Súng Vặn Vít

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
SI-1052 "Súng vặn vít tay cầm thẳng Shinano SI-1052 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 70Nm Momen xoắn làm việc: 0-60 Nm Kích thước bu lông: 5 mm Tốc độ không tải:13,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.56kg Mức độ ồn: 91 dBA Mức độ rung: 4.1 m/s2 " 3,505,700 0936306706
SI-1060 "Súng vặn vít tay cầm thẳng Shinano SI-1060 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) in/(mm) Momen xoắn lớn nhất:65Nm Momen xoắn làm việc: 0-50 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.87kg Mức độ ồn: 92 dBA Mức độ rung: 4.0 m/s2" 3,582,700 01688113320
SI-1062 "Súng vặn vít tay cầm thẳng Shinano  SI-1062 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) Momen xoắn lớn nhất:95Nm Momen xoắn làm việc: 0-70 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.79kg Mức độ ồn: 91 dBA Mức độ rung: 4.0 m/s2 Mức độ " 3,505,700 0936306706
SI-1065 "Súng vặn vít Shinano SI-1065 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) Momen xoắn lớn nhất:65Nm Momen xoắn làm việc: 0-45 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.98kg Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 5.0 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3" 4,192,100 01688113320
SI-1070 "Súng vặn vít Shinano SI-1070 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35) Momen xoắn lớn nhất:35Nm Momen xoắn làm việc: 0-30 Nm Kích thước bu lông: 6 mm Tốc độ không tải:11,000 vòng/phút Trọng lượng: 0.65kg Mức độ ồn: 82 dBA Mức độ rung: < 2.5 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:" 3,049,200 0936306706
SI-1356D "Súng vặn vít Shinano SI-1356D Đầu cắm vít: 6.35mm(1/4"") Momen xoắn lớn nhất: 55 Nm Momen xoắn làm việc: 0-45 Nm Dùng vặn vít đến: 8 mm Tốc độ không tải: 9.000 vòng/phút Trọng lượng: 1.22 kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ rung: < 3.3m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2." 3,353,900 01688113320
SI-1365D "Súng vặn vít Shinano SI-1365D Đầu cắm vít: 6.35mm(1/4"") Momen xoắn lớn nhất: 70 Nm Momen xoắn làm việc: 0-60 Nm Dùng vặn vít đến: 8 mm Tốc độ không tải: 8,000 vòng/phút Trọng lượng: 1.32 kg Mức độ ồn: 83 dBA Mức độ rung: 3.3m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.3" 5,220,600 0936306706
SI-1140 "Súng vặn vít tay cằm thẳng Shinano SI-1140 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 1.5Nm Momen xoắn làm việc: 0.3-1.5 Nm Kích thước bu lông: 4 mm Tốc độ không tải: 1,700vòng/phút Trọng lượng: 0.62kg Mức độ ồn: 84 dBA Mức độ rung: 4.5 m/" 4,458,300 01688113320
SI-1161 "Súng vặn vít tay cằm thẳng Shinano SI-1161 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 5Nm Momen xoắn làm việc: 1.5-5.0 Nm Kích thước bu lông: 6mm Tốc độ không tải: 1,600vòng/phút Trọng lượng: 1.12kg Mức độ ồn: 91 dBA Mức độ rung: <2.5 m/s2" 4,229,500 0936306706
SI-1166A "Súng vặn vít Shinano SI-1166A Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 5Nm Momen xoắn làm việc: 1.5-5.0 Nm Kích thước bu lông: 6mm Tốc độ không tải: 2,000vòng/phút Trọng lượng: 1.18kg Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: <2.5 m/s2 Mức độ tiêu " 4,573,800 01688113320
SI-1166-8A "Súng vặn vít Shinano SI-1166-8A Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 9Nm Momen xoắn làm việc: 1.5-9.0 Nm Kích thước bu lông: 8 mm Tốc độ không tải: 800vòng/phút Trọng lượng: 1.35kg Mức độ ồn: 95 dBA Mức độ rung: < 2.5 m/s2 Mức độ tiê" 5,336,100 0936306706
SI-1170 "Súng vặn vít Shinano SI-1170 Kích thước đầu vít: 1/4/(6.35)in/(mm) Momen xoắn lớn nhất: 20Nm Momen xoắn làm việc: 4-11 Nm Kích thước bu lông: 8 mm Tốc độ không tải: 550vòng/phút Trọng lượng: 0.85kg Mức độ ồn: 83 dBA Mức độ rung: 4.0 m/s2 Mức độ tiêu thụ k" 3,467,200 01688113320
SI-1456 "Súng hơi 3/8""  Shinano SI-1456 Moomen xoắn cực đại Nm(ft-lb) : 220(162)Nm Mô men xoắn khi làm việc Nm(ft-lb) : 0-180(0-133) Kích thước bulong mm(inch): 16/(5/8) Tốc độ không tải (rpm):8000 Trọng lượng Kg(lb) : 1.13(2.49) Chiều dài máy mm(inch) : 168(6.61)" 3,009,600 0936306706
SI-1610 "Súng vặn bu lông 1/2"" Shinano SI-1610 Momen xoắn max: 450Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-320/(0-258) Kích thước bulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: (F): 8,000, (R): 8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.04/(2.29) Chiều dài máy mm/(in.): 148/(5.83) Độ ồn dBA/(c" 3,505,700 01688113320
SI-1610SR "Súng vặn ốc 1/2"" Shinano SI-1610SR Momen xoắn max: 450Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-320/(0-258) Kích thước bulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: (F): 8,000, (R): 8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.04/(2.29) Chiều dài máy mm/(in.): 148/(5.83) Độ ồn dBA/(công " 3,505,700 0936306706
SI-1420T "Súng vặn bu lông 1/2""  Shinano SI-1420T Momen xoắn max: 500Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-400/(0-295) Kích thước bulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: 6,000 Trọng Lượng kg/(lb): 2.55/(5.62) Chiều dài máy mm/(in.): 191/(7.52) Độ ồn dBA/(công suất):96/(10" 3,125,100 01688113320
SI-1422T "Súng vặn ốc dài 1/2""  Shinano SI-1422T Momen xoắn max: 480Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-360/(0-266) Kích thước Pulong: 18/(11/16) Tốc độ không tải rpm: 6,000 Trọng Lượng kg/(lb): 2.64/(5.82) Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86) Độ ồn dBA/(công suất):96/(108" 3,543,100 0936306706
SI-1490A "Súng vặn bu lông 1/2""  Shinano SI-1490A Momen xoắn max:850Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-620/(0-457) Kích thước bulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng lượng kg/(lb): 1.9(4.19) Chiều dài máy mm/(in.): 175/(6.89) Độ ồn dBA/(công suất)" 3,963,300 01688113320
SI-1490ASR "Súng vặn ốc 1/2""  Shinano SI-1490ASR Momen xoắn max:850Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-620/(0-457) Kích thước Pulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.9(4.19) Chiều dài máy mm/(in.): 175/(6.89) Độ ồn dBA/(công suất):91" 3,963,300 0936306706
SI-1492A "Súng vặn bu lông dài 1/2"" Shinano  SI-1492A Momen xoắn max:830Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-600/(0-443) Kích thước bulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.94(4.28) Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86) Độ ồn dBA/(công " 4,382,400 01688113320
SI-1492ASR "Súng vặn ốc dài 1/2""  Shinano SI-1492ASR Momen xoắn max:830Nm Momen xoắn khi làm việc: 0-600/(0-443) Kích thước bulong: 20/(3/4) Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 (R)8,500 Trọng Lượng kg/(lb): 1.94(4.28) Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86) Độ ồn dBA/(công suấ" 4,382,400 0936306706
SI-1550 "Súng vặn bu lông 3/4""  Shinano SI-1550 Momen xoắn lớn nhất: 1.650 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.320 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.25 kg Chiều dài toàn bộ: 218 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s" 7,623,000 01688113320
SI-1550SR "Súng vặn ốc 3/4""  Shinano SI-1550SR Momen xoắn lớn nhất: 1.650 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.320 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.25 kg Chiều dài toàn bộ: 218 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 M" 7,623,000 0936306706
SI-1556 "Súng vặn bu lông 3/4""  Shinano SI-1556 Momen xoắn lớn nhất: 1.550 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.240 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.95 kg Chiều dài toàn bộ: 366 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s" 8,879,200 01688113320
SI-1556SR "Súng vặn ốc loại 3/4""  Shinano SI-1556SR Momen xoắn lớn nhất: 1.550 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1.240 Nm Kích thước bu lông: 24 mm Tốc độ không tải rpm: (F)6,000 (R)6500 . Trọng lượng: 3.95 kg Chiều dài toàn bộ: 366 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 9.1 m" 8,879,200 0936306706
SI-1700 "Súng vặn bu lông 1"" Shinano SI-1700 Momen xoắn lớn nhất: 2,000 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,600 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: (F)4,500 (R)5,000 rpm Trọng lượng: 7.40 kg Chiều dài toàn bộ: 366 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.0 m/s2 Mứ" #VALUE! 01688113320
SI-1706 "Súng vặn ốc dài 1"" Shinano SI-1706 Momen xoắn lớn nhất: 1,900 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,500 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: (F)4,500 (R)5,000 rpm Trọng lượng: 8.40 kg Chiều dài toàn bộ: 490 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.3 m/s2 Mứ" #VALUE! 0936306706
SI-1760T "Súng vặn bu lông 1"" Shinano SI-1760T Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,650 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: 5,000 rpm Trọng lượng: 8.13 kg Chiều dài toàn bộ:268 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.6 m/s2 Mức độ tiêu th" #VALUE! 01688113320
SI-1766T "Súng vặn ốc dài 1"" Shinano SI-1766T Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,650 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: 5,000 rpm Trọng lượng: 8.13 kg Chiều dài toàn bộ:268 mm Mức độ ồn: 101 dBA Mức độ rung: 7.6 m/s2 Mức độ tiêu thụ" #VALUE! 0936306706
SI-1776T "Súng vặn bu lông dài 1"" Shinano SI-1776T Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,650 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải: 5,000 vòng/phút Trọng lượng: 8.87 kg Chiều dài toàn bộ: 530 mm Mức độ ồn: 100 dBA Mức độ rung: 8.8 m/s2 Mức" #VALUE! 01688113320
SI-1770T "Súng vặn ốc 1"" Shinano SI-1770T Momen xoắn lớn nhất: 2,300 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,700 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải:5,000 vòng/phút Trọng lượng: 8.44 kg Chiều dài toàn bộ: 355 mm Mức độ ồn: 100 dBA Mức độ rung: 8.6 m/s2 Mức độ tiêu t" #VALUE! 0936306706
SI-1850B "Súng vặn bu lông1"" Shinano SI-1850B Momen xoắn lớn nhất: 1,600 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,400 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải:4,000 vòng/phút Trọng lượng: 10.9kg Chiều dài toàn bộ: 410 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 6.2 m/s2 Mức độ tiê" #VALUE! 01688113320
SI-1856B "Súng vặn ốc dài 1""  Shinano SI-1856B Momen xoắn lớn nhất: 1,500 Nm Momen xoắn làm việc: 0-1,200 Nm Kích thước bu lông: 38 mm Tốc độ không tải:4,000 vòng/phút Trọng lượng: 12.3kg Chiều dài toàn bộ: 565 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 7.6 m/s2 Mức độ ti" #VALUE! 0936306706
SI-1860 "Súng vặn ốc 1""  Shinano SI-1860 Momen xoắn lớn nhất: 2,500 Nm Momen xoắn làm việc: 1000-2,200 Nm Kích thước bu lông: 41 mm Tốc độ không tải:4,700 vòng/phút Trọng lượng: 10.9kg Chiều dài toàn bộ: 285 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 8.9 m/s2 Mức độ tiêu" 12,577,400 01688113320
SI-1866 "Súng vặn bu lông dài 1""  Shinano SI-1866 Momen xoắn lớn nhất: 2,400 Nm Momen xoắn làm việc: 880-2,100 Nm Kích thước bu lông: 41 mm Tốc độ không tải:4,700 vòng/phút Trọng lượng: 12.4kg Chiều dài toàn bộ: 438 mm Mức độ ồn: 102 dBA Mức độ rung: 8.9 m/s2 Mức" 13,035,000 0936306706
SI-1878 "Súng vặn ốc dài 1""  Shinano SI-1878 Momen xoắn lớn nhất: 2,200 Nm Momen xoắn làm việc: 800-1900 Nm Kích thước bu lông: 40 mm Tốc độ không tải:4,400 vòng/phút Trọng lượng: 12.3kg Chiều dài toàn bộ: 567 mm Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 Mức độ tiê" 13,681,800 01688113320
SI-1900 "Súng vặn bu lông 1.5""  Shinano SI-1900 Momen xoắn lớn nhất: 5500 Nm Momen xoắn làm việc: 1500-4200 Nm Kích thước bu lông: 55 mm Tốc độ không tải:3600 vòng/phút Trọng lượng: 18kg Chiều dài toàn bộ: 553 mm Mức độ ồn: 107 dBA Mức độ rung: 9.3 m/s2 Mức độ ti" 34,112,100 0936306706
SI-1888 "Súng vặn ốc dài 1"" Shinano  Momen xoắn lớn nhất: 3300 Nm Momen xoắn làm việc: 900-2800 Nm Kích thước bu lông: 50 mm Tốc độ không tải:3000 vòng/phút Trọng lượng: 17.1kg Chiều dài toàn bộ: 620 mm Mức độ ồn: 104 dBA Mức độ rung: 8.7 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí" 18,678,000 01688113320
SI-1870 "Súng vặn ốc 1"" Shinano  Momen xoắn lớn nhất: 2,400 Nm Momen xoắn làm việc: 880-2,100 Nm Kích thước bu lông: 41 mm Tốc độ không tải:4,400 vòng/phút Trọng lượng: 10.6kg Chiều dài toàn bộ: 350 mm Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: " 12,577,400 0936306706
SI-1876 "Súng vặn bu lông dài 1"" Shinano  Momen xoắn lớn nhất: 2,300 Nm Momen xoắn làm việc: 830-2,000 Nm Kích thước bu lông: 40 mm Tốc độ không tải:4,400 vòng/phút Trọng lượng: 12.1kg Chiều dài toàn bộ: 516 mm Mức độ ồn: 94 dBA Mức độ rung: 9.1 m/s2 Mức độ tiêu " 13,035,000 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn TOPTUL TBAE0401 Kích thước :556x278x270" 1,198,120
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1,836,780 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70,400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71,720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49,060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49,060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49,060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20,350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24,530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24,530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28,380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30,360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49,060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Shinano
Kiểu dáng Dạng súng
Xuất xứ Nhật Bản

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11438124
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn