Êto

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
DJAC0103 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0103 độ mở 3"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2""" 2.054.030 0936306706
DJAC0104 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0104 độ mở 4"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2-1/4""" 2.383.040 01688113320
DJAC0105 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0105 độ mở 5"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 2-5/8""" 2.976.490 0936306706
DJAC0106 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0106 độ mở 6"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 3""" 3.487.770 01688113320
DJAC0108 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0108 độ mở 8"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 3-1/2""" 4.919.970 0936306706
DJAC0110 "Ê tô kẹp cơ khí TOPTUL DJAC0110 độ mở 10"" Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e tô có thể quay 360 o quanh trụ đế Đô sau kẹp 4""" 6.828.250 01688113320
GDAI0804 "Hộp tuýp đen lục giác dài 3/4"" 8 món (22-38 mm) TOPTUL GDAI0804 Tuýp lục giác đen dài KABE:22,24,27,30,32,33,36,38mm" 2.498.210 0936306706
GDAI0805 "Hộp tuýp đen lục giác dài 3/4"" 8 món (24-38 mm) TOPTUL GDAI0805 Tuýp lục giác đen dài KABE:24,27,29,30,32,35,36,38mm" 2.524.500 01688113320
GDAD1001 "Bộ tuýp lục giác dùng cho súng 1/2""10PCS TOPTUL GDAD1001 Tuýp đen KABA:10-14,17,19,21,22,24mm" 621.060 0936306706
GDAD1002 "Bộ tuýp lục giác dài dùng cho súng 1/2""10PCS TOPTUL GDAD1002 Tuýp lục giác đen dài KABE:10-14,17,19,21,22,24mm" 1.093.730 01688113320
GBA18360 "Bộ tuýp đen 1/2"".18 món Hộp kim loại (đen) TOPTUL GBA18360 Tuýp đen KABA1610~1632 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,22,23,24,27,30,32mm Đầu chuyển KACE1605" 1.464.210 0936306706
GRA18360 #N/A #N/A 01688113320
GCAD1807 "Bộ tuýp lục giác đen 1/2"" 18 món TOPTUL GCAD1807 KABA: 10~19,21~24, 27,30,32 Đầu chuyển KACE:1/2""x5""" 1.340.790 0936306706
GDAD0801 "Bộ tuyp đen 3/4""8PCS TOPTUL GDAD0801 Tuýp đen KABA:26,27,29,30,32,35,36,38mm" 1.681.680 01688113320
GDAD0802 "Bộ Tuýp vặn ốc 3/4"" đen - 8 món TOPTUL GDAD0802 Tuýp lục giác đen dài KABE:26,27,29,30,32,35,36,38mm" 2.672.120 0936306706
GDAD0803 "Bộ Súng mở bulong 1"" 8 món TOPTUL GDAD0803 Tuýp đen KABA:24,27,30,32,33,36,38,41mm" 2.849.880 01688113320
GDAD0804 "Bộ Tuýp vặn ốc 1"" đen - 8 món TOPTUL GDAD0804 Tuýp lục giác đen dài KABE:24,27,30,32, 33,36,38,41mm" 4.649.810 0936306706
GCAI2701 "Bộ dụng cụ 1/2"" 27 món TOPTUL GCAI2701 Tuýp đen KABA:10-19,21,22,23,24,27,30, 32mm Đầu chuyển KACE1605 ; Tuýp vạn năng KACU1607 Chốt định vị KALP1614 ; Chốt định vị KALP1632 Doong KALO1614 ; Doong KALO1632" 1.708.740 01688113320
GAAD0905 "Hộp vít lục giác 1/2"" 9 chi tiết TOPTUL GAAD0905 Vít lục giác dài BCWA size: 1/2""x4,5,6,7,8,10,12,14,17mm" 680.020 0936306706
GAAD0903 "Hộp vít sao 1/2"" 9 chi tiết TOPTUL GAAD0903 Vít đầu sao BCFA:1/2""xT20,T25,T27,T30,T40, T45,T50,T55,T60" 561.990 01688113320
GAAD0906 "Hộp vít sao 1/2"" 9 chi tiết TOPTUL GAAD0906 Vít sao BCXA size: 1/2""xT20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55, T60" 652.300 0936306706
BCDA1614 Vít lục giác TOPTUL BCDA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 61.380 01688113320
BCDA1617 Vít lục giác TOPTUL BCDA1617 1/2" Dr. x 17mm L=55mm 70.400 0936306706
BCDA1619 Vít lục giác TOPTUL BCDA1619 1/2" Dr. x 19mm L=55mm 71.720 01688113320
BDDA0804 Vít lục giác TOPTUL BDDA0804 1/4" Dr. x 1/8" L=37mm 16.280 0936306706
BDDA0805 Vít lục giác TOPTUL BDDA0805 1/4" Dr. x 5/32" L=37mm 16.280 01688113320
BDDA0806 Vít lục giác TOPTUL BDDA0806 1/4" Dr. x 3/16" L=37mm 16.280 0936306706
BDDA0807 Vít lục giác TOPTUL BDDA0807 1/4" Dr. x 7/32" L=37mm 16.280 01688113320
BDDA0808 Vít lục giác TOPTUL BDDA0808 1/4" Dr. x 1/4" L=37mm 16.280 0936306706
BDDA1204 Vít lục giác TOPTUL BDDA1204 3/8" Dr. x 1/8" L=48mm 24.530 01688113320
BDDA1205 Vít lục giác TOPTUL BDDA1205 3/8" Dr. x 5/32" L=48mm 24.530 0936306706
BDDA1206 Vít lục giác TOPTUL BDDA1206 3/8" Dr. x 3/16" L=48mm 24.530 01688113320
BDDA1207 Vít lục giác TOPTUL BDDA1207 3/8" Dr. x 7/32" L=48mm 24.530 0936306706
BDDA1208 Vít lục giác TOPTUL BDDA1208 3/8" Dr. x 1/4" L=48mm 24.530 01688113320
BDDA1210 Vít lục giác TOPTUL BDDA1210 3/8" Dr. x 5/16" L=48mm 28.380 0936306706
BDDA1212 Vít lục giác TOPTUL BDDA1212 3/8" Dr. x 3/8" L=48mm 30.360 01688113320
BDDA1608 Vít lục giác TOPTUL BDDA1608 1/2" Dr. x 1/4" L=55mm 48.400 0936306706
BDDA1610 Vít lục giác TOPTUL BDDA1610 1/2" Dr. x 5/16" L=55mm 48.400 01688113320
BDDA1612 Vít lục giác TOPTUL BDDA1612 1/2" Dr. x 3/8" L=55mm 53.020 0936306706
BDDA1614 Vít lục giác TOPTUL BDDA1614 1/2" Dr. x 7/16" L=55mm 56.870 01688113320
BDDA1616 Vít lục giác TOPTUL BDDA1616 1/2" Dr. x 1/2" L=55mm 61.380 0936306706
BDDA1618 Vít lục giác TOPTUL BDDA1618 1/2" Dr. x 9/16" L=55mm 61.380 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70.400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71.720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16.280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16.280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16.280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16.280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16.280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24.530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24.530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28.380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28.380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49.060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49.060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49.060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16.280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16.280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20.350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24.530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24.530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28.380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30.360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49.060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCQA1607 Vít TOPTUL BCQA1607 1/2" Dr. x M7 L=55mm 52.360 0936306706
BCQA1608 Vít TOPTUL BCQA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 54.890 01688113320
BCQA1609 Vít TOPTUL BCQA1609 1/2" Dr. x M9 L=55mm 54.890 0936306706
BCQA1610 Vít TOPTUL BCQA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 58.190 01688113320
BCQA1612 Vít TOPTUL BCQA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 62.040 0936306706
BCQA1613 Vít TOPTUL BCQA1613 1/2" Dr. x M13 L=55mm 69.740 01688113320
BCQA1614 Vít TOPTUL BCQA1614 1/2" Dr. x M14 L=55mm 76.890 0936306706
BCQA1616 Vít TOPTUL BCQA1616 1/2" Dr. x M16 L=55mm 78.760 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Kiểu Ê tô kẹp
Chất liệu
• Thép
Xuất xứ Đài Loan
Từ khóa gợi ý: Êto Thuỷ Lực

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12205624
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn