Súng Vặn Vít

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
SI-1052 "Súng vặn vít tay cầm thẳng Shinano SI-1052 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 70Nm Momen xoắn làm việc: 0-60 Nm Kích thước bu lông: 5 mm Tốc độ không tải:13,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.56kg Mức độ ồn: 91 dBA Mức độ rung: 4.1 m/s2 " 3.505.700 0936306706
SI-1060 "Súng vặn vít tay cầm thẳng Shinano SI-1060 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) in/(mm) Momen xoắn lớn nhất:65Nm Momen xoắn làm việc: 0-50 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.87kg Mức độ ồn: 92 dBA Mức độ rung: 4.0 m/s2" 3.582.700 01688113320
SI-1062 "Súng vặn vít tay cầm thẳng Shinano  SI-1062 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) Momen xoắn lớn nhất:95Nm Momen xoắn làm việc: 0-70 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.79kg Mức độ ồn: 91 dBA Mức độ rung: 4.0 m/s2 Mức độ " 3.505.700 0936306706
SI-1065 "Súng vặn vít Shinano SI-1065 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) Momen xoắn lớn nhất:65Nm Momen xoắn làm việc: 0-45 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.98kg Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 5.0 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3" 4.192.100 01688113320
SI-1070 "Súng vặn vít Shinano SI-1070 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) Momen xoắn lớn nhất:35Nm Momen xoắn làm việc: 0-30 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.65kg Mức độ ồn: 82 dBA Mức độ rung: < 2.5 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:" 3.049.200 0936306706
SI-1356D "Súng vặn vít Shinano SI-1356D Đầu cắm vít: 6.35mm(1/4"") Momen xoắn lớn nhất: 55 Nm Momen xoắn làm việc: 0-45 Nm Dùng vặn vít đến: 8 mm Tốc độ không tải: 9.000 vòng/phút Trọng lượng: 1.22 kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ rung: < 3.3m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2." 3.353.900 01688113320
SI-1365D "Súng vặn vít Shinano SI-1365D Đầu cắm vít: 6.35mm(1/4"") Momen xoắn lớn nhất: 70 Nm Momen xoắn làm việc: 0-60 Nm Dùng vặn vít đến: 8 mm Tốc độ không tải: 8,000 vòng/phút Trọng lượng: 1.32 kg Mức độ ồn: 83 dBA Mức độ rung: 3.3m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.3" 5.220.600 0936306706
SI-1140 "Súng vặn vít tay cằm thẳng Shinano SI-1140 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 1.5Nm Momen xoắn làm việc: 0.3-1.5 Nm Kích thước bu lông: 4 mm Tốc độ không tải: 1,700vòng/phút Trọng lượng: 0.62kg Mức độ ồn: 84 dBA Mức độ rung: 4.5 m/" 4.458.300 01688113320
SI-1161 "Súng vặn vít tay cằm thẳng Shinano SI-1161 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 5Nm Momen xoắn làm việc: 1.5-5.0 Nm Kích thước bu lông: 6mm Tốc độ không tải: 1,600vòng/phút Trọng lượng: 1.12kg Mức độ ồn: 91 dBA Mức độ rung: <2.5 m/s2" 4.229.500 0936306706
SI-1166A "Súng vặn vít Shinano SI-1166A Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 5Nm Momen xoắn làm việc: 1.5-5.0 Nm Kích thước bu lông: 6mm Tốc độ không tải: 2,000vòng/phút Trọng lượng: 1.18kg Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: <2.5 m/s2 Mức độ tiêu " 4.573.800 01688113320
SI-1166-8A "Súng vặn vít Shinano SI-1166-8A Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 9Nm Momen xoắn làm việc: 1.5-9.0 Nm Kích thước bu lông: 8 mm Tốc độ không tải: 800vòng/phút Trọng lượng: 1.35kg Mức độ ồn: 95 dBA Mức độ rung: < 2.5 m/s2 Mức độ tiê" 5.336.100 0936306706
SI-1170 "Súng vặn vít Shinano SI-1170 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 20Nm Momen xoắn làm việc: 4-11 Nm Kích thước bu lông: 8 mm Tốc độ không tải: 550vòng/phút Trọng lượng: 0.85kg Mức độ ồn: 83 dBA Mức độ rung: 4.0 m/s2 Mức độ tiêu thụ k" 3.467.200 01688113320
SI-1456 "Súng hơi 3/8""  Shinano SI-1456 Moomen xoắn cực đại Nm(ft-lb) : 220(162)Nm Mô men xoắn khi làm việc Nm(ft-lb) : 0-180(0-133) Kích thước bulong mm(inch): 16/(5/8) Tốc độ không tải (rpm):8000 Trọng lượng Kg(lb) : 1.13(2.49) Chiều dài máy mm(inch) : 168(6.61)" 3.009.600 0936306706
SI-1610 "Súng vặn bu lông 1/2"" Shinano SI-1610 Momen xoắn max: 450Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-320/(0-258) Kích thước bulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: (F): 8,000, (R): 8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.04/(2.29) Chiều dài máy mm/(in.): 148/(5.83) Độ ồn dBA/(c" 3.505.700 01688113320
SI-1610SR "Súng vặn ốc 1/2"" Shinano SI-1610SR Momen xoắn max: 450Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-320/(0-258) Kích thước bulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: (F): 8,000, (R): 8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.04/(2.29) Chiều dài máy mm/(in.): 148/(5.83) Độ ồn dBA/(công " 3.505.700 0936306706
SI-1420T "Súng vặn bu lông 1/2""  Shinano SI-1420T Momen xoắn max: 500Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-400/(0-295) Kích thước bulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: 6,000 Trọng Lượng kg/(lb): 2.55/(5.62) Chiều dài máy mm/(in.): 191/(7.52) Độ ồn dBA/(công suất):96/(10" 3.125.100 01688113320
SI-1422T "Súng vặn ốc dài 1/2""  Shinano SI-1422T Momen xoắn max: 480Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-360/(0-266) Kích thước Pulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: 6,000 Trọng Lượng kg/(lb): 2.64/(5.82) Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86) Độ ồn dBA/(công suất):96/(108" 3.543.100 0936306706
SI-1490A "Súng vặn bu lông 1/2""  Shinano SI-1490A Momen xoắn max:850Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-620/(0-457) Kích thước bulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng lượng kg/(lb): 1.9(4.19) Chiều dài máy mm/(in.): 175/(6.89) Độ ồn dBA/(công suất)" 3.963.300 01688113320
SI-1490ASR "Súng vặn ốc 1/2""  Shinano SI-1490ASR Momen xoắn max:850Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-620/(0-457) Kích thước Pulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.9(4.19) Chiều dài máy mm/(in.): 175/(6.89) Độ ồn dBA/(công suất):91" 3.963.300 0936306706
SI-1492A "Súng vặn bu lông dài 1/2"" Shinano  SI-1492A Momen xoắn max:830Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-600/(0-443) Kích thước bulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.94(4.28) Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86) Độ ồn dBA/(công " 4.382.400 01688113320
SI-1492ASR "Súng vặn ốc dài 1/2""  Shinano SI-1492ASR Momen xoắn max:830Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-600/(0-443) Kích thước bulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.94(4.28) Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86) Độ ồn dBA/(công suấ" 4.382.400 0936306706
SI-1550 "Súng vặn bu lông 3/4""  Shinano SI-1550 Momen xoắn lớn nhất: 1.650 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.320 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.25 kg Chiều dài toàn bộ: 218 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s" 7.623.000 01688113320
SI-1550SR "Súng vặn ốc 3/4""  Shinano SI-1550SR Momen xoắn lớn nhất: 1.650 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.320 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.25 kg Chiều dài toàn bộ: 218 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 M" 7.623.000 0936306706
SI-1556 "Súng vặn bu lông 3/4""  Shinano SI-1556 Momen xoắn lớn nhất: 1.550 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.240 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.95 kg Chiều dài toàn bộ: 366 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s" 8.879.200 01688113320
SI-1556SR "Súng vặn ốc loại 3/4""  Shinano SI-1556SR Momen xoắn lớn nhất: 1.550 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.240 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.95 kg Chiều dài toàn bộ: 366 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m" 8.879.200 0936306706
SI-1700 "Súng vặn bu lông 1"" Shinano SI-1700 Momen xoắn lớn nhất: 2,000 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,600 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: (F)4,500 (R)5,000 rpm Trọng lượng: 7.40 kg Chiều dài toàn bộ: 366 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.0 m/s2 Mứ" #VALUE! 01688113320
SI-1706 "Súng vặn ốc dài 1"" Shinano SI-1706 Momen xoắn lớn nhất: 1,900 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,500 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: (F)4,500 (R)5,000 rpm Trọng lượng: 8.40 kg Chiều dài toàn bộ: 490 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.3 m/s2 Mứ" #VALUE! 0936306706
SI-1760T "Súng vặn bu lông 1"" Shinano SI-1760T Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,650 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: 5,000 rpm Trọng lượng: 8.13 kg Chiều dài toàn bộ:268 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.6 m/s2 Mức độ tiêu th" #VALUE! 01688113320
SI-1766T "Súng vặn ốc dài 1"" Shinano SI-1766T Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,650 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: 5,000 rpm Trọng lượng: 8.13 kg Chiều dài toàn bộ:268 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.6 m/s2 Mức độ tiêu thụ" #VALUE! 0936306706
SI-1776T "Súng vặn bu lông dài 1"" Shinano SI-1776T Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,650 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: 5,000 vòng/phút Trọng lượng: 8.87 kg Chiều dài toàn bộ: 530 mm Mức độ ồn: 100 dBA Mức độ rung: 8.8 m/s2 Mức" #VALUE! 01688113320
SI-1770T "Súng vặn ốc 1"" Shinano SI-1770T Momen xoắn lớn nhất: 2,300 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,700 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải:5,000 vòng/phút Trọng lượng: 8.44 kg Chiều dài toàn bộ: 355 mm Mức độ ồn: 100 dBA Mức độ rung: 8.6 m/s2 Mức độ tiêu t" #VALUE! 0936306706
SI-1850B "Súng vặn bu lông1"" Shinano SI-1850B Momen xoắn lớn nhất: 1,600 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,400 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải:4,000 vòng/phút Trọng lượng: 10.9kg Chiều dài toàn bộ: 410 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 6.2 m/s2 Mức độ tiê" #VALUE! 01688113320
SI-1856B "Súng vặn ốc dài 1""  Shinano SI-1856B Momen xoắn lớn nhất: 1,500 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,200 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải:4,000 vòng/phút Trọng lượng: 12.3kg Chiều dài toàn bộ: 565 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 7.6 m/s2 Mức độ ti" #VALUE! 0936306706
SI-1860 "Súng vặn ốc 1""  Shinano SI-1860 Momen xoắn lớn nhất: 2,500 Nm Momen xoắn làm việc: 1000-2,200 Nm Kích thước bu lông: 41 mm Tốc độ không tải:4,700 vòng/phút Trọng lượng: 10.9kg Chiều dài toàn bộ: 285 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 8.9 m/s2 Mức độ tiêu" 12.577.400 01688113320
SI-1866 "Súng vặn bu lông dài 1""  Shinano SI-1866 Momen xoắn lớn nhất: 2,400 Nm Momen xoắn làm việc: 880-2,100 Nm Kích thước bu lông: 41 mm Tốc độ không tải:4,700 vòng/phút Trọng lượng: 12.4kg Chiều dài toàn bộ: 438 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 8.9 m/s2 Mức" 13.035.000 0936306706
SI-1878 "Súng vặn ốc dài 1""  Shinano SI-1878 Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 800-1900 Nm Kích thước bu lông: 40 mm Tốc độ không tải:4,400 vòng/phút Trọng lượng: 12.3kg Chiều dài toàn bộ: 567 mm Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 Mức độ tiê" 13.681.800 01688113320
SI-1900 "Súng vặn bu lông 1.5""  Shinano SI-1900 Momen xoắn lớn nhất: 5500 Nm Momen xoắn làm việc: 1500-4200 Nm Kích thước bu lông: 55 mm Tốc độ không tải:3600 vòng/phút Trọng lượng: 18kg Chiều dài toàn bộ: 553 mm Mức độ ồn: 107 dBA Mức độ rung: 9.3 m/s2 Mức độ ti" 34.112.100 0936306706
SI-1888 "Súng vặn ốc dài 1"" Shinano  Momen xoắn lớn nhất: 3300 Nm Momen xoắn làm việc: 900-2800 Nm Kích thước bu lông: 50 mm Tốc độ không tải:3000 vòng/phút Trọng lượng: 17.1kg Chiều dài toàn bộ: 620 mm Mức độ ồn: 104 dBA Mức độ rung: 8.7 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí" 18.678.000 01688113320
SI-1870 "Súng vặn ốc 1"" Shinano  Momen xoắn lớn nhất: 2,400 Nm Momen xoắn làm việc: 880-2,100 Nm Kích thước bu lông: 41 mm Tốc độ không tải:4,400 vòng/phút Trọng lượng: 10.6kg Chiều dài toàn bộ: 350 mm Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: " 12.577.400 0936306706
SI-1876 "Súng vặn bu lông dài 1"" Shinano  Momen xoắn lớn nhất: 2,300 Nm Momen xoắn làm việc: 830-2,000 Nm Kích thước bu lông: 40 mm Tốc độ không tải:4,400 vòng/phút Trọng lượng: 12.1kg Chiều dài toàn bộ: 516 mm Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 Mức độ tiêu " 13.035.000 01688113320
AIEA2515 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2515 T25x147(L1)x74(L2)mm 73.920
AIEA2721 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2721 T27x212(L1)x94(L2)mm 80.190 01688113320
AIEA3021 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA3021 T30x212(L1)x94(L2)mm 82.720 0936306706
AIEA4021 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4021 T40x212(L1)x94(L2)mm 88.440 01688113320
AIEA4528 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4528 T45x281(L1)x115(L2)mm 109.230 0936306706
AIEA5028 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA5028 T50x281(L1)x115(L2)mm 121.220 01688113320
AGAI0219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0219 2x150(L1)x186(L2)mm 46.530 0936306706
AGAI2E19 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI2E19 2.5x150(L1)x186(L2)mm 48.400 01688113320
AGAI0319 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0319 3x150(L1)x186(L2)mm 53.020 0936306706
AGAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0419 4x150(L1)x186(L2)mm 54.230 01688113320
AGAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0519 5x150(L1)x188(L2)mm 59.400 0936306706
AGAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0619 6x150(L1)x188(L2)mm 65.670 01688113320
AGAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0819 8x150(L1)x190(L2)mm 91.520 0936306706
AGAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI1019 10x150(L1)x190(L2)mm 118.030 01688113320
AHAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0419 1/8"x150(L1)x186(L2)mm 53.020 0936306706
AHAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0519 5/32"x150(L1)x186(L2)mm 54.230 01688113320
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0619 3/16"x150(L1)x188(L2)mm 59.400 0936306706
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0819 1/4"x150(L1)x188(L2)mm 65.670 01688113320
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1019 5/16"x150(L1)x190(L2)mm 91.520 0936306706
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 01688113320
KABE3238 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3238 1" Dr. x 38mm 526.680 0936306706
KABE3241 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3241 1" Dr. x 41mm 586.960 01688113320
KABE3246 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3246 1" Dr. x 46mm 687.610 0936306706
KABE3250 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3250 1" Dr. x 50mm 787.710 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Shinano
Kiểu dáng Nhỏ gọn
Xuất xứ Nhật Bản

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11180959
Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn