Kết quả tìm kiếm "thiết bị chỉnh công suất"

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Norgren - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Norgren - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/01/2022

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Norgren -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Norgren -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/02/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-043Cl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-043Cl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

24.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

13/01/2022

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-343Bl4 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-343Bl4 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

24.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

13/01/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

10/03/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-31N3Bl2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-31N3Bl2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

05/04/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl - Cty Thiết Bị Điện Số 1

50.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/05/2022

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Ir2020-02Bg - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Ir2020-02Bg - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

14/10/2021

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1050-33F2N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1050-33F2N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/01/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1050-33F2N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1050-33F2N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/03/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-31N3Bl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-31N3Bl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

13.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

13/04/2022

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-342L - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-342L - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

20/04/2022

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-342L -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-342L -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

09/05/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1030-341S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1030-341S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/05/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2030-212Bl -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

07/06/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1030-341S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv1030-341S -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

08/06/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-01F2Bn3-X88 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-01F2Bn3-X88 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/04/2022

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-01F2Bn3-X88 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Van Điều Chỉnh Áp Suất Smc Itv2050-01F2Bn3-X88 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

10/05/2022

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Khí Nén Smc Ir2020-02 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Khí Nén Smc Ir2020-02 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/10/2021