 0936306706
AGAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0619 6x150(L1)x188(L2)mm 65.670 01688113320
AGAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0819 8x150(L1)x190(L2)mm 91.520 0936306706
AGAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI1019 10x150(L1)x190(L2)mm 118.030 01688113320
AHAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0419 1/8"x150(L1)x186(L2)mm 53.020 0936306706
AHAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0519 5/32"x150(L1)x186(L2)mm 54.230 01688113320
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0619 3/16"x150(L1)x188(L2)mm 59.400 0936306706
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0819 1/4"x150(L1)x188(L2)mm 65.670 01688113320
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1019 5/16"x150(L1)x190(L2)mm 91.520 0936306706
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 01688113320
KABE3238 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3238 1" Dr. x 38mm 526.680 0936306706
KABE3241 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3241 1" Dr. x 41mm 586.960 01688113320
KABE3246 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3246 1" Dr. x 46mm 687.610 0936306706
KABE3250 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3250 1" Dr. x 50mm 787.710 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông TOPTUL BCHA1614 1/2" Dr. x M14 L=55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông TOPTUL BCHA1616 1/2" Dr. x M16 L=55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm

Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Kiểu Ê tô kẹp
Chất liệu
• Thép
• Hợp kim
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11084742
Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn