Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Cảm biến chuyên dụng DX-S35F – DX-S33C – Phase Diffrential Detection BGS Sensors – Takex Việt Nam (16)

Thỏa thuận
 • Mã số : 14991363
 • Địa điểm : Toàn quốc
 • Hình thức : Cần bán
 • Tình trạng : Hàng mới 100%
 • Hết hạn : 06/01/2018 - 17:25
 • Tài khoản đăng : sale@ino.com.vn
Xem tin rao của sale INO
Chat với người đăng
Liên hệ người đăng
Gửi Email
Báo tin không hợp lệ
Để mua hàng an toàn trên Rao Vặt: Không trả tiền trước khi nhận hàng. Kiểm tra hàng cẩn thận, đặc biệt với hàng đắt tiền.

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ (0)

Chưa có người dùng nào đánh giá tin rao vặt này. Hãy là người đầu tiên đánh giá tin rao vặt này. Click để đánh giá

DX-S35F/DX-S33C 
Phase Differential Detection BGS SENSOR

Cam bien chuyen dung Takex DX-S35F DX-S33C Phase Diffrential Detection BGS Sensors - Takex Viet Nam

 • Measures the distance with phase differential system, which detects time lag between emission and reflection.
 • Detection with high accuracy up to 3m.
  • Wide detection area, using multi-beams (five or three optical zones).
  • DX-S35F provides high degree of freedom because of wide detection area and detection area setting function.
  • Not influenced by color, shape or surface gloss of detection object.
  • Equipped with mutual interference prevention. You can connect up to four units.

Datasheet       DX-S35F / DX-S33C (Download)

Cảm biến Takex Vietnam AV 100E Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam DA-301E GT23AD  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-1000E Fiber length 3m  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-2000e Fiber GT25AD  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-3000E Fiber length 5m  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-5000E Takex Sensors  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam FS-6000E Fiber GT210AD  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam GS-1100E Fiber length 10m  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam MS 100E Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam MS 12FE Fiber GT25AD  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam MS 12 Fiber length 5m  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam MW 50H Takex Sensors  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam MW 50L Fiber GT210AD  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA -15WE Fiber length 10m  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-30NE Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-450E CS1-F  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-450PI Transmitter  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-470L Adapter for OHA  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-480S Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6612E Takex Sensors  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6805E FA51  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6810E Lens unit Square  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6812E Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-6820E FT101-AD2  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-7012E Adapter for OHA  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-7030E Takex Sensors  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-7100E FT-L101  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-8410E Transmitter  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PA-8420E Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100AT-the KH FT-R101  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100F Receiver  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100HF-KH Takex Sensors  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100ST GT23AD  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-100TK Fiber length 3m  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-10ns Takex Sensors  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-10TNS FA52  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-200F Lens unit Round  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-200HF-KH Takex Sensors  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-20TE FT101-AD2  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-30TK GM-Z5RTPN-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-40TE G-MSB1  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-tầng 50 G-MTB1  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-50HF-KH G-MTB2  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-60TE GR02-DR  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB- 60TK GN-M2CR  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-100AT GN-M2CR-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-100HF GN-M2CRPN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-200HF GN-M2CRPN-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-50HF GNP1  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PB-IN-75SW GNP2  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PBS-15T GNP3  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PIR-30WE GNP5-1  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PIR-50NE GN-PFA  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-10B GN-PFB  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-11B GN-R30C  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-1B GN-R30C-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PR-5B GN-R30CPN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PS-520E GN-R30CPN-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PV-12E GN-R40CR  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PVW-12TE GMR2RSN-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PXB-100HF GM-S5RT  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam PXB-200HF GM-S5RT-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam PXB-50HF GM-S5RTPN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-100 GM-S5RTPN-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-150 GM-Z5RT  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-200 GM-Z5RT-J  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAD-300 GM-Z5RTPN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS 100 GA-B1  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS 150 GA-B2  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS 200 GA-M3R  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAS-300 GA-M3RPN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-100 GA-MT1R  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-150 GA-MT1RPN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-200 GM10  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TAW-300 GM30  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TX-114Fr GM5  Takex Viet Nam
Cảm biến Takex Vietnam TX-114SR GMR2RN  Takex Việt Nam
Cảm biến Takex Vietnam TX-114TR GMR2RN-J  Takex Viet Nam
GT210AD GN-R40CR-J  Takex Việt Nam
GT21AD GN-R40CRPN  Takex Viet Nam
GT22AD GN-R40CRPN-J  Takex Việt Nam
GT23AD GN-R7C  Takex Viet Nam
GT25AD GN-R7C-J  Takex Việt Nam
GT27AD GN-R7CPN  Takex Viet Nam
GT2-DR GN-R7CPN-J  Takex Việt Nam
GT2-DR14 GN-T10CR  Takex Viet Nam
GT2S-DR GN-T10CR-J  Takex Việt Nam
GT2S-DR14 GN-T10CRPN  Takex Viet Nam
GT2-WS GN-T10CRPN-J  Takex Việt Nam
GT2S-WS GN-T7C  Takex Viet Nam
GT3N GN-T7C-J  Takex Việt Nam
GT3RSN GN-T7CPN  Takex Viet Nam
GT505J GN-T7CPN-J  Takex Việt Nam
GT510J GN-Z3C  Takex Viet Nam
GT520J GN-Z3C-J  Takex Việt Nam
GS5SN GN-Z3CPN  Takex Viet Nam
GSM2RSN GN-Z3CR  Takex Việt Nam
GSR05RN GN-Z3CR-J  Takex Viet Nam
GSR05RN-J GN-Z3CRPN  Takex Việt Nam
GSR05RSN GN-Z3CRPN-J  Takex Viet Nam
GSR05RSN-J GR02-DR14  Takex Việt Nam
GSZ3RSN GR02S-DR  Takex Viet Nam
GSZ3SN GR02S-DR14  Takex Việt Nam
GSZ5R GR12GN  Takex Viet Nam
GSZ5R-J GR12GSN  Takex Việt Nam
GSZ5RS GR12RN  Takex Viet Nam
GSZ5RS-J GR12RSN  Takex Việt Nam
GT1N GR12UVS  Takex Viet Nam
GT1SN GR12UVSPN  Takex Việt Nam
GT205AD GR2M-DR  Takex Viet Nam
GS20RN GR2M-DR14  Takex Việt Nam
GS20RSN GR40RN  Takex Viet Nam
GS20SN GR60RN  Takex Việt Nam
GS5N GS20N  Takex Viet Nam
Takex the wire length is 1.5 meters  Takex Việt Nam
UM-T100DS Takex Sensors  Takex Viet Nam
PHOTOSENSOR CS1-F  Takex Việt Nam
Takex Transmitter  Takex Viet Nam
DL-S100 TC the wire length is 1.5 meters  Takex Việt Nam
Takex Takex  Takex Viet Nam
DL-S200P GS20N  Takex Việt Nam
PHOTO SENSOR Takex  Takex Viet Nam
Takex Sensors SWD55B  Takex Việt Nam
FT-L101 Takex  Takex Viet Nam
Transmitter SWD55R-AP  Takex Việt Nam
Takex Sensors Takex  Takex Viet Nam
FT-R101 SWD55L-AP  Takex Việt Nam
Receiver GA-S05R  Takex Viet Nam
GKS-R10FPN GA-S05RPN  Takex Việt Nam
GKS-T10RF G-K7B  Takex Viet Nam
GKS-T10RFPN GKM-BM05R  Takex Việt Nam
GKS-T15F GKM-CM4R  Takex Viet Nam
GKS-T15FPN GKM-CR1  Takex Việt Nam
GLT505 GKM-CS01R  Takex Viet Nam
GLT505J GKM-CS02R  Takex Việt Nam
GLT510 GKM-CT15  Takex Viet Nam
GLT510J GKM-M4R  Takex Việt Nam
GLT520 GKM-R1  Takex Viet Nam
GLT520J GKM-S01R  Takex Việt Nam
GLX505 GKM-S02R  Takex Viet Nam
GLX505J GKM-T15  Takex Việt Nam
GLX510 GKS-B1  Takex Viet Nam
GLX510J GKS-M4RF  Takex Việt Nam
GLX520 GKS-M4RFPN  Takex Viet Nam
GLX520J GKS-R01F  Takex Việt Nam
GM05 GKS-R01FPN  Takex Viet Nam
GMR2RSN GKS-R10F  Takex Việt Nam
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
 
Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Địa chỉ: S2-G2 Tòa nhà Sunview 2, Đường Cây keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 084. 028. 7300.0184
Mobile: 0906.7654.89
Email: sale@ino.com.vn
Website: http://www.ino.com.vn
 

Brand: APLISENS – AOIP – AECO – TAKEX – NORBAR – GEFRAN – CHROMA – ALSTRON – SYNERGYS – FLUKE – SICK – SIEMENS – HEIDENHAIN – ELCO HOLDING – ALLEN BRADLEY – BEI – KUEBLER – MTS – BALLUFF – IFM – BAUMER – PEPPERL+FUCHS – E+H (Endress+Hauser) – ROSEMOUNT – BERTHOLD – ABB – BURKERT – MOOG – NIDEC – YOKOGAWA – EMERSON – MITSUBISHI – SCHNEIDER – GEMU – LEINE LINDE –NOVOTECHNIK – FOTOELEKTRIK-PAULY – PALMER WAHL – YAN CLUTCH – ROTORK – REXROTH – BROOK INSTRUMENT – HW-GROUP – TECHNO VISION…

https://thietbihieuchuan.wordpress.com/2017/12/07/cam-bien-chuyen-dung-takex-dx-s35f-dx-s33c-phase-diffrential-detection-bgs-sensors-takex-viet-nam/

Thông tin chung
Hãng sản xuất Takex
Xuất xứJapan
Bạn phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy Click vào đây.
Tin rao vặt mới nhất Xem thêm
Tin rao vặt liên quan Xem thêm
Hỏi đáp liên quan

Sản phẩm đã xem

Soạn VIP S14991363 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Siêu Vip (trên cùng) trong 16h
Soạn VIP 14991363 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Vip trong 48h
Một rao vặt có thể đăng được SIÊU VIP Và VIP cùng 1 lúc. Khi nhắn nhiều tin, mỗi tin cần cách nhau 3 phút, 1 số điện thoại chỉ được nhắn tối đa 10 tin/ngày. Chưa chấp nhận tin nhắn từ Beeline

Tin Vip

+ Đăng tin vip
Sản phẩm nổi bật
 • Hot nhất
 • Giảm giá
 • Top tuần