Kết quả tìm kiếm "rờ le điện tĩnh"

Rờ Le Mk-Jf220F - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Rờ Le Mk-Jf220F - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Rờ Le Mk-Jf220F - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Thiết Bị Tự Động Hóa Mk - Jf220F - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Solid Mk -Jf /220E Conversion Type. ... Ac Voltage Negative Feedback Module Mk -Jf /380E Mk -Jf /380F. Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ Kim, Chuyên Nhập...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Rờ Le Ximaden S304Zw - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Ximaden S304Zw - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

28/02/2022

Rờ Le 6Mbp20Rta060-01 Fuji - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Rờ Le 6Mbp20Rta060-01 Fuji - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Rờ Le 6Mbp20Rta060-01 Fuji - Thiết Bị Điện Mỹ Kim 6Mbp20Rta060 - 01 , A50L-0001-0326 Igbt Fuji 20A 600V Tháo Máy Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ Kim, Chuyên Nhập Khẩu Và Cung Cấp Thiết Bị Điện Tự Động Hóa &Amp; Công Nghiệp Tại Thị Trường Việt...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

21/02/2022

857-152 Rờ Le Wago - Cty Thiết Bị Điện Số 1

857-152 Rờ Le Wago - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

18/12/2021

Thiết Bị Điện Mỹ Kim - Rờ Le Kejikeyi Mk-Jf/220F

Thiết Bị Điện Mỹ Kim - Rờ Le Kejikeyi Mk-Jf/220F

Thiết Bị Điện Mỹ Kim - Relay Kejikeyi Mk-Jf/220F Thiết Bị Tự Động Hóa Thiết Bị Điện Mỹ Kim - Relay Kejikeyi Mk - Jf / 220F Sản Phẩm Khác Relay Kejikeyi Mk - Jf / 220F - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Sản Phẩm Khác Relay Kejikeyi Mk - Jf / 220F - Thiết Bị...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

20/05/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru5156-3Mb2

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru5156-3Mb2

5.000

Trần Gia Bảo 141/50E, Đường 28, P.6, Q.gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

0903 *** ***

Toàn quốc

01/06/2022

Rờ Le Pilz Pnoz S3 750103

Rờ Le Pilz Pnoz S3 750103

3,999 triệu

Cao Việt Nhân 90/14A, Ấp 4, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

0938 *** ***

Toàn quốc

13/07/2022

3Ua5940-2M Rờ Le Nhiệt Siemens -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3Ua5940-2M Rờ Le Nhiệt Siemens -Cty Thiết Bị Điện Số 1

20.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

27/05/2021

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua6640-3B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua6640-3B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

23/10/2021

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5940-2C - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5940-2C - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/10/2021

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5940-1E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5940-1E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

08/11/2021

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5840-2U -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5840-2U -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

19/03/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Th4271-0Al2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Th4271-0Al2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

18.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

26/03/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua6600-3D - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua6600-3D - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

19/04/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua6600-3C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua6600-3C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

06/05/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru5146-4Kb0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru5146-4Kb0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

23/05/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru5156-3Mb2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru5156-3Mb2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

31/05/2022

Rờ Le Bán Dẫn Seroun Mtc110Gk16 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Bán Dẫn Seroun Mtc110Gk16 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.200

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/07/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru2136-4Db0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ru2136-4Db0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/07/2022

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5940-1K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Rờ Le Nhiệt Siemens 3Ua5940-1K - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

08/08/2022